Pravidla přijetí do doktorského studia pro akademický rok 2019/20

Děkan Fakulty strojního inženýrství vydal následující dokumenty, které stanovují pravidla pro přijímací řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2019/20. Níže jsou k dispozici pro stažení.

Pravidla a podmínky pro přijetí

Stručný přehled podmínek přijetí, charakter přijímací zkoušky a podmínky jejího prominutí, maximální počty studentů, atd. – Směrnice děkana FSI č. 10/2018.