Kam fakulta směřuje?

Cílem vedení fakulty i ředitelů jednotlivých odborných pracovišť je další rozvoj fakulty jako moderní a prakticky orientované vzdělávací a vědeckovýzkumné instituce, která poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání a dobrou perspektivu při uplatnění na trhu práce.

Priority dlouhodobého záměru fakulty

  • Udržet postavení FSI jako renomované a výběrové fakulty umísťující se na předních místech žebříčků strojních fakult České republiky.
  • Rozvíjet studijní obory, které po odborné stránce uspokojí naše absolventy a ve kterých budou nacházet zajímavé zaměstnání s atraktivním finančním ohodnocením.
  • Posilovat mezinárodní charakter studijních programů - zajistit podmínky pro: potřebnou mobilitu studentů i akademických pracovníků, akreditace studijních programů v angličtině, mezinárodní studijní programy a výjezdy studentů, ...
  • Posilovat spolupráci FSI s průmyslovými podniky, a to nejen ve výzkumu a vývoji, ale i ve vzdělávací činnosti.
  • Vytvářet pracovníkům i studentům fakulty příjemné pracovní prostředí. Ve spolupráci s vedením VUT v Brně prosazovat potřebné modernizace a rekonstrukce areálu fakulty.
  • Trvale zvyšovat výkony ve výzkumu, vývoji a hospodářské činnosti a posilovat tím vědeckou prestiž i hospodářskou sílu fakulty.