Ústavy fakulty

Ústav matematiky

Ústav fyzikálního inženýrství

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky

Ústav materiálových věd a inženýrství

Ústav konstruování

Energetický ústav

Ústav strojírenské technologie

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

Ústav procesního inženýrství

Ústav automobilního a dopravního inženýrství

Letecký ústav

Ústav automatizace a informatiky

Ústav jazyků

Laboratoř přenosu tepla a proudění

NETME Centre