Ústav automatizace a informatiky

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Ředitel ústavu
prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.   A1/0618
Zástupce ředitele
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.   A4/702
Tajemník ústavu
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.   A4/703
Tajemník pro vědeckovýzkumnou činnost
Ing. Jakub Kůdela, Ph.D.   A1/0620
Tajemník pro pedagogickou činnost
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.   A4/713
Asistentka ředitele
Martina Lemonová   A1/0618
 

Odbor automatizace – 13461

Vedoucí odboru
prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.   A1/0618
Docent
doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.   A1/0625
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.   A1/0621
doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc.   A1/0620
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.   A1/0622
Odborný asistent
Mgr. Monika Dosoudilová, Ph.D.   A1/0626
Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D.   A1/0623
Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D.   A1/0621
Výzkumný pracovník
Ing. et Ing. Alena Hájková   A1/0641
Ing. Tomáš Prokeš, Ph.D.    
Ing. Radim Zahradníček, Ph.D.    
Technický pracovník
prof. Ing. Libor Beneš, Dr.    
Ing. Zdeněk Cejpek    
Ing. et Ing. Antonín Konečný   B3/312
Ing. Jan Otoupalík, Ph.D.    
Ing. Zuzana Otoupalík, Ph.D.    
Ing. Jakub Robota    
 

Odbor aplikované informatiky – 13462

Vedoucí odboru
prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.   A1/0618
Profesor
prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.   A1/0618
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.   A1/0640
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.   A1/0623
Docent
doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.    
Odborný asistent
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.   A4/713
Ing. Ivana Hromková, Ph.D.   A1/0620
Ing. Jakub Kůdela, Ph.D.   A1/0620
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.   A1/0628
Výzkumný pracovník
Ing. Tomáš Hůlka    
Ing. Petr Šoustek   A1/0626
Technický pracovník
Ing. Ladislav Dobrovský   A1/0639
Ing. Tomáš Holoubek   A1/0642
Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.   A1/0622
Martina Lemonová   A1/0618
Ing. Tomáš Nevoral    
 

Odbor počítačových sítí – 13463

Vedoucí odboru
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.   A4/703
Docent
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.   A4/702
Odborný asistent
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.   A4/703
Technický pracovník
Ing. Blanka Rybková    
 

– 13731

Vedoucí sekce
prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.   A1/0618
Docent
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.   A1/0627
Asistent
Ing. Roman Parák   A1/0642
Výzkumný pracovník
Ing. Martin Juříček    
prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.   A1/0618
Ing. Mhd Ali Shehadeh