Ústav automatizace a informatiky

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Ředitel ústavu
doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.   A1/0618
Zástupce ředitele
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.   A4/703
Ing. Marek Moncman, DiS.   A1/0619
Tajemník ústavu
Ing. Marek Moncman, DiS.   A1/0619
Tajemník pro pedagogickou činnost
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.   A4/713
Sekretariát
Diana Linhartová   A1/0618
Docent
doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.   A1/0618
Technický pracovník
Diana Linhartová   A1/0618
Ing. Marek Moncman, DiS.   A1/0619
 

Odbor automatizace – 13461

Vedoucí odboru
doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.    
Docent
doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.   A1/0625
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.   A1/0621
doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc.   A1/0620
doc. Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D.   A1/0621
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.   A1/0622
Odborný asistent
Mgr. Monika Dosoudilová, Ph.D.   A1/0626
Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D.   B2/411
Výzkumný pracovník
Ing. et Ing. Alena Hájková   A1/0641
Ing. Bc. Kamil Staněk    
Ing. Radim Zahradníček, Ph.D.    
Technický pracovník
prof. Ing. Libor Beneš, Dr.    
Ing. Zdeněk Cejpek    
 

Odbor aplikované informatiky – 13462

Vedoucí odboru
doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.    
Profesor
prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.   A1/0618
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.   A1/0640
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.   A1/0623
Docent
doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.    
Odborný asistent
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.   A4/713
Ing. Ivana Hromková, Ph.D.   A1/0620
Ing. Jakub Kůdela, Ph.D.   A1/0620
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.   A1/0628
Výzkumný pracovník
Ing. Tomáš Hůlka   A1/0628
Ing. Tomáš Nevoral    
Ing. Petr Šoustek   A1/0626
Technický pracovník
Ing. Ladislav Dobrovský   A1/0624
Ing. Tomáš Holoubek   A1/0642
Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.   A1/0622
 

Odbor kyberneticko-fyzikálních systémů – 13463

Vedoucí odboru
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.   A4/703
Docent
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.   A4/702
Odborný asistent
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.   A4/703
 

– 13731

Vedoucí sekce
doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.    
Docent
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.   A1/0627
Odborný asistent
Ing. Filip Kšica, Ph.D.   A1/0623
Ing. Petr Lošák, Ph.D.   A1/0623
Ing. Ondřej Rubeš, Ph.D.   A1/0637
Asistent
Ing. Roman Parák   A1/0642
Výzkumný pracovník
Ing. Jan Bajer    
Ing. Petr Hadraba, Ph.D.    
Ing. Martin Juříček    
Ing. Mhd Ali Shehadeh    
Ing. Vojtěch Slabý   A1/0637
Technický pracovník
Ing. Jan Chalupa