doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.

E-mail:   hadas@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Zařazení:   Ředitel ústavu
Místnost:   A1/0618
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/0618
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
odbor automatizace
Zařazení:   Vedoucí odboru
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
odbor aplikované informatiky
Zařazení:   Vedoucí odboru
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
NCK MESTEC - sekce kybernetiky a robotiky
Zařazení:   Vedoucí sekce

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1998, SPŠ Strojní Vsetín, obor Ekonomika ve strojírenství
 • 2003, Ing., Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika, specializace Mechatronika
 • 2007, Ph.D., Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 2015, Doc., Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

Pedagogická činnost

 • Získávání elektrické energie z okolí - energy harvesting
 • Technická mechanika
 • Statika
 • Dynamika

Vědeckovýzkumná činnost

 • Energy Harvesting - výroba elektrické energie z mechanických vibrací.
 • Modelovaní a simulace mechatronických soustav.

Akademické stáže v zahraničí

 • 01.06.2005-11.08.2006, Mnichov, Německo, EADS Innovation Works, Sensors, Electronics & Systems Integration (IW-SI)

Projekty

 • projekt GAČR 17-08153S, Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měniče
 • projekt GAČR 13-18219S, Výzkum umělé mikroelektromechanické kochley založené na bance mechanických filtrů
 • CZ.1.05/2.1.00/01.0002 NETME Centre – New Technologies for Mechanical Engineering (Centrum nových technologií pro strojírenství)
 • project ESPOSA, 7FP, NO. ACP1-GA-2011-284859-ESPOSA
 • Komplexní cenově dostupný řídicí systém leteckých motorů, Projekt TAČR č. TA02010259
 • MSM 0021630518: Simulační modelování mechatronických soustav
 • CZ.1.07/2.3.00/09.0162: Znalosti a dovednosti v mechatronice - Transfer inovací do praxe
 • CZ.1.07/2.2.00/07.0406: Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství
 • project WISE, Integrated WIreless SEnsing, 6FP, AST4-CT-2004-516470

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

703

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

471

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • SMILEK, J.; HADAŠ, Z.:
  Improving power output of inertial energy harvesters by employing principal component analysis of input acceleration, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • RUBEŠ, O.; SMILEK, J.; BRABLC, M.; HADAŠ, Z.:
  Nonlinear Redesign of Vibration Energy Harvester: Linear Operation Test and Nonlinear Simulation of Extended Bandwidth,
  2016 IEEE International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC), pp.737-742, ISBN 978-1-5090-1797-3, (2016), The Institute of Electrical and Electronics Engineers
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 2016 IEEE International Power Electronics and Motion Control Conferece (PEMC), Varna, Bulgaria, 25.09.2016-28.09.2016
 • HADAŠ, Z.; VETIŠKA, V.; VETIŠKA, J.; KREJSA, J.:
  Analysis and efficiency measurement of electromagnetic vibration energy harvesting system, Springer-Verlag
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • SMILEK, J.; HADAŠ, Z.:
  A study of kinetic energy harvesting for biomedical application in the head area, Springer
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JANÁK, L.; HADAŠ, Z.:
  Machine Tool Health and Usage Monitoring System: An Initial Analyses, MM publishing
  článek v časopise ve Scopus, Jsc
 • HADAŠ, Z.; ONDRŮŠEK, Č.:
  Nonlinear spring-less electromagnetic vibration energy harvesting system, Springer-Verlag
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŽÁK, J.; HADAŠ, Z.; PEKÁREK, J.; DUŠEK, D.; SVATOŠ, V.; JANÁK, L.; PRÁŠEK, J.:
  Model-based design of artificial zero power cochlear implant, Elsevier Ltd
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JANÁK, L.; ANČÍK, Z.; VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z.:
  Thermoelectric Generator Based on MEMS Module as an Electric Power Backup in Aerospace Applications, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • HADAŠ, Z.; VETIŠKA, V.; HUZLÍK, R.; SINGULE, V.:
  Model-based design and test of vibration energy harvester for aircraft application, Springer Berlin Heidelberg
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • HADAŠ, Z.; VETIŠKA, V.; SINGULE, V.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J.:
  Energy Harvesting from Mechanical Shocks Using A Sensitive Vibration Energy Harvester,
  International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol.2012, (2012), No.9, pp.1-7, ISSN 1729-8806, InTech Europe
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • HADAŠ, Z.; BŘEZINA, T.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.; BŘEZINA, L.:
  SIMULATION MODELLING OF MECHATRONIC SYSTEM WITH FLEXIBLE PARTS,
  15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, pp.LS2e.1-1-LS2e.1-7, ISBN 978-1-4673-1971-3, (2012), EPE-PEMC Council
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, EPE-PEMC 2012 ECCE Europe, Novi Sad, 04.09.2012-06.09.2012
 • HADAŠ, Z.; KURFÜRST, J.; ONDRŮŠEK, Č.; SINGULE, V.:
  Artificial intelligence based optimization for vibration energy harvesting applications, Springer Berlin / Heidelberg
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  akce: Conference on Smart Sensors, Actuators, and MEMS V, Praha, 18.04.2011-18.05.2011
 • HADAŠ, Z.; ONDRŮŠEK, Č.; SINGULE, V.:
  Power sensitivity of vibration energy harvester, Springer Berlin / Heidelberg
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • HADAŠ, Z.; ZOUHAR, J.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č.:
  Design of Energy Harvesting Generator Base on Rapid Prototyping Parts,
  2008 13th Power Electronics and Motion Control Conference, pp.1688-1692, ISBN 978-1-4244-1741-4, (2008)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 13th International Power Electronics and Motion Control Conference, Poznan, 01.09.2008-03.09.2008
 • HADAŠ, Z.; ONDRŮŠEK, Č.; SINGULE, V.; KLUGE, M.:
  Vibration Power Generator for Aeronautics Applications,
  Proceedings of the EUSPEN 10th anniversary international conference Volume I - Volume II, pp.46-50, ISBN 978-0-9553082-5-3, (2008), Copy & Druck Wein
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10th anniversary international conference of the europian society for precision engineering and nanotechnology, Zurich, 18.05.2008-22.05.2008

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • HADAŠ, Z.; VETIŠKA, V.; VETIŠKA, J.; KREJSA, J.:
  Analysis and efficiency measurement of electromagnetic vibration energy harvesting system, Springer-Verlag
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  This paper deals with the efficiency analysis of developed electromagnetic vibration energy harvesting systems. The efficiency analysis of this energy harvesting system is specified and a linear model of the vibration energy harvesting system is simulated to determine theoretical limits. The influence of individual parameters of vibration energy harvesters is evaluated by the simulation model. Three vibration energy harvesting devices, developed at Brno University of Technology, were measured and their efficiencies were consecutively calculated from the measured data. Vibration tests of these harvesters were done with a lightweight vibrating structure of a steel beam where the effect of the vibration energy harvester operation is noticeable. The effects of used electronics and power management circuit for different levels of excited mechanical vibrations are presented. Realized analyses and measurements will be used for future improvement of vibration energy harvester design; mainly in applications of lightweight vibrating structures where the vibration energy harvester can affect mechanical vibrations in feedback.
 • HADAŠ, Z.; ONDRŮŠEK, Č.:
  Nonlinear spring-less electromagnetic vibration energy harvesting system, Springer-Verlag
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  This paper deals with a description and modelling of a spring-less electromagnetic vibration energy harvesting system. The presented unique electromagnetic vibration energy harvester consists of a nonlinear resonance mechanism, magnetic circuit with a coil and an electronic load. The mechanical vibrations excite the nonlinear resonance mechanism and the relative movement of the magnetic circuit against fixed coil induces voltage due to Faraday’s Law. When the electronics is connected the current flows through the load and output power is harvested. There are several nonlinearities which affects operations of the presented electromagnetic energy harvesting system. The significant nonlinearity of the system is stiffness of the resonance mechanism and it causes extending of an operation bandwidth. The harvesting of electrical energy from mechanical vibrations provides electromagnetic damping feedbacks of the coil to moving magnetic circuit. The feedback depends on the current flow through the electronic load and coil. The using of modern power management circuit with optimal power point provides other nonlinear operation.
 • HADAŠ, Z.; VETIŠKA, V.; SINGULE, V.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J.:
  Energy Harvesting from Mechanical Shocks Using A Sensitive Vibration Energy Harvester,
  International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol.2012, (2012), No.9, pp.1-7, ISSN 1729-8806, InTech Europe
  článek v časopise - ostatní, Jost

  This paper deals with a unique principle of energy harvesting technologies. An energy harvesting device generates electric energy from its surroundings using some kind of energy conversion method. Therefore, the considered energy harvesting device does not consume any fuel or substance. The presented energy harvesting system is used forenergy harvesting of electrical energy from mechanical shocks. The presented energy harvesting system uses a very sensitive vibration energy harvester, which was developed for an aeronautic application at Brno University of Technology. This energy harvesting system is a complex mechatronic device, which consists of a precise mechanical part, an electromagnetic converter, power electronics (power management) and a load (e.g., wireless sensor). The very sensitive vibration energy harvester is capable of usingthe mechanical energy of mechanical shocks and it can harvest useful energy. This energy harvesting system is used with a wireless temperature sensor and measured results are presented in this paper.
 • HADAŠ, Z.; KURFÜRST, J.; ONDRŮŠEK, Č.; SINGULE, V.:
  Artificial intelligence based optimization for vibration energy harvesting applications, Springer Berlin / Heidelberg
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  akce: Conference on Smart Sensors, Actuators, and MEMS V, Praha, 18.04.2011-18.05.2011

  This paper deals with optimization studies based on artificial intelligence methods. These modern optimization methods can be very useful for design improving of an electromagnetic vibration energy harvester. The vibration energy harvester is a complex mechatronic device which harvests electrical energy from ambient mechanical vibrations. The harvester design consists of a precise mechanical resonator, electromagnetic converter and electronics. The optimization study of such complex mechatronic device is complicated however artificial intelligence methods can be used for set up of optimal harvester parameters. Used optimization strategies are applied to optimize the design of the electro-magnetic vibration energy harvester according to multi-objective fitness functions. Optimization results of the harvester are summarized in this paper. Presented optimization algorithms can be used for a design of new energy harvesting systems or for improving on existing energy harvesting systems.
 • HADAŠ, Z.; ONDRŮŠEK, Č.; SINGULE, V.:
  Power sensitivity of vibration energy harvester, Springer Berlin / Heidelberg
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  This paper deals with a power sensitivity improvement of an electromagnetic vibration energy harvester which generates electrical energy from ambient vibrations. The harvester provides an autonomous source of energy for wireless applications, with an expected power consumption of several mW, placed in environment excited by ambient mechanical vibrations. An appropriately tuned up design of the harvester with adequate sensitivity provides sufficient generating of electrical energy for some wireless applications and maximal harvested power depends on a harvester mass, frequency and level of the vibration and sensitivity of the energy harvester. The design of our harvester is based on electromagnetic converter and it contains a unique spring-less resonance mechanism where stiffness is provided by repelled magnetic forces. The greater sensitivity of the harvester provides more generated power or decrease of the harvester size and weight.