NETME Centre

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Vedoucí sekce
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.    
 

Laboratoř integrace procesů – 13702

Vedoucí sekce
prof. Ing. Dr. habil. Petar Sabev Varbanov, Ph.D.    
Výzkumný pracovník
M.Phil. Yee Van Fan, Ph.D.    
Xuexiu JIA, MSc, Ph.D.    
prof. Petro Kapustenko    
Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D., LL.M.    
M.Sc. Ting Pan, MSc    
Chunyan Si, MSc   D5/426
prof. Ing. Dr. habil. Petar Sabev Varbanov, Ph.D.    
Technický pracovník
Ing. Šárka Zemanová, Ph.D.   D5/435
 

sekce procesního inženýrství – 13711

Vedoucí sekce
prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.   A1/0943
Výzkumný pracovník
Andrej Kopunec    
 

Sekce přenosu tepla a proudění – 13712

Vedoucí sekce
doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.   D3/210
 

sekce termomechaniky – 13713

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.    
 

sekce energetického inženýrství – 13714

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.   A1/1418
 

sekce termomechaniky – 13715

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.    
 

sekce energetického inženýrství – 13716

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.    
 

sekce termomechaniky – 13717

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.    
 

Sekce matematiky – 13719

Vedoucí sekce
prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.    
 

sekce letadel – 13721

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.   A1/0444
 

sekce automobilního inženýrství – 13724

Vedoucí sekce
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.    
 

sekce průmyslové automatizace a digitalizace – 13731

Vedoucí sekce
doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.    
Docent
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.   A1/0627
Odborný asistent
Ing. Filip Kšica, Ph.D.   A1/0623
Ing. Petr Lošák, Ph.D.   A1/0623
Ing. Ondřej Rubeš, Ph.D.   A1/0637
Asistent
Ing. Roman Parák   A1/0642
Výzkumný pracovník
Ing. Jan Bajer    
Ing. Petr Hadraba, Ph.D.    
Ing. Martin Juříček    
Ing. Mhd Ali Shehadeh    
Ing. Vojtěch Slabý   A1/0637
Technický pracovník
Ing. Jan Chalupa    
 

sekce výrobních strojů – 13732

Vedoucí sekce
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D., FEng.   A1/1218
 

sekce speciálních tekutinových strojů – 13734

Vedoucí sekce
doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.    
 

Sekce výrobních systémů – 13738

Vedoucí sekce
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D., FEng.   A1/1218
 

sekce konstruování – 13741

Vedoucí sekce
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.    
 

sekce mechaniky těles a mechatroniky – 13742

Vedoucí sekce
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.   A2/614
Výzkumný pracovník
Ing. Libor Borák, Ph.D.   A2/705
Ing. Gabriel Cabaj   D5/447
Ing. Jakub Diakov    
Ing. Barnabás Dobossy    
Bc. Vojtěch Gajzler    
Ing. Anna Hrubanová    
Ing. Jiří Kohút   A1/0535
Sudhir Kumar Kondepati, MSc    
Ing. Jan Králík    
Ing. Aleš Kraml    
Jakub Michna    
Ing. Ondřej Pavlík   A2/701
Bc. Ondřej Richter   A2/713
Ing. Michael Rosický    
Ing. Pavel Skácel, Ph.D.   A2/702
Ing. Bořek Ščerba   D5/448
Bc. Michael Šulc    
Ing. Barbora Thomková   A2/704
Ing. Michal Vajdák    
 

sekce konstruování – 13743

Vedoucí sekce
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.    
 

sekce pokročilých materiálů – 13751

Vedoucí sekce
doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.    
 

sekce lomové mechaniky – 13753

Vedoucí sekce
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.   A2/614
 

Sekce strojírenské technologie – 13761

Vedoucí sekce
Ing. Jan Zouhar, Ph.D.