NETME Centre

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Vedoucí sekce
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.    
 

Laboratoř integrace procesů – 13702

Vedoucí sekce
prof. Ing. Dr. habil. Petar Sabev Varbanov, Ph.D.    
Výzkumný pracovník
M.Phil. Yee Van Fan, Ph.D.    
Bc. Abdoulmohammad Gholamzadeh Chofreh, Ph.D., MBA    
Xuexiu JIA, MSc, Ph.D.    
prof. Petro Kapustenko    
B.Sc. Jiří Klemeš   D5/4xx
Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D., LL.M.    
M.Sc. Ting Pan, MSc    
M.Sc. Chunyan Si, MSc    
prof. Ing. Dr. habil. Petar Sabev Varbanov, Ph.D.    
Sheng Zhang    
Technický pracovník
Ing. Šárka Zemanová, Ph.D.   D5/435
 

sekce procesního inženýrství – 13711

Vedoucí sekce
prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.   A1/0943
 

Sekce přenosu tepla a proudění – 13712

Vedoucí sekce
doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.   D3/210
 

sekce termomechaniky – 13713

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.    
 

sekce energetického inženýrství – 13714

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.   A1/1418
 

sekce termomechaniky – 13715

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.    
 

sekce energetického inženýrství – 13716

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.    
 

sekce termomechaniky – 13717

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.    
 

Sekce matematiky – 13719

Vedoucí sekce
prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.    
 

sekce letadel – 13721

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.   A1/0444
 

sekce automobilního inženýrství – 13724

Vedoucí sekce
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.    
 

Sekce kybernetiky a robotiky – 13731

Vedoucí sekce
prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.   A1/0618
Docent
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.   A1/0627
Asistent
Ing. Roman Parák   A1/0642
Výzkumný pracovník
Ing. Martin Juříček    
prof. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.   A1/0618
Ing. Mhd Ali Shehadeh    
 

sekce výrobních strojů – 13732

Vedoucí sekce
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.   A1/1218
 

sekce speciálních tekutinových strojů – 13734

Vedoucí sekce
doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.    
 

Sekce výrobních systémů – 13738

Vedoucí sekce
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.   A1/1218
 

sekce konstruování – 13741

Vedoucí sekce
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.    
 

sekce mechaniky těles a mechatroniky – 13742

Vedoucí sekce
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.   A4/205
Výzkumný pracovník
Ing. Libor Borák, Ph.D.    
Ing. Barnabás Dobossy    
Ing. Jiří Kohút    
Sudhir Kumar Kondepati, MSc    
Ing. Ondřej Pavlík   D5/447
Ing. Bořek Ščerba   D5/448
Ing. Michal Vajdák    
Technický pracovník
Ing. Marek Moncman, DiS.   B3/411
Ing. Pavel Skácel, Ph.D.   A2/602
Ing. Jiří Venský    
 

sekce konstruování – 13743

Vedoucí sekce
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.    
 

sekce pokročilých materiálů – 13751

Vedoucí sekce
prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.   A3/413
 

sekce lomové mechaniky – 13753

Vedoucí sekce
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.   A4/205
 

Sekce strojírenské technologie – 13761

Vedoucí sekce
Ing. Jan Zouhar, Ph.D.