Ing. Aleš Kraml

E-mail:   Ales.Kraml@vutbr.cz 
Pracoviště:   NeTME Centre
NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   1
Obor:   bez specializace
Téma:   Metodika tvorby digitálniho dvojčete elektrických strojů
Školitel:   doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.
Místnost:   A2/618