doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.

E-mail:   vlach.r@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.umt.fme.vutbr.cz/~rvlach/
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor mechatroniky
Zařazení:   Docent
Místnost:   A2/707

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2011 -  FSI VUT v Brně, habilitace 11/2011 v oboru Aplikovaná mechanika
 • 1998-2002 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, Česká republika
 • Titul Ph.D. v oboru aplikovaná mechanika
 • 1993-1998 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, Česká republika
 • Titul inženýr v oboru aplikovaná mechanika
 • 1989-1993 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Česká republika

Přehled zaměstnání

 • 2003 až současnost Akademie věd ČR, Ústav termomechaniky, Česká republika
 • Výzkumný pracovník
 • 2001 až 2003 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, Česká republika
 • Tecnický pracovník
 • 2004 až součastnost Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Česká republika
 • Odborný asistent

Pedagogická činnost

 • Zahájení pedagogické činnosti během doktorského studia od r. 1998, postupně pověřen vedením cvičení všech základních předmětů mechaniky těles
 • Přednášky v kurzech Pružnost a pevnost
 • Zpracování oponentských posudků diplomových prací
 • Vedení diplomových a bakalářských prací
 •  Garantované předměty:
 • o   Tepelné procesy v mechatronických soustavách
 • o   Počítačové metody v silnoproudé elektrotechnice

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výpočtové modelování problémů mecatroniky pomocí MKP, především s důrazem na komplexní posouzení chování mechatroníckých systémů. V posledních letech zaměření na posouzení vlivu tepelných procesů v elektrických strojích a zařízeních.

Akademické stáže v zahraničí

 • 2005.09 – Rusko vědecko-výzkumná stáž v Izevsk State Technical University, Izhevsk
 • 2002.11 – Polsko vědecko-výzkumná stáž v Faculty of Mechatronics, Warsaw
 • 2001.06 – Anglie,UK vědecko-výzkumná stáž v Department of Mechanical, Materials and Manufacturing Engineering, Faculty of Engineering, University of Nottingham,UK

 • 2000.11 –  Polsko      vědecko-výzkumná stáž v Department of Electrical Machines and Devices, Faculty of Electrical Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice

 • 1999.11 –  Polsko      vědecko-výzkumná stáž v Department of Electrical Machines and Devices, Faculty of Electrical Engineering, Silesian University of Technology, Gliwice

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

7

Citace ostatní (bez autocitací)

5

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ANČÍK, Z.; HADAŠ, Z.; VLACH, R.; JANÁK, L.; SINGULE, V.; PROCHÁZKA, P.:
  Simulation Modelling of MEMS Thermoelectric Generator for Aircraft Applications,
  16th INTERNATIONAL POWER ELECTRONICS AND MOTION CONTROL CONFERENCE AND EXPOSITION (PEMC 2014), pp.265-270, ISBN 978-1-4799-2060-0, (2014), Gazi University, Turkey
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition (PEMC), Antalya, 21.09.2014-24.09.2014
 • NOVOTNÝ, R.; VLACH, R.; KADLEC, J.; KUCHTA, R.:
  Optimization of ceramics bonding in the area of pressure sensor manufacturing
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • VLACH, R.:
  Complex Model of Asynchronous Machine as Traction Machine in Mining,
  Mechatronics 2013, pp.323-329, ISBN 978-3-319-02293-2, (2013)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10th International Conference on Mechatronics, Brno, 07.10.2013-09.10.2013
 • ANČÍK, Z.; VLACH, R.; JANÁK, L.; KOPEČEK, P.; HADAŠ, Z.:
  Modeling, simulation and experimental testing of the MEMS thermoelectric generators in wide range of operational conditions,
  Proceedings of SPIE Smart Sensors, Actuators, and MEMS IV, pp.87631M-1-87631M-10, ISBN 9780819495600, (2013), SPIE
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: SPIE Microtechnologies 2013, Grenoble, 24.04.2013-26.04.2013
 • ANČÍK, Z.; TOMAN, J.; VLACH, R.; HUBÍK, V.:
  Modeling of Thermal Phenomena in Liquid Cooling System for Aircraft Electric Unit,
  IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol.2011, (2012), No.99, pp.1-1, ISSN 0278-0046, IEEE
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • VLACH, R.:
  Thermal modelling of powerful traction battery charger,
  Mechatronics Recent Technogical and Scientific Advances, pp.175-187, ISBN 978-3-642-23243-5, (2011)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011
 • URBAN, F.; KADLEC, J.; VLACH, R.; KUCHTA, R.:
  Design of pressure sensor based on optical fiber Bragg grating lateral deformation,
  SENSORS, Vol.10, (2010), No.12, pp.11212-11225, ISSN 1424-8220, MDPI
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • NOVOTNÝ, R.; VLACH, R.; KADLEC, J.; KUCHTA, R.:
  Optimization of ceramics bonding in the area of pressure sensor manufacturing
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Spojování keramiky se používá k výrobě komponent, tkeré by měly být provedeny v různých tvarech a rozměrech. Článek prezentuje výzkum související s hodnocení kvality spoje, termální, strukturální analýzy spojení. V úvody je popsána role keramického materiálu v průmyslu a důvody pro spojování keramiky. Dále jsou shrnuty požadavky a metody pro zlepšení kvality spojů. Rovněž jsou diskutovány výsledky simulací modelu chlazení modelu snímače tlaku po vyjmutí z pece. Experimentální výsledky jsou vyhodnoceny pomocí t-testu před a po modifikaci procesu chlazení. Jsou shrnuty důležité směry pro další výzkum s důrazem na statistickou determinaci špatného spojení, a jak modifikace technologie a nastavení procesu ovlivňuje dosažené výsledky a parametry.
 • ANČÍK, Z.; TOMAN, J.; VLACH, R.; HUBÍK, V.:
  Modeling of Thermal Phenomena in Liquid Cooling System for Aircraft Electric Unit,
  IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol.2011, (2012), No.99, pp.1-1, ISSN 0278-0046, IEEE
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Článek popisuje komplexní analýzu tepelných vlastností kapalinového chladicího systému pro letecké palivové čerpadlo. Chladicí kapalinou je letecké palivo. Výhodou takového řešení je snadná implementace v místě pohonné jednotky.
 • VLACH, R.:
  Thermal modelling of powerful traction battery charger,
  Mechatronics Recent Technogical and Scientific Advances, pp.175-187, ISBN 978-3-642-23243-5, (2011)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011

  V tomto článku autor uvádí přehled moderních přístupů v termické analýze výkonové elektroniky. Zlepšení a nové metody jsou aplikovány na reálné technické problémy.Termické analýzy založené na tepelné síti (LPTN) a metodě konečných prvků (FEM) je popsán v tomto článku. Obě metody byly porovnány s cílem upozornit na výhody a nedostatky každé z nich. Kromě toho je proveden přehled problémů spojených s určováním tepelných parametrů.
 • URBAN, F.; KADLEC, J.; VLACH, R.; KUCHTA, R.:
  Design of pressure sensor based on optical fiber Bragg grating lateral deformation,
  SENSORS, Vol.10, (2010), No.12, pp.11212-11225, ISSN 1424-8220, MDPI
  článek v časopise - ostatní, Jost

  This paper describes steps involved in the design and realization of a new type of pressure sensor based on the optical fiber Bragg grating. A traditional pressure sensor has very limited usage in heavy industrial environments, explosive or electromagnetically noised environments in particular. Utilization of optics in these environments eliminates all surrounding influences. An initial motivation for our development was research, experimental validation, and realization of a complex smart pressure sensor based on the optical principle. The main benefit of this solution consists of increasing sensitivity, resistance to electromagnetic interference, dimensions, and potential accuracy.
 • VLACH, R.:
  Computational and Experimental Modeling of DC Machine cooling by Heat Pipe,
  New Aspects of Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment, pp.98-100, ISBN 978-960-6766-97-8, (2008), WSEAS Press
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: The 6th IASME/WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment, Rhodes, Greece, 20.08.2008-22.08.2008

  Příspěvek se zabývá netradičním chlazením DC motoru pomocí tepelné trubice v hřídeli rotoru. Výpočtové simulace jsou ověřený měřením.