Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Ředitel ústavu
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.   A4/205
Zástupce ředitele pro vědeckou činnost
prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.   B3/406
Zástupce ředitele pro pedagogickou činnost
doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.   B3/407
Tajemník ústavu
Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.   B3/407
Sekretářka
Diana Linhartová   A4/204
Docent
doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D. et Ph.D.    
Výzkumný pracovník
Ing. Jaroslav Kovář   D5/447
Technický pracovník
Diana Linhartová   A4/204
Alice Sísová   A4/204
Stanislav Sláma   A2/617a
 

Odbor inženýrské mechaniky – 13251

Vedoucí odboru
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.   A4/205
Profesor
prof. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.    
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.   A4/205
Docent
doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.   B3/407
doc. Ing. František Šebek, Ph.D.   D5/469
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.   A2/603
Odborný asistent
Ing. Dávid Halabuk, Ph.D.   D5/447
Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.   B3/407
Ing. Petr Kubík, Ph.D.   D5/469
Ing. Jan Pokorný, Ph.D.   D5/447
Ing. Petr Vosynek, Ph.D.   D5/468
Výzkumný pracovník
Ing. Tomáš Adamec    
 

Odbor mechaniky pokročilých materiálů – 13252

Vedoucí odboru
prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.   B3/406
Profesor
prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.   B3/406
Docent
doc. Ing. Jana Horníková, Ph.D.   A1/1435
doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D.   A2/710
doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D.   A2/706
Odborný asistent
Ing. Miroslav Hrstka, Ph.D.   B3/411
Ing. Zdeněk Majer, Ph.D.   B3/411
Ing. Petr Skalka, Ph.D.   B3/414
Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D.   B3/406
 

Odbor biomechaniky – 13253

Vedoucí odboru
prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.   A4/606
Profesor
prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.   A4/606
prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.   A2/715b
Docent
doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc.   A2/611
doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D.   B3/414a
Odborný asistent
Ing. Petr Hájek, Ph.D.   B3/414
Ing. Jiří Jagoš    
Ing. Petr Marcián, Ph.D.   B3/411
Ing. Pavel Švancara, Ph.D.   B3/414a
Ing. Jiří Vaverka, Ph.D.   B3/414
 

Odbor mechatroniky – 13254

Vedoucí odboru
doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.   A4/513
Docent
doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.   A4/513
doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D.   A2/710
doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D.   A2/608
Odborný asistent
Ing. Roman Adámek   A4/513a
Ing. Martin Appel, Ph.D.   A4/513
Ing. Martin Brablc, Ph.D.   A4/513
Ing. Petr Krejčí, Ph.D.   B3/407
Ing. Jan Najman, Ph.D.    
Výzkumný pracovník
Ing. Martin Formánek   A4/513
 

Odbor energy harvestingu a senzorických systémů – 13255

Vedoucí odboru
doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.   B3/412
Docent
doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.   B3/412
Odborný asistent
Ing. Filip Kšica, Ph.D.   B3/412
Ing. Petr Lošák, Ph.D.   B3/411
Ing. Ondřej Rubeš, Ph.D.   B3/412
Výzkumný pracovník
Ing. Jan Bajer    
Technický pracovník
Ing. Jan Chalupa    
 

– 13742

Vedoucí sekce
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.   A4/205
Výzkumný pracovník
Ing. Libor Borák, Ph.D.    
Ing. Barnabás Dobossy    
Ing. Jiří Kohút    
Sudhir Kumar Kondepati, MSc    
Ing. Ondřej Pavlík   D5/447
Ing. Bořek Ščerba   D5/448
Ing. Michal Vajdák    
Technický pracovník
Ing. Marek Moncman, DiS.   B3/411
Ing. Pavel Skácel, Ph.D.   A2/602
Ing. Jiří Venský    
 

– 13753

Vedoucí sekce
prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.   A4/205