Ing. Martin Formánek

E-mail:   Martin.Formanek1@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor mechatroniky
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A2/708
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   4
Obor:   Inženýrská mechanika
Téma:   Návrh a řízení peristaltického čerpadla pro biomedicínské aplikace
Školitel:   doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
Místnost:   A4/513

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT