Výstupy tvůrčí činnosti – produkty

Pokyny pro ohlašování zaměstnaneckých vynálezů a jiné informace k výsledkům VaV (jako je např. postup při patentování) jsou v sekci „Pro vědce“ na stránkách Centra transferu technologií.

Výsledky vědy a výzkumu na Fakultě strojního inženýrství jsou uváděny na stránkách jednotlivých ústavů, v některých případech dělené podle odborů na ústavu.

Všechny patenty, užitné vzory a průmyslové vzory platné na území České republiky jsou dohledatelné na Úřadu průmyslového vlastnictví.