Výzkumné záměry a centra

Výzkumné záměry

 1. MSM0021630502
  Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy
  zahájení: 1. 1. 2005, ukončení: 31. 12. 2011
  řešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
 2. MSM0021630508
  Nanomateriály a nanostruktury
  zahájení: 1. 1. 2005, ukončení: 31. 12. 2011
  řešitel: prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc.
 3. MSM0021630518
  Simulační modelování mechatronických soustav
  zahájení: 1. 1. 2005, ukončení: 31. 12. 2011
  řešitel: prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

Výzkumná centra

V roce 2005 bylo zahájeno řešení čtyř výzkumných center (program 1M) – pol. 1 v roli hlavního řešitele, v pol. 2–4 v roli spoluřešitelů. K nim přibylo v roce 2006 další jedno výzkumné centrum (pol. 5, spoluřešitel) a jedno Centrum základního výzkumu (pol. 6).

 1. 1M0501
  Centrum leteckého a kosmického výzkumu
  zahájení: 1. 1. 2005, ukončení: 31. 12. 2011
  řešitel: prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.
 2. 1M0507
  Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie
  zahájení: 1. 1. 2005, ukončení: 31. 12. 2011
  řešitel: prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.
 3. 1M0568
  Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka II
  zahájení: 1. 1. 2005, ukončení: 31. 12. 2011
  řešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
 4. 1M0556
  Ekocentrum aplikovaného výzkumu neželezných kovů
  zahájení: 1. 1. 2005, ukončení: 31. 12. 2011
  řešitel: prof. Ing. Luděk Ptáček, CSc.
 5. 1M06047
  Centrum pro jakost a spolehlivost výroby
  zahájení: 1. 3. 2006, ukončení: 31. 12. 2011
  řešitel: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
 6. LC06040
  Struktury pro nanofotoniku a nanoelektroniku
  zahájení: 1. 3. 2006, ukončení: 31. 12. 2010
  řešitel: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.