Projekty – ostatní

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • ESA 4000123317/18/NL/GLC/hh
  Additive Design for Aerospace Applications Capabilities (ADAAC)
  zahájení: 1.3.2018, ukončení: 31.12.2021
  poskytovatel: Neveřejný sektor
  příjemce: Letecký ústav
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  spolupříjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Robert Popela, Ph.D.
 • SR132157031
  BMW G0x/U11 vývoj optického systému pro automatické nastavení trysky
  zahájení: 9.3.2021, ukončení: 31.5.2021
  poskytovatel: Neveřejný sektor
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  příjemce: Sekce přenosu tepla a proudění
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Tereza Kroulíková
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D.
 • FSI-K-21-6996
  BUTCube - small satellite technology demonstrator development
  zahájení: 1.2.2021, ukončení: 31.1.2023
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Václav Lazar
  spoluřešitel: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jaroslav Bartoněk
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc.
 • OP VVV Juračka CAAT
  Centrum pokročilých leteckých technologií
  zahájení: 1.9.2016, ukončení: 31.8.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: České vysoké učení technické v Praze
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
 • OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753
  Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: EÚ-odbor energetického inženýrství
  spolupříjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Hana Lisá, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Milčák
  spoluřešitel: Ing. Patrik Elbl
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Sitek
  spoluřešitel: Ing. Jakub Lachman
  spoluřešitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Kracík, Ph.D.
 • CIII-BG-0703-09-2021
  CIII-BG-0703-09-2021- Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems - Bridging Reliability, Quality and Tribology
  zahájení: 1.9.2020, ukončení: 30.9.2021
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
 • FSI-K-21-6948
  Compact Heat Exchangers for Automotive Industry Made of Polymeric Hollow Fibers
  zahájení: 1.2.2021, ukončení: 31.1.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Kryštof Mráz
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Resl
  spoluřešitel: Ing. Tereza Kroulíková
  spoluřešitel: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Milan Hnízdil, Ph.D.
 • FSI-K-21-7003
  Development of combined technology for recycling of waste water from laundries including phosphorus recovery
  zahájení: 1.2.2021, ukončení: 31.1.2023
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Michaela Procházková
  spoluřešitel: doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.
 • PPI/APM/2018/1/00027/U/001
  E-mobility
  zahájení: 1.2.2019, ukončení: 30.6.2021
  poskytovatel: Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb.
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Michal Kubík, Ph.D.
 • FSI-K-21-7007
  Exploration of the potential for nanostructured hydrogel surface in prevention of cells upregulating cytoskeletal structures and loosing transparency
  zahájení: 1.2.2021, ukončení: 31.1.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Mgr. Markéta Šuráňová
  spoluřešitel: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
 • SPIL
  Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost
  zahájení: 1.2.2017, ukončení: 30.4.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: NETME Centre
  příjemce: Laboratoř integrace procesů
  spolupříjemce: EÚ-odbor energetického inženýrství
  spolupříjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Klemeš, DrSc., dr. h. c.
  spoluřešitel: Ing. Šárka Zemanová, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.
  spoluřešitel: M.Phil. Yee Van Fan, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Dr. habil. Petar Sabev Varbanov, Ph.D.
  spoluřešitel: Bc. Abdoulmohammad Gholamzadeh Chofreh, Ph.D., MBA
  spoluřešitel: MEng. Hon Huin Chin
  spoluřešitel: MEng. Limei Gai
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
  spoluřešitel: Xuexiu JIA, MSc, Ph.D.
 • H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020
  LEVEL-UP - Protocols and Strategies for extending the useful Life of major capital investments and Large Industrial Equipment.
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2023
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  spolupříjemce: Ústav matematiky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Adam Jelínek
  spoluřešitel: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA
  spoluřešitel: Mgr. Jitka Zatočilová, Ph.D.
 • OP VVV PAV MATERIALY
  Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie
  zahájení: 1.6.2018, ukončení: 31.5.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
 • FSI-K-21-6848
  Morphology of the plasma in Laser-Induced Breakdown spectroscopy - improvement of analytical performance
  zahájení: 1.2.2021, ukončení: 31.1.2023
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Jakub Buday
  spoluřešitel: prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.
 • FSI-K-21-7074
  Numerický model pro simulace spalování v sypaných ložích
  zahájení: 1.2.2021, ukončení: 31.1.2023
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Jiří Strouhal
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.
 • QK1920344
  Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
  příjemce: Ústav matematiky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Hrabec, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Josef Bednář, Ph.D.
 • PETER
  Plasmon-enhanced Terahertz Electron Paramagnetic Resonance
  zahájení: 1.4.2017, ukončení: 30.6.2021
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Příprava a charakterizace nanostruktur
  spolupříjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
 • RFCS - The Research Fund for Coal and Steel
  ReduHeatLoss - Reduction of heat losses in hot rolling
  zahájení: 1.7.2020, ukončení: 31.12.2023
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Komínek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Chabičovský, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Milan Hnízdil, Ph.D.
 • ATCZ229
  ReMaP - Výzkum hořčíkových slitin pro aditivní výrobu strukturálních a biomedicínských dílů
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav konstruování
  příjemce: ÚK-odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Slavíček
  spoluřešitel: Ing. Vít Šreibr
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Vaverka
  spoluřešitel: Mgr. Jan Čupera
  spoluřešitel: Ing. Jakub Franke
  spoluřešitel: Ing. Lenka Klakurková, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Suchý
 • LC-SC3-B4E-8-2020
  RESHeat - Renewable Energy System for residential building heating and electricity production
  zahájení: 1.12.2020, ukončení: 30.11.2024
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Laboratoř integrace procesů
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Klemeš, DrSc., dr. h. c.
  spoluřešitel: Xuexiu JIA, MSc, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Dr. habil. Petar Sabev Varbanov, Ph.D.
  spoluřešitel: MEng. Hon Huin Chin
  spoluřešitel: MEng. Limei Gai
  spoluřešitel: Ing. Milan Hemzal
  spoluřešitel: M.Phil. Yee Van Fan, Ph.D.
 • H2020-MCSA-RISE-Hartl
  RISEN - Railway Infrastructure System Engineering Network
  zahájení: 1.4.2016, ukončení: 31.3.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radovan Galas, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Daniel Kvarda
  spoluřešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
 • SR132057093
  Stab.proc.výr.kul.šr*KSK Precise Motion*
  zahájení: 1.7.2020, ukončení: 30.11.2021
  poskytovatel: Neveřejný sektor
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  spolupříjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Aleš Polzer, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zdeněk Spotz, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Václav Kaňa, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA
  spoluřešitel: Ing. Soňa Pantůčková
 • OP VVV DMS SPETEP
  Strategické partnerství pro environmentální technologie a produkci energie
  zahájení: 1.7.2018, ukončení: 30.6.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
 • OP VVV DMS SVTPS
  Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  příjemce: České vysoké učení technické v Praze
  spolupříjemce: Sekce výrobních systémů
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radim Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Karla Maradová
  spoluřešitel: Ing. Luboš Kotek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Kroupa
  spoluřešitel: doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jana Rozehnalová, M.Sc.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Marek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA
  spoluřešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
 • SR132157043
  termočlánková nastavení plynule litého předlitku (vsázky) na karuselové peci tratě VM provozu - renovace ochranného krytu
  zahájení: 17.3.2021, ukončení: 15.12.2021
  poskytovatel: Neveřejný sektor
  příjemce: Sekce přenosu tepla a proudění
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Komínek, Ph.D.
  spoluřešitel: Vít Božek
  spoluřešitel: Ing. Martin Chabičovský, Ph.D.
 • FSI-K-21-7010
  The effect of ambient airflow on the quality of liquid dispersion on the wire mesh
  zahájení: 1.2.2021, ukončení: 31.1.2023
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Energetický ústav
  spolupříjemce: EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
  hlavní řešitel: Ing. Ondřej Hájek
  spoluřešitel: Ing. BSc František Prinz
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Cejpek
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
 • SR132057163
  VaV-Ana.rizik, bezp.*WALBO ENGINEERING*
  zahájení: 1.11.2020, ukončení: 31.7.2021
  poskytovatel: Neveřejný sektor
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radim Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
 • OP VVV DMS COMSI
  Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku
  zahájení: 1.10.2018, ukončení: 30.9.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
 • BIOEKOMEM
  Výskum získavania aktívnych substancií a ich vhodného technologického spracovania z biologického odpadu vaječných blán BIOEKOMEM
  zahájení: 1.12.2018, ukončení: 31.12.2021
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
  spoluřešitel: Ing. Michal Touš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Marek Pernica
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Létal, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Lošák, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Naď, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Vladimír Brummer, Ph.D.
 • SR132057142
  výv.a real.upgrade SW linky*IMI Inter*R0
  zahájení: 1.10.2020, ukončení: 31.5.2021
  poskytovatel: Neveřejný sektor
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Seznam ukončených projektů