Projekty – ostatní

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • FSI-K-22-7711
  A step towards the deepest structures inside the brain – fabrication of optical fibre probes
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Miroslav Stibůrek
 • HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03, SEP-210806308
  BAANG - BUILDING ACTIONS IN SMART AVIATION WITH ENVIRONMENTAL GAINS
  zahájení: 1.9.2022, ukončení: 31.8.2025
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Letecký ústav
  spolupříjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
  spoluřešitel: Ing. Jan Navrátil, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Zikmund, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
 • FSI-K-21-6996
  BUTCube - small satellite technology demonstrator development
  zahájení: 1.2.2021, ukončení: 31.1.2023
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: Ing. Václav Lazar
  spoluřešitel: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Jaroslav Bartoněk
 • OP VVV Juračka CAAT
  Centrum pokročilých leteckých technologií
  zahájení: 1.9.2016, ukončení: 31.8.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: České vysoké učení technické v Praze
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D.
 • OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753
  Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: EÚ-odbor energetického inženýrství
  spolupříjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
  spoluřešitel: Jiří Svoboda
  spoluřešitel: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Hana Lisá, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Marian Brázdil, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Kracík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Ilya Astrouski, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Patrik Elbl
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Sitek
  spoluřešitel: Ing. Markéta Kalivodová
  spoluřešitel: Ing. Jakub Lachman
  spoluřešitel: Ing. Erik Bartuli, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Milčák
  spoluřešitel: Bc. Pavel Kratochvíl, MPA
  spoluřešitel: Ing. Bc. Jana Přikrylová, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
 • CIII-BG-0703-10-2122
  CIII-BG-0703-10-2122 - Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems - Bridging Reliability, Quality and Tribology
  zahájení: 1.9.2021, ukončení: 30.9.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
 • FSI-K-22-7757
  Development of a novel versatile method for optical crack length measurement automation using digital image correlation and artificial intelligence
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: Ing. Bořek Ščerba
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Adamec
  spoluřešitel: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
 • FSI-K-21-7003
  Development of combined technology for recycling of waste water from laundries including phosphorus recovery
  zahájení: 1.2.2021, ukončení: 31.1.2023
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Michaela Procházková
  spoluřešitel: doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.
 • Co No. 1550006673
  Feasibility, Preliminary Design and Delivery of a Moon Drone Vehicle Structure
  zahájení: 30.1.2019, ukončení: 30.1.2024
  poskytovatel: Neveřejný sektor
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: Ing. Robert Popela, Ph.D.
 • SEP-210801525
  H-HOPE - Hidden Hydro Oscillating Power for Europe
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2026
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.
 • H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020
  LEVEL-UP - Protocols and Strategies for extending the useful Life of major capital investments and Large Industrial Equipment.
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2023
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  spolupříjemce: Ústav matematiky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA
  spoluřešitel: Mgr. Jitka Zatočilová, Ph.D.
 • FSI-K-21-6848
  Morphology of the plasma in Laser-Induced Breakdown spectroscopy - improvement of analytical performance
  zahájení: 1.2.2021, ukončení: 31.1.2023
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Jakub Buday
  spoluřešitel: prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.
 • FSI-K-21-7074
  Numerický model pro simulace spalování v sypaných ložích
  zahájení: 1.2.2021, ukončení: 31.1.2023
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Jiří Strouhal
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D.
 • Visegrad Fund Strategic Grant ID: 22110364
  PhosFriends: How to stay alive in V4? Phosphrus Friends Club builds V4's resilience
  zahájení: 1.9.2021, ukončení: 30.9.2023
  poskytovatel: Ministerstvo zahraničních věcí ČR
  příjemce: Laboratoř integrace procesů
  hlavní řešitel: prof. Ing. Dr. habil. Jiří Klemeš, DrSc., dr. h. c.
 • AO/1-10382/20/NL/GLC/hh, Proposal 10319022 v2
  Preparation of AM SLM center of competence for Czech Space Industry
  zahájení: 1.2.2022, ukončení: 30.6.2023
  poskytovatel: Neveřejný sektor
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
 • COST
  Pump as Turbine: improving the design and operation through digitalisation
  zahájení: 1.10.2022, ukončení: 30.9.2026
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
 • RFCS - The Research Fund for Coal and Steel
  ReduHeatLoss - Reduction of heat losses in hot rolling
  zahájení: 1.7.2020, ukončení: 31.12.2023
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Komínek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Luks, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Chabičovský, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Milan Hnízdil, Ph.D.
 • ATCZ229
  ReMaP - Výzkum hořčíkových slitin pro aditivní výrobu strukturálních a biomedicínských dílů
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav konstruování
  příjemce: ÚK-odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: Mgr. Iveta Hovorková
  spoluřešitel: Ing. Roman Štěpánek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Libor Válka, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Vít Šreibr
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Vaverka
  spoluřešitel: Mgr. Jan Čupera
  spoluřešitel: Ing. Jakub Franke
  spoluřešitel: Ing. Jan Jaroš
  spoluřešitel: Ing. Jakub Slavíček
  spoluřešitel: Ing. Bc. Jana Přikrylová, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lenka Klakurková, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
 • LC-SC3-B4E-8-2020
  RESHeat - Renewable Energy System for residential building heating and electricity production
  zahájení: 1.12.2020, ukončení: 30.11.2024
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Laboratoř integrace procesů
  hlavní řešitel: prof. Ing. Dr. habil. Jiří Klemeš, DrSc., dr. h. c.
  spoluřešitel: Xuexiu JIA, MSc, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Dr. habil. Petar Sabev Varbanov, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Milan Hemzal
  spoluřešitel: M.Phil. Yee Van Fan, Ph.D.
 • ATCZ276
  ROTCUT - From Linear to Rotary Cutting of Hardwood
  zahájení: 1.12.2021, ukončení: 31.12.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: doc. Ing. František Šebek, Ph.D.
 • RFCS - 2021 - PJG 1010057274
  SmartCool - Smart controlled actuator to homogenize the temperature at the transfer bar
  zahájení: 1.7.2022, ukončení: 31.12.2025
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Komínek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Chabičovský, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Milan Hnízdil, Ph.D.
 • OP VVV DMS SVTPS
  Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  příjemce: České vysoké učení technické v Praze
  spolupříjemce: Sekce výrobních systémů
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radim Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Karla Maradová
  spoluřešitel: Ing. Luboš Kotek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Kroupa, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jana Rozehnalová, M.Sc.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Marek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA
  spoluřešitel: doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
 • QK22010200
  Termická sanitace osiv jako ochrana před houbovými patogeny a škůdci
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2025
  poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Skryja, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Bojanovský
  spoluřešitel: Ing. Marek Pernica, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Juřena, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Igor Hudák, Ph.D.
 • ATCZ281
  TESTBED EXCHANGE - Síťování průmyslových testbedů Industry 4.0 v česko-rakouské kooperaci
  zahájení: 1.10.2021, ukončení: 31.12.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
 • FSI-K-21-7010
  The effect of ambient airflow on the quality of liquid dispersion on the wire mesh
  zahájení: 1.2.2021, ukončení: 31.1.2023
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Energetický ústav
  spolupříjemce: EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
  hlavní řešitel: Ing. Ondřej Hájek
  spoluřešitel: prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. BSc František Prinz
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Cejpek
 • FSI-K-22-7661
  The strategy for wire arc additive manufacturing of overhangs
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Jakub Slavíček
  spoluřešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
 • CA19145
  Value of colour in deep convolutional neural networks
  zahájení: 1.8.2021, ukončení: 29.9.2024
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav automatizace a informatiky
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D.
 • FSI-K-22-7659
  Zlepšení komfortu sezení pomocí semiaktivního systému tlumení s použitím magnetoreologického tlumiče
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Karel Šebesta
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.
  spoluřešitel: Eng. Housam Mohammad
  spoluřešitel: Ing. Jiří Žáček
  spoluřešitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
 • ESA
  6 kN Storable Engine Electrical Pumps
  zahájení: 15.10.2021, ukončení: 15.9.2022
  poskytovatel: Neveřejný sektor
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.

Seznam ukončených projektů