Projekty – ostatní

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03, SEP-210806308
  BAANG - BUILDING ACTIONS IN SMART AVIATION WITH ENVIRONMENTAL GAINS
  zahájení: 1.9.2022, ukončení: 31.8.2025
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Letecký ústav
  spolupříjemce: NETME Centre
  spolupříjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.
  spoluřešitel: Ing. Jan Navrátil, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Zikmund, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
 • BG-0703-12-2324
  BG-0703-12-2324 - Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems - Bridging Reliability, Quality and Tribology.
  zahájení: 1.9.2023, ukončení: 30.9.2024
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
 • OC-2021-1-25132
  CaLISTA - Cartan geometry, Lie, Integrable Systems, quantum group Theories for Applications
  zahájení: 14.10.2022, ukončení: 13.10.2026
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav matematiky
  hlavní řešitel: doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
 • VB02000041
  CaviPlasma: širokospektrální velkoobjemová dekontaminační plazmová technologie pro IZS
  zahájení: 1.1.2024, ukončení: 31.12.2026
  poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR
  příjemce: Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
  spolupříjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
 • CE0200661
  DiGiTT-Digital Skills Transformation Toolkit for a Resilient Labour Market
  zahájení: 1.3.2024, ukončení: 31.8.2026
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. David Škaroupka, Ph.D.
 • c for PhD student
  Effect of local geometrical changes and polarization of labyrinth seal surfaces on the evaporation rate of liquid lubricants in space applications.
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
  poskytovatel: Neveřejný sektor
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Josef Pouzar
 • SEP-210801525
  H-HOPE - Hidden Hydro Oscillating Power for Europe
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2026
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.
 • SR132257040
  Numerická simulace proudění cirkulační jednotky
  zahájení: 6.2.2022, ukončení: 31.12.2024
  poskytovatel: Neveřejný sektor
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  spolupříjemce: Sekce přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jozef Hrabovský, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jan Boháček, Ph.D.
 • ATCZ00043
  PHOS4PLANT - Od odpadu ke zdroji - Recyklace popela z čistírenských kalů na rostlinné hnojivo bohaté na fosfáty
  zahájení: 1.4.2024, ukončení: 31.3.2027
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  příjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Jiří Bojanovský, Ph.D.
  hlavní řešitel: Ing. Vladimír Brummer, Ph.D.
 • CA20126
  Porous piezotronic and piezo-phototronic structures for organic pollutant decomposition
  zahájení: 21.10.2021, ukončení: 20.10.2025
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Trunec, Dr.
 • COST
  Pump as Turbine: improving the design and operation through digitalisation
  zahájení: 14.9.2022, ukončení: 13.9.2026
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Energetický ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.
 • LC-SC3-B4E-8-2020
  RESHeat - Renewable Energy System for residential building heating and electricity production
  zahájení: 1.12.2020, ukončení: 30.11.2024
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Laboratoř integrace procesů
  hlavní řešitel: prof. Ing. Dr. habil. Jiří Klemeš, DrSc., dr. h. c.
  hlavní řešitel: prof. Ing. Dr. habil. Petar Sabev Varbanov, Ph.D.
  spoluřešitel: Xuexiu JIA, MSc, Ph.D.
  spoluřešitel: M.Phil. Yee Van Fan, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Dr. habil. Petar Sabev Varbanov, Ph.D.
 • RFCS - 2021 - PJG 1010057274
  SmartCool - Smart controlled actuator to homogenize the temperature at the transfer bar
  zahájení: 1.7.2022, ukončení: 31.12.2025
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Komínek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Chabičovský, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Milan Hnízdil, Ph.D.
 • QK22010200
  Termická sanitace osiv jako ochrana před houbovými patogeny a škůdci
  zahájení: 1.1.2022, ukončení: 31.12.2025
  poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Skryja, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Bojanovský, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Marek Pernica, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Juřena, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Igor Hudák, Ph.D.
 • CA19145
  Value of colour in deep convolutional neural networks
  zahájení: 1.8.2021, ukončení: 29.9.2024
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav automatizace a informatiky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D.
 • NU23-06-00301
  Využití moderních technologií v individualizovaném přístupu k operačnímu řešení rozštěpových vad obličeje u dětských pacientů
  zahájení: 1.5.2023, ukončení: 31.12.2026
  poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR
  příjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: Ing. Petr Marcián, Ph.D.

Seznam ukončených projektů