Projekty – ostatní

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • ESA 4000123317/18/NL/GLC/hh
  Additive Design for Aerospace Applications Capabilities (ADAAC)
  zahájení: 1.3.2018, ukončení: 31.3.2021
  poskytovatel: Neveřejný sektor
  příjemce: Letecký ústav
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  spolupříjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Robert Popela, Ph.D.
 • OP VVV Juračka CAAT
  Centrum pokročilých leteckých technologií
  zahájení: 1.9.2016, ukončení: 31.8.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: České vysoké učení technické v Praze
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753
  Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 31.12.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: EÚ-odbor energetického inženýrství
  spolupříjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.
 • CIII-BG-0703-09-2021
  CIII-BG-0703-09-2021- Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems - Bridging Reliability, Quality and Tribology
  zahájení: 1.9.2020, ukončení: 31.8.2021
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
 • SPIL
  Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost
  zahájení: 1.2.2017, ukončení: 30.4.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: EÚ-odbor energetického inženýrství
  spolupříjemce: Ústav procesního inženýrství
  spolupříjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Klemeš, DrSc., dr. h. c.
  spoluřešitel: Ing. Šárka Zemanová, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D.
  spoluřešitel: M.Phil. Yee Van Fan, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Dr. habil. Petar Sabev Varbanov, Ph.D.
  spoluřešitel: Xuechao Wang, MSc, Ph.D.
  spoluřešitel: Bc. Abdoulmohammad Gholamzadeh Chofreh, Ph.D., MBA
  spoluřešitel: MEng. Hon Huin Chin
  spoluřešitel: MEng. Limei Gai
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
  spoluřešitel: Xuexiu JIA, MSc, Ph.D.
 • H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020
  LEVEL-UP - Protocols and Strategies for extending the useful Life of major capital investments and Large Industrial Equipment.
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2023
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
 • OP VVV PAV MATERIALY
  Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie
  zahájení: 1.6.2018, ukončení: 31.5.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
 • QK1920344
  Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2021
  poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
  příjemce: Ústav matematiky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Hrabec, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Josef Bednář, Ph.D.
 • PETER
  Plasmon-enhanced Terahertz Electron Paramagnetic Resonance
  zahájení: 1.4.2017, ukončení: 30.6.2021
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Příprava a charakterizace nanostruktur
  spolupříjemce: Ústav fyzikálního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
 • RFCS - The Research Fund for Coal and Steel
  ReduHeatLoss - Reduction of heat losses in hot rolling
  zahájení: 1.7.2020, ukončení: 31.12.2023
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Komínek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Chabičovský, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Milan Hnízdil, Ph.D.
 • ATCZ229
  ReMaP - Výzkum hořčíkových slitin pro aditivní výrobu strukturálních a biomedicínských dílů
  zahájení: 1.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: ÚK-odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
 • LC-SC3-B4E-8-2020
  RESHeat - Renewable Energy System for residential building heating and electricity production
  zahájení: 1.12.2020, ukončení: 30.11.2024
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Laboratoř integrace procesů
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Klemeš, DrSc., dr. h. c.
  spoluřešitel: Xuexiu JIA, MSc, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Dr. habil. Petar Sabev Varbanov, Ph.D.
  spoluřešitel: MEng. Hon Huin Chin
  spoluřešitel: MEng. Limei Gai
  spoluřešitel: Ing. Milan Hemzal
  spoluřešitel: M.Phil. Yee Van Fan, Ph.D.
  spoluřešitel: Xuechao Wang, MSc, Ph.D.
 • OP VVV DMS SPETEP
  Strategické partnerství pro environmentální technologie a produkci energie
  zahájení: 1.7.2018, ukončení: 30.6.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
 • OP VVV DMS SVTPS
  Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství
  zahájení: 1.1.2019, ukončení: 31.12.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: České vysoké učení technické v Praze
  spolupříjemce: Sekce výrobních systémů
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
 • OP VVV DMS COMSI
  Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku
  zahájení: 1.10.2018, ukončení: 30.9.2022
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
 • BIOEKOMEM
  Výskum získavania aktívnych substancií a ich vhodného technologického spracovania z biologického odpadu vaječných blán BIOEKOMEM
  zahájení: 1.12.2018, ukončení: 31.10.2021
  poskytovatel: Evropská unie
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Lošák, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.

Seznam ukončených projektů