Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • CZ.01.01.01/01/22_002/0001123
  Elektronické počitadlo pro výdejní stojany vodíku
  zahájení: 1.6.2023, ukončení: 31.5.2026
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing. Rostislav Huzlík, Ph.D.
 • CZ.01.01.01/01/22_002/0000569
  Integrace autonomních vozů do testování pasivní bezpečnosti za pomoci digital-twin modelu
  zahájení: 1.6.2023, ukončení: 31.7.2026
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Kamil Řehák, Ph.D.
 • CZ.01.01.01/01/22_002/0000740
  Kontejnerové teleskopické plošiny
  zahájení: 1.2.2023, ukončení: 30.6.2026
  příjemce: Slovácké strojírny, akciová společnost
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
 • CZ.02.01.01/00/22_008/0004617
  Konverze a skladování energie_Eco&Stor
  zahájení: 1.1.2024, ukončení: 31.12.2027
  příjemce: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
 • CZ.02.01.01/00/22_008/0004634
  MEBioSys – Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů
  zahájení: 1.9.2023, ukončení: 30.6.2028
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  příjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. David Nečas, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. František Lízal, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. RNDr. Karel Maca, Dr.
  spoluřešitel: doc. Ing. Klára Částková, Ph.D.
 • CZ.01.01.01/01/22_002/0000430
  Nová generace montážní teleskopické plošiny
  zahájení: 1.2.2023, ukončení: 31.12.2026
  příjemce: Slovácké strojírny, akciová společnost
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
 • CZ.01.01.01/01/22_002/0000345
  Nová generace šikmé schodišťové plošiny
  zahájení: 1.1.2023, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: ALTECH, spol. s r.o.
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.
 • CZ.01.01.01/01/22_002/0000560
  Stellplatz
  zahájení: 1.7.2023, ukončení: 30.6.2026
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
 • CZ.01.01.01/01/22_002/0000941
  Technologie sušení bateriové drtě pro její zpracování na druhotné suroviny
  zahájení: 1.2.2023, ukončení: 31.12.2024
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Pavel Skryja, Ph.D.
 • CZ.01.01.01/01/22_002/0000756
  Vývoj kompozitního rotorového listu pro bezpilotní prostředky
  zahájení: 1.6.2023, ukončení: 31.12.2026
  příjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D.
 • CZ.01.01.01/06/23_014/0001380
  VÝVOJ MODULÁRNÍHO ŘEŠENÍ INTERIÉRU S VYUŽITÍM KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ A OPTIMALIZACE STRUKTURÁLNÍCH VLASTNOSTÍ AUTOMOBILOVÉ VESTAVBY S DŮRAZEM NA HMOTNOST A BEZPEČNOST
  zahájení: 1.10.2023, ukončení: 30.6.2025
  příjemce: EASTWANDER, s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
 • CZ.01.01.01/01/22_002/0000527
  Vývoj technologie laserového navařování pro renovaci kovacího nářadí
  zahájení: 1.7.2023, ukončení: 31.8.2025
  příjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.
 • CZ.01.01.01/06/23_014/0001343
  Vývoj zařízení pro zkoušení 3D tištěných produktů
  zahájení: 1.5.2024, ukončení: 30.6.2026
  příjemce: ING corporation, s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
  hlavní řešitel: Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.
 • CZ.01.01.01/01/22_002/0000484
  Výzkum a vývoj druhé generace multiplatformy pro mikromobilitu a souboru komponentů pro zlepšení užitných vlastností koloběžek
  zahájení: 1.4.2023, ukončení: 31.3.2026
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D.
 • CZ.01.01.01/01/23_027/0003236
  VÝZKUM A VÝVOJ KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY STABILNÍCH NÁBOJOVÝCH POLOTOVARŮ - Fáze II
  zahájení: 1.2.2024, ukončení: 31.12.2025
  příjemce: Měď Povrly a. s.
  spolupříjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.

Seznam ukončených projektů