Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024942
  Lineární hydraulické aktuátory pro náročné aplikace
  zahájení: 15.1.2021, ukončení: 31.5.2023
  příjemce: Slovácké strojírny, akciová společnost
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  spolupříjemce: Ústav materiálových věd a inženýrství
  spolupříjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024886
  Membránová destilace pro silně znečistěné a agresivní prostředí
  zahájení: 1.6.2021, ukončení: 31.5.2023
  příjemce: ZENA s.r.o.
  spolupříjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016962
  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně II
  zahájení: 1.9.2020, ukončení: 30.6.2023
  příjemce: Odbor internacionalizace
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0 /21_374/0026714
  Moderní hornoplošný letoun v hmotnostní kategorii do 600 kg
  zahájení: 1.2.2022, ukončení: 31.5.2023
  příjemce: TL-ULTRALIGHT s.r.o.
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430
  MOST - Moderní a otevřené studium techniky
  zahájení: 1.9.2017, ukončení: 30.6.2023
  příjemce: Odbor studijních záležitostí
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023596
  Návrh a pevnostní analýza karbonového rámu elektromotocyklu
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 30.6.2023
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019910
  Nová generace šikmé schodišťové sedačky se zakřivenou dráhou
  zahájení: 15.1.2020, ukončení: 31.3.2023
  příjemce: ALTECH, spol. s r.o.
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027237
  Optimalizace a regenerace keramických spalinových filtrů
  zahájení: 1.2.2022, ukončení: 31.5.2023
  příjemce: G&G filtration CZ, s.r.o.
  spolupříjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025198
  Sdružená palubní jednotka pro bezvzduchové mazání hlavy kolejnice
  zahájení: 1.3.2021, ukončení: 31.5.2023
  příjemce: TRIBOTEC, spol. s r.o.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: Ing. Radovan Galas, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Martin Valena
  spoluřešitel: Ing. Šimon Skurka
  spoluřešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023597
  Technologie měření jízdních parametrů jednostopého vozidla pro účely vývoje elektrického motocyklu
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 30.6.2023
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026804
  Traktor nižší střední výkonové třídy se zvýšeným komfortem posádky
  zahájení: 1.10.2021, ukončení: 31.5.2023
  příjemce: ZETOR TRACTORS a.s.
  spolupříjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Aleš Prokop, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0 /21_374/0026427
  Vývoj aditivních a malosériových technologií pro výrobu modelů dopravních prostředků.
  zahájení: 1.7.2021, ukončení: 31.5.2023
  příjemce: KADEN s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Hurník
  spoluřešitel: Ing. Jakub Franke
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0 /21_374/0026954
  Vývoj biokompatibilního polymerního dentálního laku s nano stříbrem inkorporovaným do fluoridu sodného
  zahájení: 30.7.2021, ukončení: 31.5.2023
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: prof. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Pavel Čípek, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. David Nečas, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0 /21_374/0026813
  Vývoj multifunkčního IP ISR Podu ve společnosti AIR TEAM, s.r.o.
  zahájení: 1.2.2022, ukončení: 31.5.2023
  příjemce: AIR TEAM, s.r.o.
  spolupříjemce: Letecký ústav
  hlavní řešitel: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024342
  Vývoj specifické technologie výroby polymerních výměníků
  zahájení: 1.6.2021, ukončení: 31.5.2023
  příjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026910
  VÝZKUM A VÝVOJ KOMPLEXNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY STABILNÍCH NÁBOJOVÝCH POLOTOVARŮ
  zahájení: 1.2.2022, ukončení: 31.5.2023
  příjemce: Měď Povrly a. s.
  spolupříjemce: Laboratoř přenosu tepla a proudění
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Michal Pohanka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jozef Hrabovský, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Milan Hnízdil, Ph.D.
  spoluřešitel: Jiří Huška
  spoluřešitel: Ing. Tomáš Luks, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Komínek, Ph.D.
  spoluřešitel: Mgr. Petr Dyntera
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Resl
  spoluřešitel: Vít Božek
  spoluřešitel: Ing. Jakub Franke
  spoluřešitel: Ing. Kryštof Mráz
  spoluřešitel: Tomáš Humlíček
  spoluřešitel: prof. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024288
  Výzkum a vývoj lehké bio-hybridní silniční čtyřkolky VM45
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.5.2023
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024483
  VÝZKUM A VÝVOJ NOVÉHO SERVOVÁLCE PRO ENERGETICKÝ PRŮMYSL („SERDYN“)
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.5.2023
  příjemce: Bosch Rexroth, spol. s r.o.
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Josef Frýza, Ph.D.
  spoluřešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Petr Šperka, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024501
  VÝZKUM A VÝVOJ VÍCEÚČELOVÉ PLATFORMY VOZIDLA SE ČTYŘMI ELEKTROMOTORY A ŘÍDICÍM SYSTÉMEM
  zahájení: 1.7.2021, ukončení: 31.5.2023
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026857
  Zvýšení smykové a ohybové pevnosti kompozitních profilů využitím 3D naváděcích a tvarovacích přípravků rohoží
  zahájení: 1.9.2021, ukončení: 31.5.2023
  příjemce: GDP KORAL s.r.o.
  spolupříjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jakub Hurník
  spoluřešitel: Ing. Jakub Slavíček
  spoluřešitel: Ing. Arnošt Vespalec

Seznam ukončených projektů