Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0014554
  Aplikace výsledků výzkumu montážních plošin v přímé spolupráci s MSP
  zahájení: 1.10.2018, ukončení: 31.8.2021
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430
  MOST - Moderní a otevřené studium techniky
  zahájení: 1.4.2017, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Odbor studijních záležitostí
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012450
  VÝVOJ VSTŘIKOVACÍHO SYSTÉMU PALIVA S MECHANICKÝM ŘADOVÝM ČERPADLEM A ELEKTRONICKOU REGULACÍ PRO DIESELOVÉ MOTORY PLNÍCÍ NOVÉ EMISNÍ PŘEDPISY
  zahájení: 1.2.2019, ukončení: 30.10.2020
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.

Seznam ukončených projektů