Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0014554
  Aplikace výsledků výzkumu montážních plošin v přímé spolupráci s MSP
  zahájení: 1.10.2018, ukončení: 31.8.2021
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010367
  cross – nástroj pro efektivní využití energie k sušení čistírenských kalů
  zahájení: 1.11.2017, ukončení: 31.12.2020
  příjemce: Ústav procesního inženýrství
  hlavní řešitel: Ing. Bohuslav Kilkovský, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020005
  Lubrikace a regenerace fascií hyaluronanem
  zahájení: 1.6.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430
  MOST - Moderní a otevřené studium techniky
  zahájení: 1.4.2017, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Odbor studijních záležitostí
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020086
  Nová generace požárních plošin v přímé spolupráci s MSP
  zahájení: 15.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Slovácké strojírny, akciová společnost
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019910
  Nová generace šikmé schodišťové sedačky se zakřivenou dráhou
  zahájení: 15.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: ALTECH, spol. s r.o.
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019852
  Optimalizace chlazení vozidel
  zahájení: 1.9.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020200
  Pokročilý trasovací software pro různé druhy nákladních automobilů
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav matematiky
  hlavní řešitel: doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020188
  Technologie měření jízdních parametrů jednostopého vozidla pro účely vývoje elektrického motocyklu
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 30.6.2023
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019912
  Vývoj nového konvertoru RFID labelů za použití kolaborativních robotů ve společnosti PROFIPRINT spol. s r.o.
  zahájení: 10.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
  hlavní řešitel: Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
  hlavní řešitel: Ing. Aleš Polzer, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012450
  VÝVOJ VSTŘIKOVACÍHO SYSTÉMU PALIVA S MECHANICKÝM ŘADOVÝM ČERPADLEM A ELEKTRONICKOU REGULACÍ PRO DIESELOVÉ MOTORY PLNÍCÍ NOVÉ EMISNÍ PŘEDPISY
  zahájení: 1.2.2019, ukončení: 30.10.2020
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019678
  Výzkum a vývoj nové generace dešťových kanalizačních vpustí
  zahájení: 1.7.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019833
  Zavedení metodiky průmyslového experimentu do životního cyklu produktů STOS
  zahájení: 1.2.2020, ukončení: 30.9.2021
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Seznam ukončených projektů