Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016962
  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně II
  zahájení: 1.9.2020, ukončení: 30.6.2023
  příjemce: Odbor internacionalizace
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430
  MOST - Moderní a otevřené studium techniky
  zahájení: 1.9.2017, ukončení: 30.6.2023
  příjemce: Odbor studijních záležitostí
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023596
  Návrh a pevnostní analýza karbonového rámu elektromotocyklu
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 30.6.2023
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023597
  Technologie měření jízdních parametrů jednostopého vozidla pro účely vývoje elektrického motocyklu
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 30.6.2023
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D.

Seznam ukončených projektů