Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0014554
  Aplikace výsledků výzkumu montážních plošin v přímé spolupráci s MSP
  zahájení: 1.10.2018, ukončení: 31.8.2021
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.
  hlavní řešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jiří Tůma, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Radim Blecha, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Pavlík, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020005
  Lubrikace a regenerace fascií hyaluronanem
  zahájení: 1.6.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Alexandra Streďanská
  spoluřešitel: Ing. David Nečas, Ph.D.
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371
  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně
  zahájení: 1.1.2018, ukončení: 30.9.2022
  příjemce: Středoevropský technologický institut
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Marcela Karmazínová, CSc.
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016962
  Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně II
  zahájení: 1.9.2020, ukončení: 30.6.2023
  příjemce: Odbor zahraničních vztahů
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430
  MOST - Moderní a otevřené studium techniky
  zahájení: 1.9.2017, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Odbor studijních záležitostí
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  spolupříjemce: NETME Centre
  hlavní řešitel: prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020086
  Nová generace požárních plošin v přímé spolupráci s MSP
  zahájení: 15.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019910
  Nová generace šikmé schodišťové sedačky se zakřivenou dráhou
  zahájení: 15.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: ALTECH, spol. s r.o.
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019852
  Optimalizace chlazení vozidel
  zahájení: 1.9.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020200
  Pokročilý trasovací software pro různé druhy nákladních automobilů
  zahájení: 1.1.2021, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav matematiky
  hlavní řešitel: doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019912
  Vývoj nového konvertoru RFID labelů za použití kolaborativních robotů ve společnosti PROFIPRINT spol. s r.o.
  zahájení: 10.1.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  spolupříjemce: Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
  hlavní řešitel: Ing. Aleš Polzer, Ph.D.
  hlavní řešitel: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
  hlavní řešitel: Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jana Dvořáková, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Mikuláš Szabari
  spoluřešitel: Ing. Petra Sliwková, Ph.D.
  spoluřešitel: Mgr. Eva Mojžíšová
  spoluřešitel: doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.
  spoluřešitel: prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012450
  VÝVOJ VSTŘIKOVACÍHO SYSTÉMU PALIVA S MECHANICKÝM ŘADOVÝM ČERPADLEM A ELEKTRONICKOU REGULACÍ PRO DIESELOVÉ MOTORY PLNÍCÍ NOVÉ EMISNÍ PŘEDPISY
  zahájení: 1.2.2019, ukončení: 31.12.2021
  příjemce: Ústav automobilního a dopravního inženýrství
  hlavní řešitel: prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019678
  Výzkum a vývoj nové generace dešťových kanalizačních vpustí
  zahájení: 1.7.2020, ukončení: 31.12.2022
  příjemce: Ústav strojírenské technologie
  hlavní řešitel: Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
  spoluřešitel: Ing. Michaela Císařová, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
  spoluřešitel: Vojtěch Řiháček
  spoluřešitel: Ing. Eva Peterková, Ph.D.
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019833
  Zavedení metodiky průmyslového experimentu do životního cyklu produktů STOS
  zahájení: 1.2.2020, ukončení: 30.9.2021
  příjemce: Ústav konstruování
  hlavní řešitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
  spoluřešitel: Ing. Ondřej Macháček, Ph.D.

Seznam ukončených projektů