Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Seznam projektů, jejichž řešení právě probíhá.

 • CZ.02.01.01/00/22_008/0004617
  Konverze a skladování energie_Eco&Stor
  zahájení: 1.1.2024, ukončení: 31.12.2027
  příjemce: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
  spolupříjemce: Fakulta strojního inženýrství
  hlavní řešitel: doc. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D.
  spoluřešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Seznam ukončených projektů