Celkový přehled studijních oborů BS a NMS

Tabulka uvádí přehled návazností bakalářských a magisterských studijních programů. V akademickém roce 2024/2025 lze zahájit studium ve vyjmenovaných oborech v prezenční (denní) formě.

Fakulta nabízí též možnost studia ve vybraných oborech ve formě kombinované a připravuje možnosti studia nových oborů.

Podrobnější informace o jednotlivých studijních oborech studia lze nalézt pomocí odkazů pod názvy oborů.

Studium
BAKALÁŘSKÉNAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
dosažitelný titul: Bc.dosažitelný titul: Ing.
doba studia: 3 rokydoba studia: 2 roky
obory pro přípravu na magisterské studium:
 (O)
 (DD)
 (DD)
 (DD)
 (A)
Průmyslový design ve strojírenství (A)
 (A)
 (A)
 (A)
 
obory pro přípravu na povolání (profesní obory):
 (P)  (B)
 (P)  (B)
 (B)
 (B)
 (B)
 (P)  (B)
 (P)  (B)
 (B)
 (P)  (B)
 (B)
 (B)
(P)Obor bakalářského programu zaměřený na přípravu na povolání.
(B)Varianta studijního plánu pro absolventy příslušného profesního bakalářského oboru.
(O),(A)Obor bakalářského programu zaměřený na přípravu na magisterské studium.
(DD)Obor studijního programu s dvojím diplomem.
 
Další kombinace bakalářského a navazujícího magisterského studia lze volit po splnění podmínek, daných směrnicí pro přijímací řízení.