Základní charakteristiky bakalářského studia na FSI VUT

Obecný obor (O) Strojní inženýrství:

 • Je určen pro uchazeče, kteří chtějí bezprostředně po jeho absolvování pokračovat v magisterském studiu a získat titul inženýr.
 • Absolventi mají možnost výběru libovolného z 18 oborů v navazujícím magisterském programu na FSI podle tabulky.
 • Pro uchazeče, kteří hodlají dosáhnout titulu inženýr se doporučuje studovat tento obecný obor bakalářského studia, který je navržen především jako příprava pro navazující magisterské studium.

Obory oblasti aplikovaných věd (A):

 • ” je interdisciplinární mezifakultní obor, na jehož výuce se vedle FSI podílí Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Tento obor je určen zejména pro uchazeče, kteří váhají mezi studiem fyziky na univerzitě a studiem technických oborů.
 • ” je interdisciplinární obor, který poskytuje vzdělání jak v matematice, tak i v základních technických disciplínách. Při studiu matematiky je kladen velký důraz na aplikace. Je určen zejména pro uchazeče, kteří váhají mezi studiem matematiky na univerzitě a studiem technických oborů.
 • ” leží na rozhraní materiálových věd - fyzikální chemie, techniky a výrobní technologie.
 • ” je interdisciplinární mezifakultní obor, na jehož výuce se kromě FSI podílí Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT.
 • Průmyslový design ve strojírenství” je mezioborové studium s výraznou uměleckou složkou. Zájemci o studium tohoto oboru jsou během 1. ročníku vybíráni na základě talentové zkoušky.
Pro absolventy jsou určeny stejnojmenné navazující magisterské obory.

Obor Kvalita, spolehlivost a bezpečnost:

 • Je obor s širším všeobecným základem, studovaný samostatně od 1. ročníku.
 • V navazujícím magisterském studiu lze pokračovat ve studiu stejnojmenného oboru, nebo lze nastoupit do praxe.

Profesní obory (P):

 • Jsou zaměřeny více prakticky a jsou určeny pro uchazeče, kteří chtějí po jejich absolvování nastoupit do zaměstnání.
 • První ročník těchto oborů je společný a definitivní výběr příslušného profesního oboru provádí student v průběhu letního semestru 1. ročníku.
 • Pokud chce vynikající absolvent profesního oboru bakalářského studia dále pokračovat ve studiu a získat titul inženýr, může volit příbuzný obor v navazujícím magisterském studiu na FSI.