Studium s dvojím diplomem

Absolvováním vybraných oborů navazujícího magisterského studia lze současně s diplomem VUT v Brně získat také diplom zahraniční univerzity. Jde o studia s dvojím diplomem (double diploma, joint degree), jejichž jedna část probíhá na FSI a druhá část na zahraniční univerzitě. Diplomová práce je vedena specialisty obou univerzit a obhájena před společnou komisí. Podstatnými předpoklady pro přijetí ke studiu v těchto oborech jsou výborné studijní výsledky a dobrá znalost příslušného cizího jazyka. Bližší informace získáte na garantujícím ústavu.

Studijní obor Partnerská univerzita Jazyk studia
bakalářské studijní obory
Výrobní technika Technische Universität Chemnitz (Chemnitz, Německo) němčina
magisterské studijní obory
Matematické inženýrství Universita degli Studi di L`Aquila (Aquila, Itálie) italština/angličtina
Výrobní systémy Technische Universität Chemnitz (Chemnitz, Německo) němčina
Industrial Engineering Arts et Métiers ParisTech (Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) (Cluny, Francie) francouzština/ angličtina

Studentská mobilita

Část studia (obvykle jeden semestr) téměř libovolného magisterského studijního programu na FSI je možné absolvovat v rámci výměnných pobytů na zahraniční univerzitě. Předpokladem jsou dobré studijní výsledky a znalost cizího jazyka.