doc. Ing. František Šebek, Ph.D.

E-mail:   sebek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor inženýrské mechaniky
Zařazení:   Docent
Místnost:   A2/609

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2020-2021, doc., Vysoké učení technické v Brně; Fakulta strojního inženýrství
 • 2012-2016, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně; Fakulta strojního inženýrství; Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky; obor Inženýrská mechanika
 • 2010-2012, Ing., Vysoké učení technické v Brně; Fakulta strojního inženýrství; Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky; obor Inženýrská mechanika a biomechanika
 • 2007-2010, Bc., Vysoké učení technické v Brně; Fakulta strojního inženýrství; obor Strojní inženýrství
 • 2003-2007, maturitní zkouška, Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim; obor Strojírenství

Přehled zaměstnání

 • 2022-dosud, docent, Vysoké učení technické v Brně; Fakulta strojního inženýrství; Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky; Odbor inženýrské mechaniky
 • 2019-2021, odborný asistent, Vysoké učení technické v Brně; Fakulta strojního inženýrství; Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky; Odbor inženýrské mechaniky
 • 2019-2020, výzkumný pracovník, Vysoké učení technické v Brně; Fakulta strojního inženýrství; NCK MESTEC; Sekce mechaniky těles a mechatroniky
 • 2018-2020, vědecko-výzkumný pracovník, Mendelova Univerzita v Brně; Lesnická a dřevařská fakulta; Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
 • 2017-2018, odborný asistent, Vysoké učení technické v Brně; Fakulta strojního inženýrství; NETME Centre; Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví; Sekce mechaniky těles, biomechaniky
 • 2015-2016, vědecký a výzkumný pracovník, Vysoké učení technické v Brně; Fakulta strojního inženýrství; NETME Centre; Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví; Sekce mechaniky těles, biomechaniky
 • 2014-2015, technický pracovník, Vysoké učení technické v Brně; Fakulta strojního inženýrství; NETME Centre; Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví; Sekce mechaniky těles, biomechaniky

Akademické stáže v zahraničí

 • Září 2014, studijní stáž, University of Malta

Univerzitní aktivity

Zvané přednášky:

 • 2023: From monotonic to cyclic loading: Failure modelling under various loading scenarios; National Cheng Kung University.
 • 2023: Phenomenological modelling of ductile fracture in metals using the element deletion technique; Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky.
 • 2021: Ductile fracture predictions for 2024-T351 aluminium alloy; North Carolina State University.
 • 2019: Ductile fracture related topics recently solved in Brno; Xi’an Jiaotong University.
 • 2017: Visit in Computational Solid Mechanics and Design Laboratory, KAIST; Korea Advanced Institute of Science and Technology.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 9. místo v soutěži o Nejlepšího pedagoga dle hodnocení studentů VUT 2022/2023.
 • Diplom za 2. místo v soutěži o Cenu generálního ředitele Žďas, a. s. za příspěvek na Mezinárodní konferenci Inženýrská mechanika 2022.
 • Diplom za 5. místo v soutěži o Cenu generálního ředitele Žďas, a. s. za příspěvek na Mezinárodní konferenci Inženýrská mechanika 2019.
 • Diplom za 1. místo v soutěži o Cenu generálního ředitele Žďas, a. s. za příspěvek na Mezinárodní konferenci Inženýrská mechanika 2018 (z 61 plakátů).
 • 2. místo ve Studentské miniPoster Session 2015 pořádané Studentskou komorou Akademického senátu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.
 • Čestná cena Inženýrské akademie ČR za nejlepší příspěvek MM Science Journal za akademický rok 2014/2015.
 • Diplom za 2. místo v soutěži o Cenu generálního ředitele Žďas, a. s. za příspěvek na Mezinárodní konferenci Inženýrská mechanika 2015.
 • Ocenění za 2. místo v soutěži o nejlepší příspěvek na semináři Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2013.
 • Cena děkana za vynikající studijní výsledky a aktivní účast ve vědeckovýzkumné a odborné činnosti na Vysokém učení technickém v Brně, 2012.

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

 • 2018-2020, člen ASME (Americká společnost strojních inženýrů) - Divize tlakových nádob a potrubí, Divize aplikované mechaniky, Divize jaderného inženýrství, Divize konstrukčního inženýrství, Divize výrobního inženýrství
 • 2018-dosud, člen ČSM (Česká společnost pro mechaniku) - Odborná skupina Technická mechanika, Odborná skupina Počítačová mechanika, Odborná skupina Mechanika únavového porušování materiálu

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • KUBÍK, P.; ŠEBEK, F.; ZAPLETAL, J.; PETRUŠKA, J.; NÁVRAT, T.:
  Ductile Failure Predictions for the Three-Point Bending Test of a Complex Geometry Made From Aluminum Alloy
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PEČ, M.; ŠEBEK, F.; PETRUŠKA, J.:
  Basic Kinematic Hardening Rules Applied to 304 Stainless Steel and the Advantage of Parameters Evolution
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PEČ, M.; ŠEBEK, F.; ZAPLETAL, J.; PETRUŠKA, J.; HASSAN, T.:
  Automated calibration of advanced cyclic plasticity model parameters with sensitivity analysis for aluminium alloy 2024-T351, SAGE Publications
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PEČ, M.; ZAPLETAL, J.; ŠEBEK, F.; PETRUŠKA, J.:
  Low-Cycle Fatigue, Fractography and Life Assessment of EN AW 2024-T351 under Various Loadings
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠEBEK, F.; PARK, N.; KUBÍK, P.; PETRUŠKA, J.; ZAPLETAL, J.:
  Ductile fracture predictions in small punch testing of cold-rolled aluminium alloy
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KUBÍK, P.; ŠEBEK, F.; PETRUŠKA, J.; HŮLKA, J.; PARK, N.; HUH, H.:
  Comparative investigation of ductile fracture with 316L austenitic stainless steel in small punch tests: Experiments and simulations
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KUBÍK, P.; ŠEBEK, F.; PETRUŠKA, J.:
  Notched specimen under compression for ductile failure criteria
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠEBEK, F.; PETRUŠKA, J.; KUBÍK, P.:
  Lode dependent plasticity coupled with nonlinear damage accumulation for ductile fracture of aluminium alloy
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JENÍK, I.; KUBÍK, P.; ŠEBEK, F.; HŮLKA, J.; PETRUŠKA, J.:
  Sequential simulation and neural network in the stress–strain curve identification over the large strains using tensile test
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠEBEK, F.; KUBÍK, P.; PETRUŠKA, J.; HŮLKA, J.:
  Extremely Low-Stress Triaxiality Tests in Calibration of Fracture Models in Metal-Cutting Simulation
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PETRUŠKA, J.; NÁVRAT, T.; ŠEBEK, F.:
  Novel approach to computational simulation of cross roll straightening of bars
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠEBEK, F.; KUBÍK, P.; HŮLKA, J.; PETRUŠKA, J.:
  Strain hardening exponent role in phenomenological ductile fracture criteria
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KUBÍK, P.; ŠEBEK, F.; HŮLKA, J.; PETRUŠKA, J.:
  Calibration of ductile fracture criteria at negative stress triaxiality
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

Seznam publikací na portálu VUT