Ing. Jiří Kohút

E-mail:   Jiri.Kohut@vutbr.cz 
Pracoviště:   NeTME Centre
NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A1/0535
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   4
Obor:   Inženýrská mechanika
Téma:   Víceúrovňové výpočtové simulace proudění krve v reálných geometriích tepen
Školitel:   doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.
Místnost:   A1/0535

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT