Energetický ústav

 telefon*místnost
* předvolba: +420 541 14...., GSM O2: +420 726 81...., GSM T-Mobile: +420 604 07....
 
Ředitel ústavu
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.   A1/1418
Zástupce ředitele
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.   A2/414
Tajemník ústavu
doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.   A1/0521
 

Odbor energetického inženýrství – 13301

Vedoucí odboru
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.   A1/1418
Zástupce vedoucího
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.   A1/1422
Sekretářka
Klára Havelka   A1/1418
Docent
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.   A1/1422
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.   A1/1419
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.   A1/1418
doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.   A1 / 1420
Odborný asistent
Ing. Petr Kracík, Ph.D.   A1/1427
Ing. Martin Lisý, Ph.D.   A1/1421
Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.   A1/1424
Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D.   A1/1439
Ost. pedag. prac.
Ing. Hana Lisá, Ph.D.   D5/440
Ing. Pavel Milčák   A1/1427
Ing. Michal Špiláček, Ph.D.   A1/1425
Výzkumný pracovník
Ing. Marian Brázdil, Ph.D.   A1/1426
Ing. Eva Gregorovičová    
Ing. Anna Imrichová    
Ing. Klaudia Köbölová    
Ing. Jakub Lachman   A1/1437
Ing. Jakub Linda   A01/1440
Ing. Bc. Lukáš Preisler   A1/1426
Ing. Tomáš Sitek    
Daniel Sněhota    
Ing. Filip Toman, Ph.D.    
Ing. Tereza Zlevorová    
Technický pracovník
Klára Havelka   A1/1418
Milan Havlíček   A1/1429
Ing. Libor Kudela, Ph.D.    
Jiří Svoboda    
 

Odbor termomechaniky a techniky prostředí – 13302

Vedoucí odboru
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.   A2/414
Tajemník odboru
Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.   A2/412
Sekretářka
Bc. Jana Viktorinová   A2/413
Emeritní profesor
prof. Ing. František Kavička, CSc.    
Profesor
prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.   A2/404
prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.   A2/307a
Docent
doc. Ing. Bc. Jan Fišer, Ph.D.   A2/403
doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.   A2-old/407
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.   A2/414
doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.   A2/406
doc. Ing. František Lízal, Ph.D.   A2/402
doc. Ing. Tomáš Mauder, Ph.D.   A2-old/420
Odborný asistent
Ing. Miloslav Bělka, Ph.D.   A2-old/410
Ing. Jakub Elcner, Ph.D.   A2-old/410
Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.   A2/412
Ing. Milan Malý, Ph.D.   A2/409
Ing. Ondřej Pech, Ph.D.   A2/420
Ing. Jan Pokorný, Ph.D.   A2/408
Ing. Vratislav Šálený, Ph.D.    
Asistent
Ing. Barbora Řehák Kopečková   A2-old/408
Výzkumný pracovník
Ing. Matouš Cabalka    
Ing. Ondřej Cejpek   A2-old/401
Ing. Jiří Hájek   A2-old/401
Ing. Ondřej Hájek   A2-old/401
prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.   A2/404
Ing. Ondrej Mišík    
Ing. Martin Miško   A2-old/419
Ing. Pavel Novosad    
Ing. BSc František Prinz   A2-old/419
Ing. Patrik Rapta   A2-old/419
Ing. Marek Scholler    
Ing. Pavel Strmiska    
Ing. Martin Zálešák    
Adriana Zuzaníková    
Technický pracovník
Bc. Jana Viktorinová   A2/413
 

Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana – 13303

Vedoucí odboru
doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.   A1/0545
Zástupce vedoucího
doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.   A1/0521
Tajemník odboru
doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.    
Profesor
prof. Ing. František Pochylý, CSc.   A1/0519
Docent
doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.   A1/0523
doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.    
doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc.   A1/0522
doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.   A1/0545
doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.   A1/0521
Odborný asistent
Ing. Bc. Daniel Himr, Ph.D.   A1/0526
Ing. Martin Hudec, Ph.D.   A1/0526
Ing. Roman Klas, Ph.D.    
Ing. David Štefan, Ph.D.   A1/0524
Výzkumný pracovník
Ing. Marek Balko    
Ing. Jiří Bezdíček    
Ing. Radim Burda    
Ing. Pavel Jandourek, Ph.D.   A1/0539
Ing. Tomáš Pluskal    
doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.   A1/0545
Ing. Ondřej Urban, Ph.D.    
Technický pracovník
Bronislav Kusý   C3/207
Bc. Matěj Ostrezi    
Radka Závišková   A1/0525
 

– 13713

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.    
 

– 13714

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.   A1/1418
 

– 13717

Vedoucí sekce
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.    
 

– 13734

Vedoucí sekce
doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.