Ing. et Ing. Klaudia Köbölová

E-mail:   Klaudia.Kobolova@vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor energetického inženýrství
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   3
Obor:   bez specializace
Téma:   Zdravotní rizika částic emitovaných spalovacím procesem
Školitel:   doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT