Ing. Jakub Elcner, Ph.D.

E-mail:   elcner@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A2-old/410

Vzdělání a akademická kvalifikace

  • 01.09.1999-30.05.2003, SPŠ Stavební, Hradec Králové, obor technické zařízení budov, maturita
  • 01.09.2003-17.06.2008, FSI, VUT v Brně, obor Termomechanika a technika prostředí, SZZ, ing.

Přehled zaměstnání

  • 01.02.2011-02.01.2014, NeTME, divize procesů energetiky a ekologie, zaměstnanec

Pedagogická činnost

2020-dosud Výuka předmětů Modelování přenosu tepla a proudění (ITM) a Pokročilé termofluidní modelování (IMT)
2019-2020 Výuka předmětu Počítačové modelování I a II
2009-2012 cvičení předmětu Termomechanika
2009-2010 počítačová cvičení předmětu Termomechanika

Vědeckovýzkumná činnost

2008-dosud, transport a depozice aerosolů v dýchacím traktu člověka pomocí CFD

Akademické stáže v zahraničí

  • 18.10.2009-08.11.2009, University of Iowa, USA, Výzkum za účelem získání okrajových podmínek pro model dýchacích cest
  • 04.10.2010-01.11.2010, Clarkson University, USA, Spoluúčast při výzkumu transportu a depozice skleněných vláken v dýchacím ústrojí člověka
  • 14.09.2011-19.10.2011, Clarkson University, USA, Spoluúčast při výzkumu transportu a depozice skleněných vláken v dýchacím ústrojí člověka

Projekty

2007-2008, člen týmu GD101/05/H018, Výzkum efektivních systémů pro zlepšení kvality vnitřního prostředí
2007-2008, člen týmu GA101/07/0862, Experimentální studie dynamiky proudění, transportu a depozice aerosolů v postupně se větvících minikanálech
2009, člen týmu GD101/09/H050, Výzkum energetických úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí
2009, člen týmu ME09030, Optimalizace terapeutických inhalovaných aerosolů z hlediska cílené dodávky

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

230

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

0

Citace ostatní (bez autocitací)

0

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT