Ing. Libor Kudela

E-mail:   Libor.Kudela@vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor energetického inženýrství
Zařazení:   Technický pracovník
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   6
Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství
Téma:   Optimalizace simulací komponent teplárenských soustav
Školitel:   doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Místnost:   A1/1428

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT