Ing. Pavel Milčák

E-mail:   Pavel.Milcak@vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor energetického inženýrství
Zařazení:   Ost. pedag. prac.
Místnost:   A1/1427
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   4
Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství
Téma:   Zvýšení produkce vodíků při fluidním zplyňování biomasy
Školitel:   doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Místnost:   A1/1427

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT