Ing. Filip Toman

E-mail:   Filip.Toman@vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor energetického inženýrství
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   5
Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství
Téma:   Přestup tepla při kondenzaci parovzdušné směsi proudící ve vertikální trubce
Školitel:   doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT