Ing. Jan Pokorný, Ph.D.

E-mail:   pokorny.j@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A2/408

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2012: Ph.D., VUT v Brně, FSI, Energetický ústav, Odbor termomechaniky a techniky prostředí
 • 2008: Ing., VUT v Brně, FSI, Matematické inženýrství
 • 2008: Laurea in Ingegneria Matematica, Universitá degli Studi dell'Aquila, Facoltá di Ingegneria

Přehled zaměstnání

 • 2016 - 2017: Hanon System, externí konzultant pro Dymola/Modelica
 • 2011 - dosud: Netme Centre: Divize energetiky, procesů a ekologie
 • 2009 - dosud: technický pracovník Odbor termomechaniky a techniky prostředí, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Termomechanika (6TT) cvičení

Vědeckovýzkumná činnost

 • Tepelný komfort v kabinách automobilů, výpočet tepelné zátěže
 • Termofyziologické modely člověka
 • 1D modelování v Modelice/Dymole a v Matlabu

Akademické stáže v zahraničí

 • 09/2007-07/2008: Erasmus, University of L'Aquila, Itálie. Obor studia: Matematické modelování ve strojírenství.
 • 06/2011: Stáž, Volkswagen  Forschungszentrum, Wolfsburg, Německo

Projekty

 • 2014 - 2017: TAČR TA04031094 - Inovativní řízení HVAC systému kabiny automobilu jako součást asistenčního systému řidiče (spoluřešitel)
 • 2012 - 2017: TE01020020, Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka: Human Centered Cabin Design (spoluřešitel)
 • 2011 - 2011: Juniorský projekt FSI-J-11-33, Vývoj 1D modelu kabiny automobilu pro predikci parametrů vnitřního prostředí (hlavní řesitel)
 • 2010 - 2010: FRVŠ 2108/2010 G1, Predikce a analýza výskytu Coandova jevu (spoluřešitel)
 • 2009 - 2012: GAČR 101/09/H050, Výzkum efektivních systémů pro zlepšení kvality vnitřního prostředí  (spoluřešitel).

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

6

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

3

Citace ostatní (bez autocitací)

0

Vybrané publikace:

 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Virtual Testing Stand for evaluation of car cabin indoor environment, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  A parametric study of influence of material properties on car cabin environment,
  EPJ Web of Conferences, pp.573-576, ISBN 978-80-260-5375-0, (2014), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental fluid mechanics 2013, Kutná Hora, 19.11.2013-22.11.2013
 • FIŠER, J.; POKORNÝ, J.:
  Effect of car speed on amount of air supplied by ventilation system to the space of car cabin,
  EPJ Web of Conferences, pp.201-204, ISBN 978-80-260-5375-0, (2014), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental fluid mechanics 2013, Kutná Hora, 19.11.2013-22.11.2013
 • FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; PODOLA, D.; JÍCHA, M.:
  EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF CAR CABIN ENVIRONMENT DURING REAL TRAFFIC CONDITIONS,
  Engineering Mechanics, Vol.20, (2013), No.3/4, pp.229-236, ISSN 1802-1484, Association for Engineering Mechanics
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POKORNÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Coupling of the Models of Human Physiology and Thermal Comfort,
  Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2012, pp.590-593, ISBN 978-80-7372-912-7, (2013), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2012, Hradec Králové, 20.11.2012-23.11.2012
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Operational Heat Balance Model with Parameterized Geometry for the Prediction of Car Cabin Heat Loads, VEETECH Ltd.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; PODOLA, D.; JÍCHA, M.:
  Experimental investigation of car cabin environment during real traffic conditions,
  31. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, sborník příspěvků, pp.51-54, ISBN 978-80-214-4529-1, (2012), VUT v Brně
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: 31. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Mikulov, 26.06.2012-28.06.2012
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Calibration of the Heat Balance Model for Prediction of Car Climate,
  EPJ Web of Conferences, pp.928-932, ISBN 978-80-7372-784-0, (2012), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2011, Jičín, 22.11.2011-25.11.2011
 • FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Prediction of car cabin environment by means of 1D and 3D cabin model,
  EPJ Web of Conferences, pp.145-150, ISBN 978-80-7372-670-6, (2012), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2010, Liberec, 24.11.2010-26.11.2010
 • FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; FORMAN, M.; JÍCHA, M.:
  Investigation of thermal comfort in aircraft cabin by means of Comfort zones model, National and Kapodestrian University of Athens
  abstrakt
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  MULTI-SEGMENT MODEL FOR PREDICTION OF HUMAN PHYSIOLOGY RESPONSES AND THERMAL COMFORT IN NON-HOMOGENOUS ENVIRONMENTS, National and Kapodestrian University of Athens
  abstrakt
 • FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; JÍCHA, M.:
  1D SOFTWARE TOOLS FOR SIMULATIONS OF INDOOR CABIN ENVIRONMENT,
  Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, Vol.2010, (2011), No.3, pp.61-67, ISSN 1210-0471, VŠB - Technická univerzita Ostrava
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  PREDIKCE TEPELNÉ POHODY DLE ZHANG S VYUŽITÍM TANABEHO MODELU FYZIOLOGIE ČLOVĚKA,
  Simulace budov a techniky prostředí. Sborník 6.konference IBPSA-CZ, pp.7-11, ISBN 978-80-254-8661-0, (2010), ČVUT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Simulace budov a techniky prostředí 2010, Praha, 08.11.2010-09.11.2010
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Prediction of thermal comfort in non-homogenous environment by means of multi-segmented models.
  abstrakt
  akce: 8th International Meeting for Manikins and Modeling, Victoria,BC, 22.08.2010-26.08.2010
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Predikce tepelné pohody v nehomogenních prostředích pomocí vícesegmentových modelů,
  XXIX. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, pp.231-234, ISBN 978-80-248-2244-0, (2010), Vysoká škola báňská Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XXIX. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Rožnov pod Radhoštěm, 23.06.2010-25.06.2010
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.:
  Používané modely lidského tepelného komfortu,
  Strojárstvo/Strojírenství, Vol.2009, (2009), No.mimořádné, pp.209-210, ISSN 1335-2938, Media / ST s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
  akce: XXVIII. Stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky, Jasná, Demänovská dolina, 24.06.2009-26.06.2009
 • LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; POKORNÝ, J.; JÍCHA, M.; ŠTĚTINA, J.:
  Study of Air Flow in Simplified Transparent Airway Model,
  Strojárstvo/Strojírenství, Vol.2009, (2009), No.mimořádné, pp.159-160, ISSN 1335-2938, Media / ST s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Virtual Testing Stand for evaluation of car cabin indoor environment, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Autoři v článku představují nový výpočetní nástroj pro predikci dynamického chování prostředí kabiny automobilu a její tepelnou bilanci během skutečných provozních podmínek. Cílem programu Virtual Testing Stand (Virtuální zkušební stand) je podpořit raný proces návrhu HVAC tak, aby byly předem známy potřeby pro vytápění a chlazení vozu během různých provozních podmínek. Program byl vytvořen v Matlabu jako samospustitelná aplikace obsahující parametrický generátor kabiny, model přenosu tepla a grafické uživatelské rozhraní. Matematický model je tvořen soustavou rovnic tepelné rovnováhy s uvažováním akumulace tepla a tepelné výměny kabiny s okolním prostředím, klimatizační jednotkou a posádkou. V tomto článku jsou uvedeny základní rysy Matlab aplikace, které jsou demonstrovány na citlivostní studii vlivu dvou významných okrajových podmínek během zimního provozu.
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  A parametric study of influence of material properties on car cabin environment,
  EPJ Web of Conferences, pp.573-576, ISBN 978-80-260-5375-0, (2014), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental fluid mechanics 2013, Kutná Hora, 19.11.2013-22.11.2013

  V nedávné době autoři prezentovali článek popisující model tepelné zátěže kabiny automobilu určený k predikci vnitřního prostředí v kabině. Model umožňoval simulovat dynamické změny tepelného chování, tj. povrchové teploty, teplotu a vzduchu v kabině a jeho relativní vlhkost. Výše zmíněný model byl vytvořen v Dymole využívající základní principy termodynamiky, zejména rovnic tepelné rovnováhy. Model byl experimentálně ověřen pro vůz Škoda Felicia během různých provozních podmínek. V tomto článku autoři představují parametrickou studii zabývající se vlivem materiálových vlastnosti na vnitřní prostředí kabiny. Pro tyto účely byla vytvořena samospustitelná aplikace v Matlabu, která oproti původní verzi v Dymole byla rozšířena o grafické uživatelské rozhraní. Cílem parametrické studie bylo odhalit míru vlivu jednotlivých materiálových vlastností během daných provozních podmínek. Pomocí citlivostní analýzy bylo možné identifikovat parametry, které musí být definovány velmi přesně a které parametry nemají podstatný vliv na teplotu uvnitř kabiny.
 • POKORNÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Coupling of the Models of Human Physiology and Thermal Comfort,
  Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2012, pp.590-593, ISBN 978-80-7372-912-7, (2013), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2012, Hradec Králové, 20.11.2012-23.11.2012

  Svázaný model lidské fyziologie a tepelného komfortu byl vytvořen v Dymola/Modelica. Svázání spojuje Tanabeho model model dle Zhang. Svázaný model umožnuje predikci tepelného pocitu a komfortu člověka jak lokálního, tak celkového a to na základě okrajových podmínek okolního prostředí a osobních faktorů. Cíl této studie bylo porovnat predikci Svázaného modelu s modelem dle Fialy a experimentálními daty. Data pro validaci byly převzaty z literatury, převážně z validačního manuálu programu Theseus-FE [1]. V tomto článku je uvedena validace pro velmi nízkou fyzickou zátěž (1 met) ve vnitřním prostředí s teplotami od 12 C do 48 C. Svázaný model predikuje střední teplotu pokožku pro chladné, neutralní a teplé prostředí dobře. Avšak pro predikci vnitřní teploty v chladném prostředí je nepřesný a velmi ovlivněn okolní teplotou. Vyhodnocení tepelného komfortu v horkém prostředí je doplněno u ukazatel pokrytí pokožky potem. Svázaný model je navržen pro nehomogenní a časově proměnlivé okrajové podmínky; rovněž je vhodný pro simulaci teplného komfortu v kabinách dopravních prostředků. Použití modelu je omezeno do fyzické činnosti 1,2 met.
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Operational Heat Balance Model with Parameterized Geometry for the Prediction of Car Cabin Heat Loads, VEETECH Ltd.
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Příspěvek prezentuje vývoj matematického modelu a simulačního nástroj pro predikci vnitřního prostředí a tepelné zátěže v kabině vozidla v reálných proměnných provozních podmínkách. Hlavním cílem bylo vytvořit nástroj, který umožní podporu při vývoji a konstrukce klimatizačních systému kabiny automobilu (HVAC) nebo podporu pro jejich on-line regulaci. Model je založen na energetické bilanci mezi kabinou a venkovní prostředí a zahrnuje vedení, konvekci a přenos tepla krátkovlnnou a dlouhovlnnou radiací. V kabině vozidla je přenos tepla počítán mezi lidským tělem, vnitřním vzduchem, vnitřními povrchy kabiny a vzduchem dodávaným z HVAC sytému. Tepelná bilance modelu předpokládá zjednodušenou 3D geometrii kabiny, která je specifikována sedmi základními parametry. Model také umožňuje výpočet úhel dopadu slunečních paprsků na jednotlivé části vnějšího povrchu automobilu a to jak při parkování, tak během jízdy. Model byl testován a validován pro automobil Škoda Felicia Combi v podmínkách letního parkování a podzimních jízdních zkoušek. Naměřené údaje byly použity jako okrajové podmínky modelu a jako validační a kalibrační data. Predikovaná teplota vzduchu uvnitř kabiny vozidla, byla ve velmi dobré shodě se střední naměřenou teplotou vzduchu. Model je tak schopen správně předpovědět teplotu vzduchu v kabině i tepelnou zátěž a je použitelný jako nástroj pro podporu vývoje HVAC systémů nebo pro on-line řízení klimatizace v kabině.
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Calibration of the Heat Balance Model for Prediction of Car Climate,
  EPJ Web of Conferences, pp.928-932, ISBN 978-80-7372-784-0, (2012), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2011, Jičín, 22.11.2011-25.11.2011

  V článku autoři prezentují model klimatu v kabině automobilu a její tepelné zátěže využívající rovnic tepelné rovnováhy. Model byl vytvořen v modelovacím jazyku Modelica a program Dymola byl použit jako vývojový nástroj. Jedná se o dynamický systém, který popisuje přenos tepla mezi kabinou automobilu a okolním prostředím. Uvnitř kabiny je uvažována tepelná výměna mezi vzduchem, povrchy interiéru a klimatizačním zařízením. Uvažuje se 1D přenos tepla s akumulací a relativním pohybem slunce vůčí kabině automobilu, který se pohybuje. Po provedení měření skutečných provozních podmínek byla získána data pro kalibraci modelu. Byly měřeny scénáře parkování v letním období ve voze Škoda Feilcia.