Ing. Martin Zálešák

E-mail:   Martin.Zalesak1@vut.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   6
Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství
Téma:   Inverzní identifikace hysterzního chování materiálů se změnou skupenství na bázi parafínu
Školitel:   doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT