Ing. BSc František Prinz

E-mail:   Frantisek.Prinz@vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A2/301
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   4
Obor:   Inženýrská mechanika
Téma:   Rozvoj metody lattice Boltzmann pro řešení transportu a deposice vláknových částic
Školitel:   prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
Místnost:   A2/301

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT