Ing. Miloslav Bělka, Ph.D.

E-mail:   belka@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A2-old/410

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2010, Bc.: Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Strojní inženýrství, Bakalářská práce Proudění vzduchu v kabině osobního automobilu
 • 2012, Ing.: Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Technika prostředí, Diplomová práce Depozice prachových částic z ovzduší, červený diplom
 • 2012-2018 Ph.D, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství, Disertační práce In vitro výzkum vlivu vlastností částic a průtoku vzduchu na regionální depozici v dýchacím cestách člověka
 • 2020-dosud, výzkumný pracovník, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • ak. rok 2013/2014: ICA CAD - cvičení

Akademické stáže v zahraničí

 • 09/2012: stáž na Clarkson University, Potsdam, USA
 • 10/2013: stáž na Clarkson University, Potsdam, USA
 • 11/2013: stáž na École Centrale Marseille/IRPHE CNRS Marseille, Francie
 • 03/2014: stáž na École Centrale Marseille/IRPHE CNRS Marseille, Francie

Spolupráce s průmyslem

 • 10/2014, 03/2015: Phillip Morris International, Neuchatel, Švýcarsko (Experimentální studium depozice glycerinového aerosolu v dýchacích cestách člověka)

Projekty

 • Navrhovatel a hlavní řešitel projektu specifického výzkumu FCH/FSI-J-14-2479: Výzkum metod pro výrobu porézních částic a měření jejich depozice v dýchacím traktu člověka
 • Spoluřešitel projektu specifického výzkumu FSI-S-14-2355: Systémy a komponenty pro tvorbu vnitřního prostředí a dopad na zdraví člověka, zahájení

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT