Ing. Ondřej Pech, Ph.D.

E-mail:   pech@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A2/420

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2017, Ph.D.: Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství. Dizertační práce Výzkum efektivních způsobů odsávání.
 • 2010, Ing.: Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, obor Technika prostředí. Diplomová práce Energetická simulace provozu solárních kolektorů v nízkoenergetickém rodinném domě s teplovzdušným vytápěním, červený diplom.
 • 2008, Bc.: Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, obor Strojní inženýrství. Bakalářská práce Zemní zdroje tepla pro tepelná čerpadla – vertikální vrtané kolektory.

Pedagogická činnost

 • ak. rok 2010/2011: IEE  Experimentální metody - cvičení
 • ak. rok 2011/2012: 6TT Termomechanika - cvičení
 • ak. rok 2012/2013: 6TT Termomechanika - cvičení
 • ak. rok 2012/2013: ITP  Technika prostředí - cvičení
 • ak. rok 2013/2014: IVK  Větrání a klimatizace I - cvičení
 • ak. rok 2014/2015: IPT  Technika prostředí - cvičení
 • ak. rok 2016/2017: 6TT Termomechanika - cvičení
 • ak. rok 2017/2018: 6TT Termomechanika - cvičení
 • ak. rok 2017/2018: IVK Větrání a klimatizace I - cvičení
 • ak. rok 2017/2018: IV2 Větrání a klimatizace II - cvičení
 • ak. rok 2017/2018: ICA CAD - cvičení
 • ak. rok 2018/2019: 6TT Termomechanika - cvičení
 • ak. rok 2018/2019: IVK Větrání a klimatizace I - cvičení
 • ak. rok 2018/2019: IV2 Větrání a klimatizace II - cvičení
 • ak. rok 2018/2019: ICA CAD - cvičení
 • ak. rok 2019/2020: IVK Větrání a klimatizace I - cvičení
 • ak. rok 2019/2020: IV2 Větrání a klimatizace II - cvičení
 • ak. rok 2019/2020: ICA CAD - cvičení
 • ak. rok 2020/2021: IVK Větrání a klimatizace I - cvičení
 • ak. rok 2020/2021: IV2 Větrání a klimatizace II - cvičení
 • ak. rok 2020/2021: ICA CAD - cvičení
 • ak. rok 2021/2022: IEM Experimentální metody - přednášky
 • ak. rok 2021/2022: IAR Automatizace a regulace - přednášky, cvičení
 • ak. rok 2021/2022: IEE Experimentální metody II - přednášky, cvičení
 • ak. rok 2021/2022: IVK Větrání a klimatizace I - cvičení
 • ak. rok 2021/2022: IAK Aplikace klimatizačních systémů - cvičení
 • ak. rok 2021/2022: ICA Informační modely budovy - cvičení
 • ak. rok 2022/2023: IEM Experimentální metody - přednášky
 • ak. rok 2022/2023: IAR Automatizace a regulace - přednášky, cvičení
 • ak. rok 2022/2023: IEE Experimentální metody II - přednášky, cvičení
 • ak. rok 2022/2023: IVK Větrání a klimatizace I - cvičení
 • ak. rok 2022/2023: IAK Aplikace klimatizačních systémů - cvičení
 • ak. rok 2022/2023: ICA Informační modely budovy - cvičení

Projekty

Hlavní řešitel:

FSI-J-12-25 "Experimentální výzkum proudových polí před zesíleným sacím nástavcem situovaným nad pracovním stolem".

FSI-J-13-2042 "Výzkum konstrukčních parametrů ovlivňujících proudění z automobilových výustek"

 

Spoluřešitel:

FW01010507 "Ekologické tepelné čerpadlo pro elektrická vozidla"

TJ02000028 "TheMaSyC - Thermal Management Systems and Components - Systém pro tepelný management elektrických vozidel a testování jeho komponent"

TN01000026 "Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky - DP2-WP08"

GA18-18634S "Spojený model tepelně mechanického namáhání tuhnoucí oceli pracující v reálném čase pro predikci kvality"

GA18-25618S "Výzkum účinku nestacionárního proudění na transport vláken v postupně se větvících minikanálech"

GAČR 101/09/H050 "Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí".

FSI-S-11-6 "Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje (tzv. Human Centered Design)".

TE01020020 "Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - WP22 - Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny)"

FSI-S-14-2355 "Systémy a komponenty pro tvorbu vnitřního prostředí a dopad na zdraví člověka".

Vybrané publikace:

 • Pech Ondřej, Pavelek Milan:
  Capture efficiency measurement of pollutants over a workbench with the reinforced slot exhaust system
 • Charvát Pavel, Pech Ondřej, Hejčík Jiří:
  Experimental investigations of the performance of a solar air collector with latent heat thermal storage integrated with the solar absorber
 • PECH, O.; PAVELEK, M.:
  Comparison of capture efficiency of pollutants over a workbench with traditional and reinforced slot exhaust systems,
  Ventilation 2012 - The 10th International Conference on Industrial Ventilation, pp.84-84, (2012)
  abstrakt
 • PECH, O.; PAVELEK, M.:
  Capture efficiency of pollutants in a free space and over a workbench with reinforced slot exhaust systems,
  ICCS 2012 International symposium on contamination control, pp.31-31, (2012), Swiss Federal Institute of Technology ETH Zurich
  abstrakt
 • PECH, O.; PAVELEK, M.:
  Úprava zařízení pro testování a výzkum sacích nástavců,
  Sborník příspěvků 31. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, pp.177-180, ISBN 978-80-214-4529-1, (2012), Vysoké učení technické v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 31. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Mikulov, 26.06.2012-28.06.2012
 • PECH, O.:
  Simulace provozu solárních kolektorů,
  Sborník příspěvků z konference 30. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, pp.183-186, ISBN 978-80-7372-747-5, (2011), Technická univerzita v Liberci
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XXX. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Špindlerův Mlýn, 22.06.2011-24.06.2011
 • JAROŠ, M.; PECH, O.; HRBATA, J.:
  Optimalizace návrhu solárního kolektorového systému pomocí energetické simulace,
  Sborník 6. konference IBPSA-CZ Simulace budov a techniky prostředí 2010, pp.55-60, ISBN 978-80-254-8661-0, (2010), IBPSA-CZ
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Simulace budov a techniky prostředí 2010, Praha, 08.11.2010-09.11.2010

Seznam publikací na portálu VUT