Ing. Patrik Rapta

E-mail:   Patrik.Rapta@vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A2-old/419
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   4
Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství
Téma:   Přenos tepla v pístovém kompresoru
Školitel:   prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
Místnost:   A2-old/419

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT