Ing. Patrik Bouchal

E-mail:   Patrik.Bouchal@vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A2/302a
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   3
Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství
Téma:   Přenos tepla v semi-hermetickém pístovém kompresoru
Školitel:   prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
Místnost:   A2/302a

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT