Ing. Jakub Linda

E-mail:   Jakub.Linda@vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor energetického inženýrství
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A01/1440
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   4
Obor:   bez specializace
Téma:   Identifikace a modelování resuspenze částic v městském prostředí
Školitel:   doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Místnost:   A01/1440

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT