Ing. Tereza Zlevorová

E-mail:   Tereza.Zlevorova@vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor energetického inženýrství
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   2
Obor:   bez specializace
Téma:   Úpravy tuhých paliv pro bezemisní spalování
Školitel:   doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT