doc. Ing. Tomáš Mauder, Ph.D.

E-mail:   mauder@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Docent
Místnost:   A2-old/420

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2008, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Matematické inženýrství
 • 2012, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika

Přehled zaměstnání

 • 01.01.2011-01.01.2024, VUT - vědecký pracovník s Ph.D., Člen řešitelských týmů projektu GAČR, v oblasti optimalizačních, numerických a statistických metod při zpracování problematiky přenosu tepla se změnou fáze
 • 01.09.2012-31.12.2013, VUT - vědecký pracovník s Ph.D., Člen multidisciplinárního týmu pro výzkum a aplikace tepelných procesů - HEATTEAM
 • 01.10.2017-01.01.2024, Manažer transferu technologií, Ochrana duševního vlastnictví, komercializace a přenos znalostí
 • 01.06.2018-01.03.2021, Business development manažer, Tvorba a návrh plánů komercializace, asistence vědeckým pracovníků v oblasti licence vynálezů a know-how

Pedagogická činnost

 • Termomechanika, cvičení (6TT)
 • Seminář aplikované termomechaniky (0AT)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Optimalizační, numerické a statistické metody při zpracování problému přenosu tepla se změnou fáze
 • Teorie front, optimalizace výroby

Akademické stáže v zahraničí

 • 08/2006 - 12/2006 Molde University College, Norsko. Obor studia: logistika a optimalizace
 • 3/2011 PhD winter school, Oppdal Norsko. Zaměření: Operační výzkum a stochastická optimalizace
 • 5/2011 PCM Training School (COST akce TU0802), zaměření na modelování materiálů s fázovými změnami, Freiburg, Německo
 • 4/2013 Stochastic programming winter school 2013, Tignes Francie. Zaměření: Operační výzkum, stochastická optimalizace a energerická infrastrukrura
 • 4/2018 Workshop - Letní škola eco-inovací a eco-designu, Slovensko
 • 8/2018 Workshop - Stáž na centru pro transfer technologií na Masarykově universitě, Česká republika

Projekty

 • Spolupráce na projektu GA106/08/0606, Modelování přenosu tepla a hmoty při tuhnutí rozměrných systémů hmotných kovových materiálů, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010.
 •  Člen řešitelského týmu GACR Numerický a stochastický model plynule odlévaných ocelových předlitků obdélníkového profilu 106/09/0940 - 2009-2011
 • Navrhovatel a řešitel juniorského projektu specifického výzkumu FSI-J-10-8 Matematické modelování a optimalizace v průmyslových aplikacích 2010
 • Navrhovatel a řešitel juniorského projektu specifického výzkumu FSI-J-11-7 Optimalizace a numerické modelování úloh s fázovými a strukturálními přeměnami 2011
 • Spoluřešitel juniorského projektu specifického výzkumu FSI-J-12-22 Aplikace metod numerického modelování a optimalizace v inženýrských úlohách se změnou skupenství a struktury 2012
 • Spoluřešitel juniorského projektu specifického výzkumu FSI-J-13-1977 Rozvoj numerických metod, paralelizace a optimalizace v problematice tepelných procesů s fázovými změnami 2013
 • Člen řešitelského týmu GA15-11977S, Adaptive Front tracking method for parallel computation of phase change problems,2015 - 2017
 • Člen řešitelského týmu GA 19-20802S, A coupled real-time thermo-mechanical solidification model of steel for crack prediction, 2019 - 2021
 • Člen řešitelského týmu GAČR 22-31173S Adaptivní soft computing framework pro řešení inverzních úloh přenosu tepla se změnou skupenství (2022-2024)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

142

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

113

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; MASARIK, M.; ČAMEK, L.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.:
  Historie tvorby, vývoje a ověření originálního numerického modelu teplotního pole pro proces plynulého odlévání bram provozovaný ve VÍTKOVICE STEEL a.s.,
  Hutnické listy, Vol.LXX (2017), (2017), No.1, pp.4-16, ISSN 0018-8069
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; STRÁNSKÝ, K.; ŠTĚTINA, J.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; SEKANINA, B.:
  Numerická a experimentální analýza atypického průvalu ocelové bramy v pásmu rovnání při plynulém odlévání ve VÍTKOVICE STEEL a.s.,
  Hutnické listy, Vol.LXX (2017), (2017), No.1, pp.47-59, ISSN 0018-8069
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; SEKANINA, B.:
  Začlenění dynamického modelu BrDSM teplotního pole plynule odlévané bramy do řídicího systému ve VÍTKOVICE STEEL a.s.,
  Hutnické listy, Vol.LXX (2017), (2017), No.1, pp.17-34, ISSN 0018-8069
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.:
  Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054-2 rok 2016 Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli, VUT v Brně
  zpráva odborná
 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.:
  SESTAVENÍ SIMULAČNÍHO MATEMATICKÉHO MODELU, VUT FSI v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.:
  Visual monitoring of the melting front propagation in a paraffin-based PCM,
  Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2016 , pp.284-288, (2016), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental fluid mechanics 2016, Mariánské lázně, 15.11.2016-18.11.2016
 • KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.:
  Analýza atypického průvalu při radiálním plynulém lití bramy v pásmu rovnání,
  Sborník přednášek z 53. slévárenských dnů, pp.17-29, ISBN 978-80-02-02690-7, (2016)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 53. Slévárenské dny, Brno, 08.11.2016-09.11.2016
 • PÍŠTĚK, V.; KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.:
  Optimal structure design for rheological models of elastomer components,
  Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016, pp.197-202, (2016), Kaunas University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Transport Means 2016, Juodkrantė, 05.10.2016-07.10.2016
 • KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; MASARIK, M.; ČAMEK, L.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.:
  Off-line a on-line model teplotního pole plynule lité bramy ve Vítkovice steel a.s.,
  XXII. celostátní konference Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem, pp.60-75, ISBN 978-80-02-02679-2, (2016), Česká slévárenská společnost
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XXII. celostátní konference Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem, Žďár nad Sázavou, 07.09.2016-09.09.2016
 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.:
  STEEL IN AUTOMOTIVE INDUSTRY,
  KOKA 2016, pp.195-202, ISBN 978-80-214-5379-1, (2016), VUT Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: KOKA 2016 , Brno, 05.09.2016-06.09.2016
 • PÍŠTĚK, V.; KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.:
  Rheological models of high viscosity silicone fluids,
  Vibroengineering Procedia, pp.25-30, (2016)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Vibroengineering 2016, Brno, 31.08.2016-01.09.2016
 • Píštěk Václav, Klimeš Lubomír, Mauder Tomáš:
  Rheological models of high viscosity silicone fluids
 • KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; CHARVÁT, P.; ŠTĚTINA, J.:
  An accuracy analysis of the front tracking method and interface capturing methods for the solution of heat transfer problems with phase changes,
  Journal of Physics: Conference Series, pp.1-8, (2016), IOP Publishing
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 7th European Thermal-Sciences Conference EUROTHERM 2016, Krakov, 19.06.2016-23.06.2016
 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.:
  A COMPREHENSIVE REAL-TIME TOOL FOR SOLIDIFICATION, COOLING AND QUALITY CONTROL OF CONTINUOUS CASTING PROCESS,
  Sborník konference METAL 2016, pp.47-53, ISBN 978-80-87294-67-3, (2016), TANGER Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2016, Brno, 25.05.2016-27.05.2016
 • MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.; CHARVÁT, P.:
  FRONT TRACKING METHOD FOR SIMULATION OF SOLIDIFICATION PROCESSES WITH PURE ALUMINIUM ,
  Sborník konference METAL 2016, pp.1194-1199, ISBN 978-80-87294-67-3, (2016), TANGER Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2016, Brno, 25.05.2016-27.05.2016
 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.:
  Utilization of Non-linear Model Predictive Control to Secondary Cooling during Dynamic Variations,
  AISTech 2016 Proceedings, pp.1517-1530, ISBN 9781935117551, (2016), AIST
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: AISTech 2016, Pittsburgh, PA, 16.05.2016-12.05.2016
 • MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.:
  IMPROVEMENT OF THE CASTING OF SPECIAL STEEL WITH A WIDE SOLID-LIQUID INTERFACE, MIT Ljubljana
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.:
  Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054-2 rok 2015 Výpočetní analýza - Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli, VUT v Brně
  zpráva odborná
 • KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.:
  Steel structure prediction for continuous steel casting by means of a parallel GPU-based heat transfer and solidification model,
  ASME 2015 International Mechanical Engineering Congress and Exposition; Volume 8B: Heat Transfer and Thermal Engineering, pp.1-8, ISBN 978-0-7918-5750-2, (2015), ASME
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ASME 2015, Houston, Texas, 13.11.2015-19.11.2015
 • MAUDER, T.; CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.:
  VARIOUS APPROACHES TO NUMERICAL DISCRETIZATION OF THERMAL MODEL WITH PHASE CHANGE,
  ASME 2015 International Mechanical Engineering Congress and Exposition Volume 8B: Heat Transfer and Thermal Engineering, pp.1-11, ISBN 978-0-7918-5750-2, (2015), IMECE2015
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ASME 2015, Houston, Texas, 13.11.2015-19.11.2015
 • PÍŠTĚK, V.; KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.:
  Dynamic models of elastomer parts using mass-spring-damper system,
  19th International conference Transport Means 2015 Proceedings, pp.63-66, (2015), Kaunas University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Transport means 2015, Kaunas, 22.10.2015-23.10.2015
 • ŠTĚTINA, J.; KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.:
  Optimální řízení výkonu parní turbíny při náběhu či odstavení, VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.:
  Pokročilé metody řízení provozu stroje pro plynulé odlévání oceli,
  Sborník příspěvků odborné konference ŽP VVC 2015, pp.41-46, ISBN 978-80-972091-4-8, (2015), ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Odborná konferencia ŽP VVC 2015, Tále, Hotel Stupka, 21.09.2015-23.09.2015
 • MAUDER, T.; ŠANDERA, Č.; ŠTĚTINA, J.:
  Optimal Control Algorithm for Continuous Casting Process by Using Fuzzy Logic, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠTĚTINA, J.; KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.:
  New Challenges in Modelling and Secondary Cooling Control of Continuous Steel Casting,
  METEC & 2nd ESTAD 2015 Proceedings, pp.1-8, ISBN 978-3-00-049542-7, (2015), Steel Institute VDEh
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METEC & 2nd ESTAD 2015, Dusseldorf, 15.06.2015-19.06.2015
 • KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.:
  Comparison of regulation algorithms for secondary cooling of continuous casting process,
  Proceedings of METAL 2015, pp.39-44, ISBN 978-80-87294-58-1, (2015), TANGER Ostrava, s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2015 24th International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 03.06.2015-05.06.2015
 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; KAVIČKA, F.:
  NUMERICAL MODELS AND THEIR INDISPENSABILITY FOR FLEXIBLE CONTROL OF CONTINUOUS STEEL CASTING,
  METAL 2015 24th International Conference on Metallurgy and Materials, pp.98-104, ISBN 978-80-87294-58-1, (2015), Tanger Ltd Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2015 24th International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 03.06.2015-05.06.2015
 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.:
  Transient fuzzy-logic regulation and optimization of continuous steel casting
  souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum
 • PÍŠTĚK, V.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.:
  Nonlinear optimization of generalized Kelvin-model parameters with the use of mathematical programming,
  Proceeding of International Conference Transport Means 2014, pp.277-280, ISBN 9955-09-935-6, (2014), Kaunas University of Technology, K. Donelaičio st. 73, LT-44029 Kaunas
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Transport means 2014, Kaunas, 23.10.2014-24.10.2014
 • MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.:
  OPTIMIZATION OF THE SECONDARY COOLING IN A CONTINUOUS CASTING PROCESS WITH DIFFERENT OPTIMIZATION OF THE SECONDARY COOLING IN A CONTINUOUS CASTING PROCESS WITH DIFFERENT SLAB CROSS-SECTIONS, MIT Ljubljana
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PÍŠTĚK, V.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.:
  Identification of rheological model parameters by means of nonlinear optimization in GAMS,
  Proceedings of 20th International Conference on Soft Computing MENDEL 2014, pp.347-352, ISBN 978-80-214-4984-8, (2014), Brno University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014, Brno University of Technology, 25.06.2014-27.06.2014
 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; MASARIK, M.:
  Operational experiences with the optimization of secondary cooling,
  Proceedings of the 8th European Continuous Casting Conference ECCC 2014, pp.1181-1190, ISBN 978-3-200-03664-2, (2014), Austrian Society for Metallurgy and Materials (ASMET)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 8th European Continuous Casting Conference - ECCC 2014, Graz, 23.06.2014-26.06.2014
 • MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.; RAUDENSKÝ, M.:
  CONTROL OF SLAB SOLIDIFICATION IN CONTINUOUS CASTING PROCESS VIA OPTIMIZATION AND NUMERICAL MODELS,
  The 24th International Symposium on Transport Phenomena Conference proceedings, pp.58-63, (2013), Tokyo University of Science
  různé
  akce: International symposium on transport phenomena, Yamaguchi, 01.11.2013-05.11.2013
 • PÍŠTĚK, V.; NOVOTNÝ, P.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.:
  Parameter identification of rheological models using optimization algorithms,
  Mechatronics 2013: Recent Technological and Scientific Advances, pp.193-198, ISBN 978-3-319-02293-2, (2013), Springer-Verlag
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10th International Conference on Mechatronics, Brno, 07.10.2013-09.10.2013
 • KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MASARIK, M.; MAUDER, T.:
  Comparison of the temperature field continuously cast steel slabs with different chemical composition.,
  Materiali in tehnologije, Vol.47 (2013), (2013), No.4, pp.497-501, ISSN 1580-2949
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; MASARIK, M.:
  Breakout of a Slab as the Result of Changes in the Thermo-physical Properties of Continuously Cast Steel,
  Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, Vol.2013, (2013), No.2, pp.1-10, ISSN 8756-758X, Wiley Pub.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MAUDER, T.; CHARVÁT, P.; OSTRÝ, M.:
  EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF AN AIR-PCM HEAT-STORAGE UNIT,
  Materiali in tehnologije, Vol.47, (2013), No.3, pp.391-394, ISSN 1580-2949, IMT Ljubljana
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; KAVIČKA, F.:
  MINIMIZATION OF SURFACE DEFECTS BY INCREASING THE SURFACE TEMPERATURE DURING THE STRAIGHTENING OF A CONTINUOUSLY CAST SLAB,
  Materiali in tehnologije, Vol.47, (2013), No.3, pp.311-316, ISSN 1580-2949, IMT Ljubljana
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MAUDER, T.; RAUDENSKÝ, M.:
  A HEURISTIC APPROACH TO THE INVERSE HEAT CONDUCTION PROBLEM,
  Proceedings of 19th International Conference on Soft Computing MENDEL 2013, pp.173-178, ISBN 978-80-214-4755-4, (2013)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 19th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2013, Brno University of Technology, 26.06.2013-28.06.2013
 • MAUDER, T.:
  Fuzzy regulační algoritmus pro řízení plynulého lití oceli,
  Sborník příspěvků, pp.181-184, ISBN 978-80-554-0715-9, (2013), Žilinská univerzita v Žilině
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XXXII. Stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky 2013, Tatranská Lomnica, 25.06.2013-28.06.2013
 • CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; OSTRÝ, M.:
  Simulation of the performance of a solar air heating system with latent heat thermal storage,
  Proceedings of 2nd International Conference on Sustainable Energy Storage in Buildings, pp.55-56, (2013), Trinity College Dublin, Solar Energy Society of Ireland
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Sustainable Energy Storage in Buildings, Dublin, 19.06.2013-21.06.2013
 • MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.; MASARIK, M.:
  ON-LINE FUZZY REGULATOR FOR CONTINUOUS CASTING PROCESS,
  METAL 2013 Conference proceedings, pp.33-39, ISBN 978-80-87294-39-0, (2013), Tanger s.r.o
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2013: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 15.05.2013-17.05.2013
 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; MASARIK, M.; KAVIČKA, F.:
  OPERATIONAL EXPERIENCES WITH THE SECONDARY COOLING MODIFICATION OF CONTINUOUS SLAB CASTING,
  Conference proceedings of 22nd Conference on metallurgy and materials, pp.48-53, ISBN 978-80-87294-41-3, (2013), Tanger
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2013: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 15.05.2013-17.05.2013
 • KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; STRÁNSKÝ, K.; DOBROVSKÁ, J.; MAUDER, T.; MASARIK, M.:
  Analysis of atypical break out during a radial continuous casting of a slab in the straightening zone I. Numerical simulation of temperature field of a slab,
  Hutnické listy, Vol.2013, (2013), No.2, pp.53-59, ISSN 0018-8069
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KLIMEŠ, L.; CHARVÁT, P.; MAUDER, T.:
  Attenuation of Fluid Temperature Fluctuations with the Use of Phase Change Materials - a Numerical Model of a Fluid-PCM Heat Exchanger,
  Symposium handbook of 23rd International Symposium on Transport Phenomena, pp.86-91, (2012), University of Auckland
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 23rd International Symposium on Transport Phenomena, Auckland, 19.11.2012-22.11.2012
 • KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.:
  Changes of the Chemical Composition of Continuously Cast Steel Slab and their Relation to Breakout,
  The 4th International Conference on Crack Paths (CP 2012). Book of Abstracts and CD, pp.89-89, ISBN 9788895940441, (2012), University of Parma
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: The 4th International Conference on Crack Paths (CP 2012), Parma, 19.09.2012-21.09.2012
 • CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M.; MAUDER, T.:
  PCM-based thermal storage for solar air systems,
  Proceedings of 10th IIR International Conference on Phase-Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning, pp.211-216, ISBN 978-2-913149-91-5, (2012), International Institute of Refrigeration, Japan Society of Refrigerating and Air Conditioning Engineers
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10th IIR International Conference on Phase-Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning, Kobe, 29.07.2012-01.08.2012
 • MAUDER, T.; ŠANDERA, Č.; ŠTĚTINA, J.:
  A FUZZY-BASED OPTIMAL CONTROL ALGORITHM FOR A CONTINUOUS CASTING PROCESS,
  Materiali in tehnologije, Vol.46, (2012), No.4, pp.325-328, ISSN 1580-2949, Inštitut za kovinske materiale tehnologije
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.:
  An air-PCM heat exchanger for thermal storage in air-based solar thermal systems,
  Sborník příspěvků 31. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, pp.75-78, ISBN 978-80-214-4529-1, (2012), Vysoké učení technické v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 31. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Mikulov, 26.06.2012-28.06.2012
 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; MASARIK, M.:
  Increasing the surface temperature at the slab continuous casting straightening,
  Sborník příspěvků 31. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, pp.217-220, ISBN 978-80-214-4529-1, (2012), Vysoké učení technické v Brně
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 31. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Mikulov, 26.06.2012-28.06.2012
 • MAUDER, T.; ŠANDERA, Č.; ŠTĚTINA, J.; MASARIK, M.:
  A FUZZY LOGIC APPROACH FOR OPTIMAL CONTROL OF CONTINUOUS CASTING PROCESS,
  METAL 2012 Conference proceedings, pp.35-40, ISBN 978-80-87294-29-1, (2012), TANGER, spol. s r. o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2012: 21st International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 23.05.2012-25.05.2012
 • KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.:
  Comparison of the Temperature Field Continuously Cast Steel Slabs of Different Chemical Composition,
  METAL 2012 Conference proceedings (CD-ROM), pp.142-147, ISBN 978-80-87294-31-4, (2012), Tanger
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2012: 21st International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 23.05.2012-25.05.2012
 • ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; MASARIK, M.; ŠAŇA, Z.:
  OPTIMIZATION OF SECONDARY COOLING IN ORDER TO ACHIEVE HIGHER SURFACE TEMPERATURES AT THE SLAB UNBENDING POINT,
  Sborník příspěvků mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2012, pp.36-41, ISBN 978-80-87294-29-1, (2012), Tanger Ltd., Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: METAL 2012: 21st International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 23.05.2012-25.05.2012
 • MAUDER, T.; CHARVÁT, P.; OSTRÝ, M.:
  Optimization strategy for energy saving in buildings with the PCMs,
  Proceedings of Innostock 2012 conference on Energy Storage, pp.144-152, ISBN 978-84-938793-3-4, (2012), GREA Innovacio Concurrent, University of Lleida
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Innostock 2012: 12th International Conference on Energy Storage, Lleida, 16.05.2012-18.05.2012
 • CHARVÁT, P.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M.:
  Simulation of the performance of a solar air collector with an absorber containing phase change material,
  Proceedings of 12th International Conference on Energy Storage Innostock 2012, pp.146-152, ISBN 978-84-938793-3-4, (2012), GREA Innovacio Concurrent, University of Lleida
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Innostock 2012: 12th International Conference on Energy Storage, Lleida, 16.05.2012-18.05.2012
 • CHARVÁT, P.; OSTRÝ, M.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.:
  A solar air collector with integrated latent heat thermal storage, EDP Sciences
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠTĚTINA, J.; KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; KAVIČKA, F.:
  FINAL-STRUCTURE PREDICTION OF CONTINUOUSLY CAST BILLETS, IMT Ljubljana
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • CHARVÁT, P.; MAUDER, T.; OSTRÝ, M.:
  SIMULATION OF LATENT-HEAT THERMAL STORAGE INTEGRATED WITH ROOM STRUCTURES,
  Materiali in tehnologije, Vol.46, (2012), No.3, pp.239-242, ISSN 1580-2949, Inštitut za kovinske materiale tehnologije
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.:
  The effect of electromagnetic stirring on the crystallization of concast billets -II
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • CHARVÁT, P.; OSTRÝ, M.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.:
  A Solar Air Collector with Integrated Latent Heat Thermal Storage,
  Conference Proceedings of international conference Experimental Fluid Mechanics 2011, pp.688-692, ISBN 978-80-7372-784-0, (2011), Technical Univesity of Liberec
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Experimental Fluid Mechanics 2011, Jičín, 22.11.2011-25.11.2011
 • CHARVÁT, P.; MAUDER, T.; OSTRÝ, M.:
  Simulation of latent heat thermal storage integrated with the room structures,
  ISBN 978-961-92518-4-3, (2011), Institute of Metals and Technology
  abstrakt
 • MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.:
  OPTIMIZATION ALGORITHM AND NUMERICAL SIMULATION FOR CONTINUOUS CASTING PROCESS,
  Technical Computing Prague 2011, pp.83-91, ISBN 978-80-7080-794-1, (2011)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Technical Computing Prague 2011, Praha, 08.11.2011-08.11.2011
 • KAVIČKA, F.; DOBROVSKÁ, J.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.:
  A study of breakout of a continuously cast steel slab due to surface cracks,
  Surface effects and contact mechanics X, pp.85-95, ISBN 978-1-84564-530-4, (2011), WITPress
  kapitola v knize
 • MAUDER, T.; ŠANDERA, Č.; ŠTĚTINA, J.; ŠEDA, M.:
  Optimization of Quality of Continuously Cast Steel Slabs by Using Firefly Algorithm, Inštitut za kovinske materiale tehnologije
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.:
  Transient simulation temperature field for continuous casting steel billet and slab,
  METEC InSteelCon 2011, pp.13-23, (2011), TEMA Technologie Marketing AG
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 7th ECCC, Dusseldorf, 27.06.2011-01.07.2011
 • KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; STRÁNSKÝ, K.:
  Criterion analysis of heat and mass transfer in continuously cast steel slab,
  Sborník příspěvků 30. setkání kateder mechaniky tekutin a hydromechaniky, pp.85-88, ISBN 978-80-7372-747-5, (2011), Technická univerzita v Liberci
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XXX. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Špindlerův Mlýn, 22.06.2011-24.06.2011
 • SEKANINA, B.; KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.:
  Numerical simulation of the temperature field of a concast steel blank.,
  Sborník příspěvků 30. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, pp.219-222, ISBN 978-80-7372-747-5, (2011), Technická univerzita v Liberci
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XXX. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Špindlerův Mlýn, 22.06.2011-24.06.2011
 • MAUDER, T.:
  Parallelization MATLAB for Solving Problems in Heat Conduction with Phase Change,
  Sborník příspěvků z konference 30. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, pp.155-158, ISBN 978-80-7372-747-5, (2011), Technická univerzita v Liberci
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XXX. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Špindlerův Mlýn, 22.06.2011-24.06.2011
 • ŠANDERA, Č.; MAUDER, T.:
  Optimization algorithm for continuous casting process,
  Mendel 2011, pp.252-258, ISBN 978-80-214-4302-0, (2011), BUT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011, Brno University of Technology, 15.06.2011-17.06.2011
 • MAUDER, T.; JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M.:
  STATISTICKÉ VYHODNOCOVÁNÍ DAT TRANSPORTU ČÁSTIC AEROSOLU PŘI CYKLICKÝCH PODMÍNKÁCH,
  Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, Vol.22, (2011), No.2/2011, pp.156-162, ISSN 1210-8022
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.; ŠANDERA, Č.; KAVIČKA, F.; MASARIK, M.:
  An Optimal Relationship Between Casting Speed and Heat Transfer Coefficients for Continuous Casting Process,
  METAL 2011 Conference proceedings, pp.42-48, ISBN 978-80-87294-24-6, (2011), Tanger
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Metal 2011 - 20. mezinárodní konference metalurgie a materiálů, Brno, 18.05.2011-20.05.2011
 • MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.; ŠANDERA, Č.; KAVIČKA, F.; MASARIK, M.:
  AN OPTIMAL RELATIONSHIP BETWEEN CASTING SPEED AND HEAT TRANSFER COEFFICIENTS FOR CONTINUOUS CASTING PROCESS,
  METAL 2011 Conference proceedings, pp.22-27, ISBN 978-80-87294-22-2, (2011), Tanger
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Metal 2011 - 20. mezinárodní konference metalurgie a materiálů, Brno, 18.05.2011-20.05.2011
 • KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.:
  Stochastic Approach and Optimal Control of Continuous Steel Casting Process by Using Progressive Hedging Algorithm,
  Sborník příspěvků 20. mezinárodní konference METAL 2011, pp.146-151, ISBN 978-80-87294-22-2, (2011), Tanger, s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Metal 2011 - 20. mezinárodní konference metalurgie a materiálů, Brno, 18.05.2011-20.05.2011
 • KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.:
  THE CALCULATION OF THE TEMPERATURE FIELD OF A CONCAST STEEL SLAB TIGHTLY BEFORE THE BREAKOUT,
  METAL 2011 Conference Proceedings, (CD ROM Paper 774), pp.93-98, ISBN 978-80-87294-24-6, (2011), Tanger
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Metal 2011 - 20. mezinárodní konference metalurgie a materiálů, Brno, 18.05.2011-20.05.2011
 • KLIMEŠ, L.; MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.:
  Numerical Modelling and Optimization Including Stochastic Approach in Engineering Problems,
  Sborník přednášek z konference Teorie a praxe výroby a zpracování oceli 2011, pp.70-76, ISBN 978-80-87294-21-5, (2011), TANGER, s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Teorie a praxe výroby a zpracování oceli 2011, Rožnov pod Radhoštěm, 06.04.2011-07.04.2011
 • KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.:
  The simulation of the temperature field of a concast slab after quick changing of the tundish and steel quality,
  Sborník přednášek Teorie a praxe výroby a zpracování oceli (ročník 27), pp.95-101, ISBN 978-80-87294-21-5, (2011), Tanger
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Teorie a praxe výroby a zpracování oceli 2011, Rožnov pod Radhoštěm, 06.04.2011-07.04.2011
 • MAUDER, T.:
  NONLINEAR MATHEMATICAL PROGRAMMING IN ENGINEERING APPLICATIONS,
  Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, Vol.LVI, (2011), No.3/2010, pp.119-124, ISSN 1210-0471, VŠB Technická univerzita Ostrava
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MAUDER, T.:
  THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF STEELS ON THE NUMERICAL SIMULATION OF A CONTINUESLY CAST OF BILLET,
  Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, Vol.2010, (2011), No.3, pp.145-150, ISSN 1210-0471, VŠB - Technická univerzita Ostrava
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; MAUDER, T.:
  THE IMPORTANCE OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF STEELS FOR THE NUMERICAL SIMULATION OF A CONCASTING PROCESS,
  Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, Vol.LVI, (2011), No.3, pp.73-78, ISSN 1210-0471, VŠB
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; DOBROVSKÁ, J.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.:
  Oscillation Marks and Hooks on the Surface of Concast Slabs and their Relation to Breakout, Trans Tech Publications Ltd
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.:
  A Breakout of a Slab as Effect of the Thermophysical Properties Change of a Concast Steel,
  Program and books of abstracts of the 18 th Conference on Materials and Technology, pp.80-89, ISBN 978-961-92518-2-9, (2010), Institute of Metals and Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 18 th Conference on Materials and Technology, Portotož, 15.11.2010-17.11.2010
 • MAUDER, T.; ŠANDERA, Č.; ŠTĚTINA, J.; ŠEDA, M.:
  Optimization of Quality of Continuously Cast Steel Slabs by Using Firefly Algorithm,
  Program and books of abstracts of the 18 th Conference on Materials and Technology, pp.45-46, ISBN 978-961-92518-2-9, (2010), Institute of Materials and Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 18 th Conference on Materials and Technology, Portotož, 15.11.2010-17.11.2010
 • KAVIČKA, F.; STRÁNSKÝ, K.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.:
  The change chemical composition and thermophysical properties of concast steel slab and their relation to breakout,
  Acta metalurgica slovaca, Vol.1, (2010), No.3, pp.38-43, ISSN 1338-1660
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • STRÁNSKÝ, K.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.:
  Oscillation Marks and Hooks on the Surface of Concast Slabs and their Relation to Breakout,
  Abstract Booklet 6th International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture MSMF 6, pp.182-185, ISBN 978-80-214-4112-5, (2010), VUTIUM Brno
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-6), Brno, 28.06.2010-30.06.2010
 • MAUDER, T.:
  NONLINEAR MATHEMATICAL PROGRAMMING IN ENGINEERING APPLICATIONS,
  Sborník konference, pp.191-195, ISBN 978-80-248-2244-0, (2010), Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XXIX. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Rožnov pod Radhoštěm, 23.06.2010-25.06.2010
 • SEKANINA, B.; KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.:
  PRŮBĚH MĚRNÝCH TEPELNÝCH TOKŮ VE STĚNĚ TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU,
  Sborník mezinárodní konference XXIX. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, pp.251-254, ISBN 978-80-248-2244-0, (2010), VŠB-TU Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XXIX. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Rožnov pod Radhoštěm, 23.06.2010-25.06.2010
 • KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; SEKANINA, B.; MAUDER, T.:
  THE IMPORTANCE OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF STEELS FOR THE NUMERICAL SIMULATION OF A CONCASTING PROCESS,
  Sborník mezinárodní konference XXIX. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, pp.105-108, ISBN 978-80-248-2244-0, (2010), VŠB-TU Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XXIX. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Rožnov pod Radhoštěm, 23.06.2010-25.06.2010
 • ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MAUDER, T.:
  The Influence of Chemical Composition of Steels on the Numerical Simulation of a Continuously Cast of Billet,
  Sborník mezinárodní konference XXIX. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, pp.285-288, ISBN 978-80-248-2244-0, (2010), VŠB-TU Ostrava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XXIX. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Rožnov pod Radhoštěm, 23.06.2010-25.06.2010
 • MAUDER, T.; NOVOTNÝ, J.:
  TWO MATHEMATICAL APPROACHES FOR OPTIMAL CONTROL OF THE CONTINUOUS SLAB CASTING PROCESS,
  Mendel 2010 - 16th International Conference on Soft Computing, pp.395-400, ISBN 978-80-214-4120-0, (2010), Brno University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: MENDEL 2010 - 16th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 23.06.2010-25.06.2010
 • MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.:
  OPTIMAL CONTROL OF THE CONTINUOUS SLAB CASTING PROCESS BASED ON MATHEMATICAL PROGRAMMING METHODS,
  Sborník konference, pp.130-136, ISBN 978-80-87294-03-1, (2010), Tanger s.r.o
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Metal 2010 19. Mezinárodní konference metalurgie a materiálů, Rožnov pod Radhočtěm, 18.05.2010-20.05.2010
 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KAVIČKA, F.:
  THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF STEELS ON THE TEMPERATURE FIELD OF A CONCAST BILLET,
  Sborník konference, pp.172-178, ISBN 978-80-87294-03-1, (2010), Tanger s.r.o
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Metal 2010 19. Mezinárodní konference metalurgie a materiálů, Rožnov pod Radhočtěm, 18.05.2010-20.05.2010
 • ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MAUDER, T.:
  THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION OF STEELS ON THE NUMERICAL SIMULATION OF A CONCASTING PROCESS,
  Thermal and Environmental Issues in Energy Systems (id 18262), pp.963-968, ISBN 978-88-467-2659-9, (2010), Edizioni ETS
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Thermal and Environmental Issues in Energy Systems, Sorrento, 16.05.2010-19.05.2010
 • KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.:
  The Influence of Thermophysical Properties on Thermokinetics of Solidification,
  Zborník referátov XVII. medzinárodná vedecká konferencia Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike, pp.117-122, ISBN 978-80-554-0189-8, (2010), Žilinská univerzita v Žilině
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XVII. medzinárodná vedecká konferencia Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike, Bojnice, 28.04.2010-30.04.2010
 • SEKANINA, B.; KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.:
  Výpočet tepelných toků na stěně poloprovozního krystalizátoru.,
  Sborník referátov XVII. medzinárodná vedecká konferencia Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike, pp.259-264, ISBN 978-80-554-0189-8, (2010), Žilinská univerzita v Žilině
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: XVII. medzinárodná vedecká konferencia Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike, Bojnice, 28.04.2010-30.04.2010
 • MAUDER, T.; ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; MASARIK, M.; ŠAŇA, Z.:
  The importance of the off-line and on-line model of temperature field of continuously cast slabs,
  Sborník přednášek Teorie a praxe výroby a zpracování oceli, pp.152-158, ISBN 978-80-87294-14-7, (2010), Tanger s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Teorie a praxe výroby a zpracování oceli 2010, Rožnov pod Radhoštěm, 14.04.2010-15.04.2010
 • ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.; MAUDER, T.; DOBROVSKÁ, J.:
  Optimization of technology and control of a slab caster I. Off-line numerical model of temperature field of a slab and a parametric studies,
  Hutnické listy, Vol.LXIII, (2010), No.1, pp.43-51, ISSN 0018-8069, OCELOT s.r.o. Ostrava
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MAUDER, T.; JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.:
  STATISTICAL APPROACH TO AEROSOL TRANSPORT EVALUATION UNDER CYCLIC CONDITIONS,
  Sborník konference, pp.31-32, ISBN 978-80-87012-21-5, (2009), ÚT AV ČR
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Colloquium FLUID DYNAMICS 2009, Praha, 21.10.2009-23.10.2009
 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.:
  Two numerical models of a slab caster,
  Prace Instytutu Metalurgii Zelaza, Vol.61, (2009), No.5, pp.131-136, ISSN 0137-9941, IMŽ
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MAUDER, T.:
  TRANSFER PHENOMENA BENEATH THE WATER COOLING JETS TRANSFER PHENOMENA BENEATH THE WATER COOLING JETS OF A BILLET CASTER,
  ISTP-20 Proceedings, pp.122-129, ISBN 978-1-55058-404-2, (2009), University of Victoria IESVic
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 20th International Symposium on Transport Phenomena, Victoria BC, 07.07.2009-10.07.2009
 • MAUDER, T.:
  Optimization methods for the secondary cooling zone of a continuous casting process of steel slabs,
  Strojárstvo/Strojírenství, Vol.2009, (2009), No.mimořádné, pp.175-176, ISSN 1335-2938, Media/ST s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KAVIČKA, F.; FRANĚK, Z.; MASARIK, M.:
  Statistical processing of data from the on-line model of the concasting of steel slabs,
  Strojárstvo/Strojírenství, Vol.2009, (2009), No.jún, pp.251-254, ISSN 1335-2938, Media/ST s.r.o.
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • MAUDER, T.; KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; FRANĚK, Z.; MASARIK, M.:
  A MATHEMATICAL & STOCHASTIC MODELLING OF THE CONCASTING OF STEEL SLABS,
  Sborník konference, pp.41-48, ISBN 978-80-87294-10-9, (2009), Tanger Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Metal 2009 Mezinárodní konference metalurgie a materiálů, Hradec nad Moravicí, 18.05.2009-20.05.2009
 • MAUDER, T.; KAVIČKA, F.; ŠTĚTINA, J.; FRANĚK, Z.; MASARIK, M.:
  A MATHEMATICAL & STOCHASTIC MODELLING OF THE CONCASTING OF STEEL SLABS,
  Sborník konference, pp.27-35, ISBN 978-80-87294-03-1, (2009), Tanger s.r.o
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Metal 2009 18. Mezinárodní konference metalurgie a materiálů, Hradec Nad Moravicí, 19.05.2009-21.05.2009
 • ŠTĚTINA, J.; KAVIČKA, F.; MAUDER, T.:
  HEAT TRANSFER COEFFICIENTS BENEATH THE WATER COOLING NOZZLES OF A BILLET CASTER,
  Sborník konfernece, pp.22-30, ISBN 978-80-87294-03-1, (2009), Tanger s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Metal 2009 18. Mezinárodní konference metalurgie a materiálů, Hradec Nad Moravicí, 19.05.2009-21.05.2009
 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KAVIČKA, F.:
  HEAT TRANSFER COEFFICIENTS BENEATH THE WATER COOLING NOZZLES OF A BILLET CASTER,
  18th International Conference on Metalurgy and Materials, pp.16-23, ISBN 978-80-87294-10-9, (2009), Tanger Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Metal 2009 Mezinárodní konference metalurgie a materiálů, Hradec nad Moravicí, 18.05.2009-20.05.2009
 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.:
  Heat transfer coefficients beneath the water cooling nozzles of a billet caster,
  Sborník přednášek Teorie a praxe výroby a zpracování oceli, pp.51-57, ISBN 978-80-87294-01-7, (2009), Tanger s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 25.celostátní konference Teorie a praxe výroby a zpracování oceli, Rožnov p.R., 01.04.2009-02.04.2009
 • ŠTĚTINA, J.; MAUDER, T.; KAVIČKA, F.; SEKANINA, B.:
  Mathematical and stochastic model of a slab caster,
  Sborník přednášek Teorie a praxe výroby a zpracování oceli, pp.38-44, ISBN 978-80-87294-01-7, (2009), Tanger s.r.o.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 25.celostátní konference Teorie a praxe výroby a zpracování oceli, Rožnov p.R., 01.04.2009-02.04.2009

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ZÁLEŠÁK, M.; KLIMEŠ, L.; CHARVÁT, P.; CABALKA, M.; KŮDELA, J.; MAUDER, T.:
  Solution approaches to inverse heat transfer problems with and without phase changes: A state-of-the-art review, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Heat transfer problems (HTPs) with and without phase change are encountered in many areas of science and engineering. Some HTPs cannot be solved straightforwardly since certain heat transfer parameters are unknown. As a result, the need to find solutions to inverse HTPs arises. A number of approaches, methods, and algorithms for the solution of inverse HTPs have been developed and published in the past. Nonetheless, even the most recent handbooks dealing with inverse HTPs do not provide a comprehensive overview of the developments and advancements in this area (in particular the applications and comparisons of the methods). The present state-of-the-art review aims at filling this information gap and it also presents an overview of the most recent research works. Four classes of distinct methods and algorithms are addressed in detail; conventional (usually iterative and gradient-based) algorithms, nature-inspired meta-heuristic algorithms, techniques utilising artificial neural networks and machine learning, and algorithms based on fuzzy logic. The results obtained with the use of these methods are assessed and compared to each other. The intended contributions of the present review are twofold. Firstly, the review presents a comprehensive overview of the latest advancements and developments in the field of inverse HTPs, including cutting-edge research works. Secondly, it critically evaluates and compares the performance of different methods and algorithms, providing practical insights to researchers for the selection of suitable approaches to solve their specific inverse HTPs.
 • MAUDER, T.; KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.:
  Solidification model of a casting process and its irreplaceability,
  39TH MEETING OF DEPARTMENTS OF FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS, pp.1-6, ISBN 978-0-7354-4325-9, (2023), AIP Conference Proceedings
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

  Digitalization of the real manufacturing process according to Industry 4.0 becomes necessary for industrial producers. Digitalization increases their competitiveness on the market through optimization of processes in the production chain. The rise of prices of raw materials, water shortage, and the effort of the society to reduce the CO2 and greenhouse gas emissions must be compensated by lower production costs. Metallurgical processes and steel production are this case. In the last year, the price of iron ore and scrap metal has risen by more than a third, which is directly proportional to the steel price. The consequence is the increase in the construction sector, car production, white goods, etc. There is a strong assumption that in the next years, steel prices will remain relatively high. Significant cost savings in the production can be achieved by the minimization of the number of rejected slabs and billets, which need to be scraped as well as by the minimization of the cooling water consumption. This paper shows the potential of the use of the original solidification model BrDSM. This long-term validated solidification model represents a digital copy of the real continuous casting process. In the future modern steelmaking process, these models will be irreplaceable.
 • KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.:
  Analysis of the Influence of Boundary Condition on Simulation Accuracy of Solidification Thermokinetics Model,
  MATEC Web of Conferences, pp.1-6, (2022), MATEC Web of Conferences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 40th Annual Conference - Meeting of the Departments of Fluid Mechanics and Thermomechanics in the connection with XXIII. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy (40th. MDFMT & XXIII. AEaNMiFMaE-2022), Piešťany, 12.09.2022-14.09.2022

  For a sample steel casting of a cylindrical shape that was cast in a metallic cylindrical mould, the analysis of influence and importance of the main boundary condition on the simulation accuracy of the temperature field in the system of casting-mould-environment was performed. For this system, the influence of the boundary condition on the frame of the mould, on the bottom of the mould, on the top of the casting, and on the casting-mould interface was analysed. As a comparing quantity for accuracy, the time-dependent temperature field (by means of isotherms) of the casting and of the mould and the total solidification time were selected. When the simulation considers the boundary conditions of one of these boundaries of the system, the heat transfer coefficient on the remaining three boundaries of the system is equal zero. The resultant heat flow along the axis is zero always. The conclusions can be used for fine-tuning of solidification models as well as for other applications; e.g. analysis and solution of inverse heat transfer problems
 • ŠTĚTINA, J.; BŘEZINA, M.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L.; NÁVRAT, T.; PETRUŠKA, J.; KOVÁŘ, J.:
  PREDICTION OF SURFACE DEFECTS IN STRUCTURAL STEELS USING A REAL TIME COUPLED THERMAL-MECHANICAL MODEL
  článek ve sborníku mimo WoS a Scopus
  akce: ECCC 2020, 10th European Conference on Continuous Casting, Bari - Italy, 20.10.2021-22.10.2021

  The production of structural steel grades with various mechanical properties is still increasing nevertheless problems related to the quality of the strands persist. To obtain a strand of the highest possible quality or, in the best case, with no defects, the macro-solidification model monitoring the temperature field is needed. The authors of this article already developed the temperature solidification model called BrDSM and the effort depicted in this work is concentrated to the creation of the so-called thermo-mechanical model where the stress as well as temperature distribution in the strand is the crucial factor of the strand quality in order to avoid the zero ductility temperature (ZDT) and the liquid impenetrable temperature (LIT) in locations with bending and unbending of the strand. The article describes the limits of the use of these models and the theoretical description of implementation in a real casting process. The combination of these models in terms of influence of temperature and stress distributions is explained. The thermo-mechanical model also deals with the shrinkage of the strand in the whole scale of descending temperature, with mechanical deformations due to cooling rollers and it contains the precisely determined cooling intensities of cooling nozzles from laboratory experiments. The outputs from the thermo-mechanical model will be used in the future to resolve complex relationships, which allow the prediction of defects formations.
 • MAUDER, T.; KAVIČKA, F.; KATOLICKÝ, J.; KLIMEŠ, L.; ŠTĚTINA, J.:
  Solidification Model of a Casting process and Its Irreplaceability, AIP Conference Proceedings
  abstrakt

  Digitalization of the real manufacturing process according to Industry 4.0 becomes necessary for industrial producers. Digitalization increases their competitiveness on the market through optimization of processes in the production chain. The rise of prices of raw materials, water shortage, and the effort of the society to reduce the CO2 and greenhouse gas emissions must be compensated by lower production costs. Metallurgical processes and steel production are this case. In the last year, the price of iron ore and scrap metal has risen by more than a third, which is directly proportional to the steel price. The consequence is the increase in the construction sector, car production, white goods, etc. There is a strong assumption that in the next years, steel prices will remain relatively high. Significant cost savings in the production can be achieved by the minimization of the number of rejected slabs and billets, which need to be scraped as well as by the minimization of the cooling water consumption. This paper shows the potential of the use of the original solidification model BrDSM. This long-term validated solidification model represents a digital copy of the real continuous casting process. In the future modern steelmaking process, these models will be irreplaceable.