Ing. Bc. Daniel Himr, Ph.D.

E-mail:   himr@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/0526

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2021 - Bc., VŠCHT v Praze, FCHI, Analytická a fyzikální chemie
 • 2011 - Ph.D., VUT v Brně, FSI, Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
 • 2007 - Ing.,  VUT v Brně, FSI, Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
 • 2002 - SPŠS a VOŠ Sokolská 1 Brno

Přehled zaměstnání

 • 01.01.2011-08.07.2012, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana, EÚ, FSI, VUT v Brně, vědecký pracovník
 • 09.07.2012-31.03.2015, Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení, FSI, VŠB - TU Ostrava, vědecký pracovník
 • 01.04.2015-31.03.2019, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana, EÚ, FSI, VUT v Brně, vědecký pracovník
 • 01.04.2015-31.10.2017, SWC InTech, s. r. o.,
 • 01.11.2017-31.03.2019, SEWACO, s. r. o.,
 • 01.04.2019-, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana, EÚ, FSI, VUT v Brně, odborný asistent

Pedagogická činnost

 • od 2009 - Potrubní technika,  EÚ, Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana
 • 2007 - 2008 - Hydromechanika (cvičení) EÚ Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana

Vědeckovýzkumná činnost

 • Hydrodynamické jevy v potrubních systémech
 • Kavitující vírové struktury

Akademické stáže v zahraničí

 • 2009 - tříměsíční stáž Politehnica University of Timisoara Mechanical Engineering School Hydraulic Machinery Department

Spolupráce s průmyslem

 • SIGMA Research Institute
 • ČKD Blansko Engineering
 • OCHI - INŽENÝRING spol. s r.o.

Projekty

 • 2009 - FSI-J-10-36 - Pohyb reálné tekutiny
 • 2009 - FSI-S-10-32 - Kavitující vírové struktury a jejich závislost na okrajových podmínkách

Vybrané publikace:

 • HIMR, D.:
  Řešení nelineárních hydraulických sítí
  dizertace
 • POCHYLÝ, F.; HIMR, D.; RUDOLF, P.:
  Vortex rope shape in the draft tube of hydraulic turbine,
  Mechanical Engineering 2010, pp.51-59, ISBN 978-80-227-3304-5, (2010), Slovak Univerity of Technology in Bratislava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 13th International conference Mechanical Engineering 2010, Bratislava, 21.10.2010-22.10.2010
 • HIMR, D.; HABÁN, V.:
  Simulation of Low Pressure Water Hammer,
  IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, pp.1-8, (2010), IOP Publishing Ltd.
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 25th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Timisoara, 20.09.2010-24.09.2010
 • HIMR, D.; HABÁN, V.; POCHYLÝ, F.:
  Sound Speed in the Fluid - Gas Mixture,
  Proceedings of the 3rd IAHR International Meeting of the Workgroup on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery and Systems, pp.561-570, ISBN 978-80-214-3947-4, (2009)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 3rd IAHR International Meeting of the Workgroup on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery and Systems, Brno, 14.10.2009-16.10.2009
 • HIMR, D.; HABÁN, V.; POCHYLÝ, F.:
  Sound Speed in the Mixture Water - Air,
  Engineering Mechanics 2009, pp.393-401, ISBN 978-80-86246-35-2, (2009)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering mechanics 2009, Svratka, 11.05.2009-14.05.2009

Seznam publikací na portálu VUT