Ing. Jiří Škorpík, Ph.D.

E-mail:   skorpik@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.transformacni-technologie.cz
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor energetického inženýrství
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1424

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997 až 2002, Ing., VUT v Brně FSI, obor Tepelná energetická zařízení.
 • 2002 až 2008, Ph.D., VUT v Brně FSI, obor Konstrukční a procesní inženýrství.

Přehled zaměstnání

 • 01.01.2004-31.08.2005, TEDOM s.r.o., Samostatná vývojová činnost na dílčích úkolech projektu (vývoj Stirlingova motoru pro kogenerační jednotku) a kompletní příprava zcela nového vývojového úkolu.
 • 01.10.2005-31.07.2016, TENZA a.s., Oddělení výzkumu a vývoje. Vedoucí vývoje malého parního motoru.

Pedagogická činnost

 • Lopatkové stroje – přednášky a cvičení
 • Turbíny a turbokompresory – přednášky a cvičení
 • Materiálové inženýrství v energetice – přednášky a cvičení
 • Přednášky v kurzech celoživotního vzdělávání

Vědeckovýzkumná činnost

 • Výzkum termodynamických dějů ve Stirlingově motoru.
 • Výzkum termodynamických dějů v pístovém parním motoru.
 • Výzkum a vývoj nových konstrukčních prvků pístových parních motorů.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2002 – Společné 1. a 2. místo v soutěži diplomových prací v rámci konference EEBW –Energy Efficiency Bussiness Week - pořádané společností SEVEn o.p.s.
 • Projekty

  • 2002 až 2005, spolupráce na grantu: Mikrocentrála pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla na bázi motoru s vnějším přívodem tepla GAČR 101/03/0299.
  • 2002 až 2005, spolupráce s firmou Tedom s.r.o. na vývoji Stirlingova motoru pro teplárenské účely.
  • 2007 až 2009, řešitel projektu Výzkum a vývoj pístového parního motoru a jeho příslušenství" ev. č. FT-TA4/092. Příjemce podpory Tenza, a.s. .
  • 2010 až doposud soustavný vývoj nových konstrukčních prvků pístových parních motorů financovaný firmu Tenza, a.s.

  Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

  7

  Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

  18

  Citace ostatní (bez autocitací)

  19

  Vybrané publikace:

  • ŠKORPÍK, J.; FIEDLER, J.:
   Vývoj malého pístového parního motoru,
   Energetika, Vol.2011, (2011), No.2, pp.110-112, ISSN 0375-8842, Český svaz zaměstnavatelů v energetice
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • ŠKORPÍK, J.:
   A leakage of piston rings and their impact on work Stirling engine,
   The 14th International Stirling Engine Coneference and Exibition, ISBN 978-88-8326-022-3, (2009)
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: The 14th International Stirling Engine Coneference and Exibition, Groningen, 16.11.2009-18.11.2009
  • ŠKORPÍK, J.:
   The Amount if Regenerated Heat Inside the Regenerator of a Stirling Engine,
   Acta Polytechnica, Vol.2008, (2009), No.6, pp.10-14, ISSN 1210-2709
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • ŠKORPÍK, J.:
   The Regenerated Heat Quantity at Isothermal Model of Stirling Engine,
   The 13th International Stirling Engine Conference, pp.136-138, (2007), The Japan Society of Mechanical Engineers
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: The 14th International Stirling Engine Conference, Tokyo, 23.09.2007-26.09.2007
  • ŠKORPÍK, J.:
   Škrcení plynu a par,
   Transformační technologie, ISSN 1804-8293, Jiří Škorpík
   článek v časopise - ostatní, Jost
  • ŠKORPÍK, J.:
   Principy domácí kogenerace,
   Energetické stroje 2005, (2005)
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

  Seznam publikací na portálu VUT

  Anotace nejvýznamnějších prací:

  • ŠKORPÍK, J.:
   Stirling engine cycle-supplement,
   The 15th International Stirling Engine Conference, ISBN 978-88-8326-019-3, (2012)
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: The 15th International Stirling Engine Conference, Dubrovnik, 10.09.2012-29.10.2012

   Čláken navazuje na článek /New comparative cycle of Stirling engine/, který byl publikován na konferenci ISEC 2009. Článek obsahuje doplnění o přibližný výpočet teploty pracovního plynu, množství pracovního plynu a podklady pro kontrukci T-s diagramu oběhu.
  • ŠKORPÍK, J.:
   A leakage of piston rings and their impact on work Stirling engine,
   The 14th International Stirling Engine Coneference and Exibition, ISBN 978-88-8326-022-3, (2009)
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: The 14th International Stirling Engine Coneference and Exibition, Groningen, 16.11.2009-18.11.2009

   Netěsnost pístních kroužků má velký vliv na práci motoru jak dokazují zkušeností s konstrukcí a provozování.
  • ŠKORPÍK, J.:
   A new comparative cycle of a Stirling engine,
   The 14th International Stirling Engine Coneference and Exibition, ISBN 978-88-8326-022-3, (2009)
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: The 14th International Stirling Engine Coneference and Exibition, Groningen, 16.11.2009-18.11.2009

   ČLánek uvádí novou analytickou metodu výpočtu oběhu Stirlingova motoru. Metoda byla vyvinuta na VUT v Brně při vývoji Stilingova motoru.
  • ŠKORPÍK, J.:
   The Amount if Regenerated Heat Inside the Regenerator of a Stirling Engine,
   Acta Polytechnica, Vol.2008, (2009), No.6, pp.10-14, ISSN 1210-2709
   článek v časopise - ostatní, Jost

   The paper deals with analytical computing of the regenerated heat inside the regenerator of a Stirling engine. The total sum of the regenerated heat is constructed as a function of the crank angle in the case of Schmidt's idealization.
  • ŠKORPÍK, J.:
   The Regenerated Heat Quantity at Isothermal Model of Stirling Engine,
   The 13th International Stirling Engine Conference, pp.136-138, (2007), The Japan Society of Mechanical Engineers
   článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
   akce: The 14th International Stirling Engine Conference, Tokyo, 23.09.2007-26.09.2007

   V následujících odstavcích je doplněna Schmidtova idealizace o stanovení množství regenerovaného tepla v regenerátoru. V článku je také uvedena konstrukce Schmidtovy idealizace v T-s diagramu pro motor bez mrtvých objemů i s mrtvými objemy.