Ing. Jiří Hájek

E-mail:   Jiri.Hajek2@vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A2-old/401
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   1
Obor:   bez specializace
Téma:   Vývoj sprejových systémů pro aplikaci nanočásticových povrchů
Školitel:   prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT