Ing. Barbora Řehák Kopečková

E-mail:   Barbora.Kopeckova@vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Asistent
Místnost:   A2-old/408
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   kombinované studium
Ročník:   7
Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství
Téma:   Multikriteriální nástroj pro analýzu a predikci tepelného stavu člověka
Školitel:   prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
Místnost:   A2-old/408

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT