Ing. Jakub Lachman

E-mail:   Jakub.Lachman@vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor energetického inženýrství
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A1/1437
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   4
Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství
Téma:   Vliv spalovacích podmínek na přenos anorganické složky tuhých biopaliv do produktů spalování
Školitel:   doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.
Místnost:   A1/1437

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT