Ing. Ondřej Hájek

E-mail:   Ondrej.Hajek3@vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   Experimentální domek (budova vedle D5)
Pracoviště:   Energetický ústav
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   3
Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství
Téma:   Dynamika proudění a distribuce kapaliny v soustavě rotujícího lože
Školitel:   prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.
Místnost:   Experimentální domek (budova vedle D5)

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT