Ing. Milan Malý, Ph.D.

E-mail:   Milan.Maly@vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   Experimentální domek vedle D5

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.2011-30.06.2014, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor obecné strojírenství – bakalářský program
 • 01.09.2014-30.06.2016, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor technika prostředí – magisterský program, červený diplom
 • 01.09.2016-01.03.2021, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor technika prostředí – doktorský program

Přehled zaměstnání

 • 01.05.2014-01.07.2019, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, juniorní výzkumník v oblasti atomizace a sprejů
 • 01.08.2019-31.03.2021, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Energetický ústav - Asistent
 • 01.04.2021-, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Energetický ústav - Odborný asistent

Pedagogická činnost

 • Termomechanika, cvičení (6TT)
 • Experimentální metody II, cvičení (IEE)
 • Experimentální metody I, přednáška (IEM)

Akademické stáže v zahraničí

 • 27.02.2017-27.05.2017, Instituto Superior Técnico (IST), University of Lisbon, Portugal, 3 měsíční stáž zaměřená na výzkum charakteristik spreje tlakové vířivé trysky s nanokapalinami
 • 01.06.2021-31.08.2021, Budapest University of Technology and Economy (BME), Hungary, 3 měsíčíní stáž v rámci projektu Mezinárodní mobility výzkumníků Vysokého učení technického v Brně II (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016962) zaměřená na výzkum nízko-emisního distribuovaného spalování

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

226

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT