Ing. Ondřej Pavlík

E-mail:   Ondrej.Pavlik1@vut.cz 
Pracoviště:   NeTME Centre
NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A2/701
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   3
Obor:   bez specializace
Téma:   Výzkum vysokorychlostních hydrodynamických axiálních ložisek pro nízko-viskózní média
Školitel:   doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.
Místnost:   A2/701