doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D.

E-mail:   navrat@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.old.umt.fme.vutbr.cz/~tnavrat
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Zařazení:   Zástupce ředitele pro pedagogickou činnost
Místnost:   A2/610
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor inženýrské mechaniky
Zařazení:   Docent
Místnost:   A2/610

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2001, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 2004, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 2015, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

Přehled zaměstnání

 • 2004 - 2005 strojírenský technik, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně
 • 2005 - dosud, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně, odbor statiky, pružnosti a pevnosti

Pedagogická činnost

 • Statika
 • Pružnost a pevnost I
 • MKP v inženýrských výpočtech
 • Základy teorie spolehlivosti

Vědeckovýzkumná činnost

 • Biomechanika kyčelního kloubu a páteře
 • Biotribologie náhrad kloubů
 • Výpočtové modelování metodou konečných prvků

Univerzitní aktivity

 • 2008 - dosud, Člen Akademického senátu FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 2010 - dosud, člen České společnosti pro mechaniku

Projekty

 • FP 320018 Napěťově-deformační analýza různých typů povrchové náhrady kyčelního kloubu, 2004
 • BD 134 3018, Srovnávací analýza deformačně-napěťových stavů v kyčelním kloubu fyziologickém, s aplikovanou klasickou THR a s aplikovanou totální povrchovou náhradou, 2005
 • GAČR 101/01/0974, Specifické biomechanické problémy kyčelních endoprotézy a jejich řešení modelováním, 2002-2004
 • MSM262100024, Výzkum a vývoj mechatronických soustav, 2002-2004
 • GAČR 101/05/0136, Klinické biomechanické problémy velkých kloubů člověka, 2005-2007
 • MSM0021630518 - Simulační modelování mechatronických soustav, 2005-2010
 • Projekt ESF č. CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285, Inovace VŠ oborů strojního zaměření v podmínkách informační společnosti, 2006-2008
 • FRVŠ 2633/2008/Ab „Vybudování učebny pro výuku počítačově orientovaných předmětů mechaniky“, 2008
 • CZ.1.07/2.2.00/07.0406, Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství, 2009-2012
 • CZ.1.07.2.4.00.12.0030, Kooperační síť pro strojní inženýrství, 2009-2012
 • MPO FR-TI1/185, Přemístitelné nůžky na šrot, (2009-2010)
 • FRVŠ 1086/2010 Aa, Modernizace laboratoře experimentální mechaniky, 2010
 • IGA MZ ČR NS9620 - Obnova aktivního pohybu v lokti u tetraplegických pacientů (2009-2010, MZ0/NS)
 • FRVŠ 2955/2010 G1, Vytvoření experimentální ukázkové úlohy modelu zatěžování proximální části stehenní kosti, 2010
 • FR-TI3/441, Vývoj klikového střihacího lisu s novým pohonem, 2011
 • FRVŠ 2889/2011 F1a, Počitačová podpora experimentu
 • FRVŠ 1020/2012 Aa, Vybudování laboratoře biomechaniky kosterní soustavy člověka

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

216

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

174

Citace ostatní (bez autocitací)

10

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • PETRUŠKA, J.; NÁVRAT, T.; ŠEBEK, F.:
  Novel approach to computational simulation of cross roll straightening of bars
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KELBL, M.; KOČIŠ, J.; VESELÝ, R.; FLORIAN, Z.; NÁVRAT, T.; VOSYNEK, P.:
  Biomechanical Testing of Spinal Segment Fixed by Arcofix System on the Swine Spine, Korean Society of Spine Surgery
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • VRBKA, M.; NÁVRAT, T.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.; ŠPERKA, P.; GALLO, J.:
  Study of film formation in bovine serum lubricated contacts under rolling/sliding conditions, SAGE Publications Ltd
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • JANŮ, I.; KOČIŠ, J.; NÁVRAT, T.; FLORIAN, Z.; WENDSCHE, P.:
  Srovnávací analýza šroubů Socon CS a Socon v ošetření osteoporotických zlomenin torakolumbální páteře - biomechanická studie,
  Acta Chirurgie Orthopaedicae et Traumatologie Čechoslovaca, Vol.78, (2011), No.4, pp.334-338, ISSN 0001-5415, Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • VRBKA, M.; KŘUPKA, I.; SVOBODA, P.; ŠPERKA, P.; NÁVRAT, T.; HARTL, M.; NOHAVA, J.:
  Effect of shot peening on rolling contact fatigue and lubricant film thickness within mixed lubricated non-conformal rolling/sliding contacts,
  Tribology International, Vol.44, (2011), No.12, pp.1726-1735, ISSN 0301-679X, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ČIŽMÁŘ, I.; FLORIAN, Z.; NÁVRAT, T.; PALOUŠEK, D.:
  A biomechanical study of a suture between the deltoid muscle and a free tendon graft for reconstruction of the elbow extension, PALACKY UNIV, MEDICAL FAC, CENTRAL LIBRARY, HNEVOTINSKA 3, OLOMOUC, CZECH REPUBLIC
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • URBANOVÁ, L.; SRNEC, R.; PROKS, P.; STEHLÍK, L.; FLORIAN, Z.; NÁVRAT, T.; NEČAS, A.:
  Comparison of the Resistance to Bending Forces of the 4.5 LCP Plate-rod Construct and of 4.5 LCP Alone Applied to Segmental Femoral Defects in Miniature Pigs,
  ACTA VETERINARIA BRNO, Vol.79, (2010), No.4, pp.613-620, ISSN 0001-7213, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KOČIŠ, J.; NÁVRAT, T.; FLORIAN, Z.; WENDSCHE, P.:
  Biomechanical testing of spinal segment fixed by thoracolumbar spine locking plate on the swine lumbar spine,
  Biomedical Papers, Vol.154, (2010), No.4, pp.345-354, ISSN 1213-8118, Palacký University
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • VRBKA, M.; ŠAMÁNEK, O.; ŠPERKA, P.; NÁVRAT, T.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.:
  Effect of surface texturing on rolling contact fatigue within mixed lubricated non-conformal rolling/sliding contacts, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • VRBKA, M.; NÁVRAT, T.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.; ŠPERKA, P.; GALLO, J.:
  Study of film formation in bovine serum lubricated contacts under rolling/sliding conditions, SAGE Publications Ltd
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Tento článek se zabývá analýzou tloušťky mazacího filmu v kontaktech, které jsou mazány hovězím sérem, a to za podmínek čistého valení a částečného skluzu.
 • JANŮ, I.; KOČIŠ, J.; NÁVRAT, T.; FLORIAN, Z.; WENDSCHE, P.:
  Srovnávací analýza šroubů Socon CS a Socon v ošetření osteoporotických zlomenin torakolumbální páteře - biomechanická studie,
  Acta Chirurgie Orthopaedicae et Traumatologie Čechoslovaca, Vol.78, (2011), No.4, pp.334-338, ISSN 0001-5415, Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Cílem bylo testovat hypotézu, zda má použití augmentovaných šroubů Socon CS nebo šroubů Socon vliv na pevnost spojení kost - šroub. Problém byl řešen experimentálním modelováním na kadaverózních obratlích s využitím standardního zkušebního stroje. Hodnotili jsme také vztah mezi kostní denzitou změřených obratlů a velikostí síly potřebné k uvolnění šroubů. Statistické zpracování naměřených dat potvrzuje, že u šroubů Socon CS dochází k porušení ukotvení při signifikantně vyšší hodnotě síly než u šroubů Socon. Lze tedy konstatovat, že efekt byl prokázán - v souladu s mechanickou podstatou zvýšení pevnosti ukotvení kanylovaných šroubů přídavným materiálem, který vyplní chybějící kostní hmotu.
 • ČIŽMÁŘ, I.; FLORIAN, Z.; NÁVRAT, T.; PALOUŠEK, D.:
  A biomechanical study of a suture between the deltoid muscle and a free tendon graft for reconstruction of the elbow extension, PALACKY UNIV, MEDICAL FAC, CENTRAL LIBRARY, HNEVOTINSKA 3, OLOMOUC, CZECH REPUBLIC
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  U tetraplegických pacientů užívajících zadní část deltového svalu je možné provést rekonstrukci pohybu v lokti. Při této operaci je cílem dosáhnout pevného stehu mezi deltovým svalem a šlachou. Tato studie hodnotí dvě metody upevnění mezi svalem a šlachou.
 • URBANOVÁ, L.; SRNEC, R.; PROKS, P.; STEHLÍK, L.; FLORIAN, Z.; NÁVRAT, T.; NEČAS, A.:
  Comparison of the Resistance to Bending Forces of the 4.5 LCP Plate-rod Construct and of 4.5 LCP Alone Applied to Segmental Femoral Defects in Miniature Pigs,
  ACTA VETERINARIA BRNO, Vol.79, (2010), No.4, pp.613-620, ISSN 0001-7213, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Studie se zabývá stanovením mechanických vlastností, zejména odolnost vůči ohybu, pružné opěrné osteosyntézy s použitím dvou různých kostních implantátů (4.5 mm titanium LCP a 3 mm drát, 4.5 mm titanium LCP bez drátu). Implantát stabilizuje porušenou stehenní kost.
 • KOČIŠ, J.; NÁVRAT, T.; FLORIAN, Z.; WENDSCHE, P.:
  Biomechanical testing of spinal segment fixed by thoracolumbar spine locking plate on the swine lumbar spine,
  Biomedical Papers, Vol.154, (2010), No.4, pp.345-354, ISSN 1213-8118, Palacký University
  článek v časopise - ostatní, Jost

  Cílem příspěvku bylo porovnat mechanické vlastnosti neporušeného páteřního segmentu, segmentu s porušeným diskem a segmentem fixovaným destičkou TSLP