Ing. Miroslav Hrstka, Ph.D.

E-mail:   Miroslav.Hrstka1@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor mechaniky pokročilých materiálů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A2/601

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.2007-30.06.2010, Vysoké učení technické v Brně, Bc., Fakulta strojního inženýrství, obor Strojní inženýrství
 • 01.09.2010-30.06.2012, Vysoké učení technické v Brně, Ing., Fakulta strojního inženýrství, obor Inženýrská mechanika a biomechanika
 • 01.09.2012-26.06.2019, Vysoké učení technické v Brně, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, obor Inženýrská mechanika
 • 01.09.2014-27.02.2015, Technische Universität Darmstadt, BRD, Austauschstudent, Prof. Wilfried Becker. Besuchte Kurse: Mechanik elasticher Strukturen, Strukturintegrität und Bruchmechanik

Přehled zaměstnání

 • 02.07.2012-30.09.2016, Honeywell Turbo Technologies Brno, Student Engineer - Finite element analysis (FEA) - Turbocharger development, Microsoft SharePoint
 • 01.03.2016-31.12.2018, Ústav stavební mechaniky, FAST VUT, Analytické stanovení lomových charakteristik
 • 01.01.2017-31.12.2018, CEITEC - Pokročilé kovové materiály a kompozity na bázi kovů,
 • 02.01.2017-31.12.2019, Ústav mechaniky, mechatroniky a biomechaniky, FSI, VUT,

Pedagogická činnost

 • Kinematika (4KI) - cvičení 
 • Pružnost a pevnost I - cvičení
 • Pružnost a pevnost II - cvičení
 • Statika - cvičení
 • Vedení diplomových prací: 2
 • Vedení bakalářských prací: 4

Vědeckovýzkumná činnost

Lomová mechanika bimateriálových vrubů

 • popis rozložení napětí v okolí bimateriálových vrubů
 • ortotropní materiály
 • piezoelektrické vlastnosti
 • Strohův formalismus, Lechnického formalismus

Akademické stáže v zahraničí

 • 25.11.2013-29.11.2013, Lund, Švédsko, Department of mechanical engineering, Division of mechanics
 • 19.10.2015-25.10.2015, Darmstadt, Německo, FSM - Fachbereich der Strukturmechanik, TU Darmstadt
 • 03.09.2023-17.12.2023, Imperial College London, Visiting researcher within the BAANG project (supervisors - prof. Aliabadi, prof. Sharif Khodaei)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT