Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D.

E-mail:   sevecek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor mechaniky pokročilých materiálů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A2/603

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2004, Ing, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika
 • 2009, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika

Přehled zaměstnání

 • 01.02.2008-30.09.2010, Škoda-Auto a.s., Mladá Boleslav, FEM specialista - Crash simulace
 • 01.10.2010-30.04.2012, Materials Center Leoben, Forschung GmbH, Austria, Vědeckovýzkumný pracovník - FEM simulace
 • 01.05.2012-, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Odborný asistent, vědecký pracovník

Pedagogická činnost

 • Statika (3ST)
 • Pružnost a Pevnost II (5PP)
 • Aplikovaná mechanika (WAM)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Studium materiálového porušování s využitím MKP simulací
 • Analyticko-numerický popis křehkého lomu (keramické materiály).
 • Modelování laminátů - s isotropními nebo anisotropními vrstvami a analýza jejich chování s uvážením zbytkových napětí a mechanického zatížení; modelování šíření trhlin v těchto laminátech.
 • Modelování vícevrstvých systémů - keramika-kov využívaných v LTCC komponentách (elektronické součástky) a studie jejich chování za provozních podmínek
 • ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/F-8238-2013
 • ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3442-2650

Akademické stáže v zahraničí

 • 03.01.2007-03.02.2007, Lund - Švédsko, Technická Universita v Lundu
 • 01.02.2013-30.04.2013, Leoben - Rakousko, Institute für Struktur- und Funktionskeramik, Montanuniversität Leoben
 • 30.03.2014-12.04.2014, Paříž - Francie, Institut Jean le Rond d'Alembert, Sorbonne Universités, Université Pierre et Marie Curie
 • 31.05.2015-13.06.2015, Paříž - Francie, Institut Jean le Rond d'Alembert, Sorbonne Universités, Université Pierre et Marie Curie

Klíčová slova

Lomová mechanika, Šíření trhliny, MKP simulace, Keramické lamináty

Projekty

 • Doktorský projekt GAČR č. 106/05/H008: Víceúrovňový design pokrokových materiálů, Člen řešitelského týmu, 2005-2008.
 • Projekt GAČR č. 101/05/0320: Řešení obecných koncentrátorů napětí v anisotropních heterogenních prostředích pomocí kombinace MKP a techniky spojitě rozložených dislokací, 2005-2007
 • Projekt GAČR č. 106/06/0724: Mikrostrukturně indukované stínící efekty při porušování kompozitů s keramickou matricí, 2006-2008.
 • Projekt FRVŠ č. 2421/2007/G1: Výpočtové modely lineární lomové mechaniky heterogenních materiálů, 2007
 • GAČR 101/09/1821 Mechanické a lomové vlastnosti multilamelárních struktur typu keramika/keramika a keramika/kov s gradientními vrstvami, 2009-2012.
 • Projekt CZ.1.07/2.3.00/30.0005 (SPP: ES9020200200) - Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT, 2012-2015
 • GAČR 14-11234S, Experimentální hodnocení a výpočtové modelování odezvy keramických pěn na mechanické zatěžování, 2014-2016.
 • GAČR 17-08153S„ Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měniče“, Člen řešitelského týmu, 2017 - 2019.
 • GAČR 17-08447Y„ Výpočtové modelování porušování vysoce porézních keramických materiálů s reálnými výrobními defekty“, Hlavní řešitel, 2017 - 2019.
 • GAČR 19-17457S: „Manufacturing and analysis of flexible piezoelectric layers for smart engineering “, Člen řešitelského týmu, 2020-2021.
 • TAČR FW0101028: “Modulární počítač náprav 4.0”, Člen řešitelského týmu, 2020-2023.
 • TAČR TM01000016: “Cenově dostupný chytrý snímací systém pro železnice 4.0”, Člen řešitelského týmu, 2020-2023.
 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007304 (ESIF): “Materiály s vnitřní architekturou strukturované pro aditivní technologie”, OP VVV PO1, Předaplikační výzkum, Člen řešitelského týmu, 2018-2022.
 • TAČR TN01000007: Národní centrum pro energetiku DP6-Vývoj diagnostických metod pro charakterizaci klíčových component, PB1.18 Diagnostika oběžných kol vodních turbín a posouzení přípustnosti zjištěných indikací, Člen řešitelského týmu, 2019-2020.
 • GAČR 21-12994J (mezinárodní CZ-Taiwan): „Smart MEMS/NEMS resonators with functional material layers utilizing local and global nonlinearities for ultrasensitive (bio) sensing applications “, Spoluřešitel projektu, 2021-2023.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

287

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

250

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

Člen Rakouské společnosti pro keramiku (AuCerS)

Vybrané publikace:

 • MACHŮ, Z.; ŠEVEČEK, O.; MAJER, Z.; HADAŠ, Z.; KOTOUL, M.:
  Optimization of the electro-mechanical response of the multilayer piezoelectric energy harvester,
  Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME), pp.143-148, ISBN 978-80-214-5543-6, (2018), Brno University of Technolgy, 2018
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2018, Brno, 05.12.2018-07.12.2018
 • BERTOLLA, L.; CHLUP, Z.; TATARKO, P.; HANZEL, O.; ŠEVEČEK, O.; ROUPCOVÁ, P.; DLOUHÝ, I.:
  Preparation and characterization of novel environmentally friendly Al2O3/SiO2/CaO ceramic foams, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • MACHŮ, Z.; MAJER, Z.; ŠEVEČEK, O.; ŠTEGNEROVÁ, K.; HADAŠ, Z.:
  Electro-mechanical analysis of a multilayer piezoelectric cantilever energy harvester upon harmonic vibrations,
  MATEC Web of Conferences, pp.1-6, (2018), EDP Sciences
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 22nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, CSCC 2018, Palma de Mallorca, Mallorca, 14.07.2018-17.07.2018
 • MARTIN, É.; LEGUILLON, D.; ŠEVEČEK, O.; BERMEJO, R.:
  Understanding the tensile strength of ceramics in the presence of small critical flaws, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠEVEČEK, O.; MAJER, Z.; MARCIÁN, P.; BERTOLLA, L.; KOTOUL, M.:
  Computational Analysis of Crack-Like Defects Influence on the Open Cell Ceramic Foam Tensile Strength,
  Advances in Fracture and Damage Mechanics XVII, pp.271-276, ISBN 9783035713503, (2018), Trans Tech Publications
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Advances in Fracture and Damage Mechanics XVI, Florencie, 18.07.2017-20.07.2017
 • MAJER, Z.; ŠEVEČEK, O.; MACHŮ, Z.; ŠTEGNEROVÁ, K.; KOTOUL, M.:
  Optimization of design parameters of fracture resistant piezoelectric vibration energy harvester,
  Key Engineering Materials, pp.416-422, ISBN 9783035713503, (2018), Trans Tech Publications Ltd
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 17th International Conference on Fracture and Damage Mechanics, Sevilla, 04.09.2018-06.09.2018
 • LEGUILLON, D.; MARTIN, É.; ŠEVEČEK, O.; BERMEJO, R.:
  What is the tensile strength of a ceramic to be used in numerical models for predicting crack initiation?, Springer
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • MASINI, A.; ŠIŠKA, F.; ŠEVEČEK, O.; CHLUP, Z.; DLOUHÝ, I.:
  Elastic properties of multi-layered ceramic systems for SOCs, Wiley
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠEVEČEK, O.; MAJER, Z.; BERTOLLA, L.; CHLUP, Z.; KOTOUL, M.:
  Fracture-Mechanics Behaviour of Ceramic Foam with Macroscopic Stress Concentrator upon the Tensile Test,
  Advances in Fracture and Damage Mechanics XVI, pp.99-102, ISBN 978-3-0357-1168-4, (2017), Trans Tech Publications
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-8), Brno, 26.06.2016-29.06.2016
 • BOCCACCINI, D.; ŠEVEČEK, O.; FRANDSEN, H.; DLOUHÝ, I.; MOLIN, S.; HJELM, J.; CANNIO, M.; HENDRIKSEN, P.:
  Determination of the bonding strength in solid oxide fuel cells’ interfaces by Schwickerath crack initiation test, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KOTOUL, M.; SKALKA, P.; ŠEVEČEK, O.; BERTOLLA, L.; MERTENS, J.;MARCIÁN, P.; CHAWLA, N.:
  Crack bridging modelling in Bioglass ®based scaffolds reinforced by poly-vinyl alcohol/microfibrillated cellulose composite coating, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠEVEČEK, O.; NAVRÁTIL, P.; PAPŠÍK, R.; SKALKA, P.; KOTOUL, M.:
  Influence of the Ceramic Foam Structure Irregularity on the Tensile Response,
  Materials Structure and Micromechanics of Fracture VIII, pp.161-164, ISBN 978-3-03835-626-4, (2017), Trans Tech Publications
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 13th International Conference on Fracture and Damage Mechanics, Ponta Delgada, Azores, 23.09.2014-25.09.2014
 • ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M.; LEGUILLON, D.; MARTIN, É.; BERMEJO, R.:
  Modelling of edge crack formation and propagation in ceramic laminates using the stress–energy coupled criterion, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  akce: 21st European Conference on Fracture (ECF21), Catania, 20.06.2016-24.06.2016
 • ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M.; LEGUILLON, D.; MARTIN, É.; BERMEJO, R.:
  Assessment of crack-related problems in layered ceramics using the finite fracture mechanics and coupled stress-energy criterion,
  Procedia Structural Integrity, pp.2014-2021, (2016), Elsevier
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 21st European Conference on Fracture (ECF21), Catania, 20.06.2016-24.06.2016
 • BOCCACCINI, D.; ŠEVEČEK, O. et al.:
  Investigation of the bonding strength and bonding mechanisms of SOFCs interconnector-electrode interfaces, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LEGUILLON, D.; MARTIN, É.; ŠEVEČEK, O.; BERMEJO, R.:
  Application of the coupled stress-energy criterion to predict the fracture behaviour of layered ceramics designed with internal compressive stresses, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M.; LEGUILLON, D.; MARTIN, É.; BERMEJO, R.:
  Understanding the edge crack phenomenon in ceramic laminates, Gruppo Italiano Frattura
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • LEGUILLON, D.; ŠEVEČEK, O.; MARTIN, É.; BERMEJO, R.:
  Edge cracking due to a compressive residual stress in ceramic laminates, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • CHANG, Y.; BERMEJO, R.; ŠEVEČEK, O.; MESSING, G.:
  Design of alumina-zirconia composites with spatially tailored strength and toughness, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • ŠEVEČEK, O.; LEGUILLON, D.; PROFANT, T.; KOTOUL, M.:
  Validity of the Finite Fracture Mechanics based Asymptotic Analysis for Predictions of Crack Deflection in Thin Layers of Ceramic Laminates,
  Advances in Fracture and Damage Mechanics XIII, pp.237-240, ISBN 978-3-03835-235-8, (2015), Trans Tech Publications
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 13th International Conference on Fracture and Damage Mechanics, Ponta Delgada, Azores, 23.09.2014-25.09.2014
 • ŠEVEČEK, O.; BERMEJO, R.; PROFANT, T.; KOTOUL, M.:
  Influence of the T-stress on the crack bifurcation phenomenon in ceramic laminates,
  20th European Conference on Fracture (ECF 2014), pp.1062-1067, ISBN 9781632669094, (2014), Elsevier
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 13th International Conference on Fracture, Beijing, 16.06.2013-21.06.2013
 • KLUSÁK, J.; HRSTKA, M.; PROFANT, T.; KREPL, O.; ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M.:
  The influence of the first non-singular stress terms on crack initiation direction in an orthotropic bi-material plate, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • HRSTKA, M.; PROFANT, T.; KLUSÁK, J.; ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M.:
  A Stability Criterion of an Orthotropic Bi-Material Notch Based on the Strain Energy Density,
  Engineering Mechanics 2014, pp.232-235, ISBN 978-80-214-4871-1, (2014), BUT
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2014, Svratka, 12.05.2014-15.05.2014
 • GUIMARAES, J.; GARCIA, E.; OSENDI, M.; ŠEVEČEK, O.; BERMEJO, R.:
  Effect of aging on the onset of cracks due to redistribution of residual stresses in functionally graded environmental barrier coatings of mullite /ZrO2, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • PROFANT, T.; KLUSÁK, J.; ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M.; HRSTKA, M.; MARCIÁN, P.:
  An effect of the first non-singular term of the Williams asymptotic expansion to the stability of the bi-material orthotropic notch,
  Materials Structure & Micromechanics of Fracture VII, pp.745-748, (2014), Trans Tech Publications
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7), Brno, 01.07.2013-03.07.2013
 • DAMBORSKÝ, P.; ŠEVEČEK, O.; PROFANT, T.; KOTOUL, M.:
  Criterion for crack kinking out of the interface of two orthotropic layers subjected to thermal and mechanical loading,
  Materials Structure and Micromechanics of Fracture VII, pp.169-172, ISBN 978-3-03785-934-6, (2014), Trans Tech Publications
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 13th International Conference on Fracture, Beijing, 16.06.2013-21.06.2013
 • PROFANT, T.; KLUSÁK, J.; ŠEVEČEK, O.; HRSTKA, M.; KOTOUL, M.:
  An energetic criterion for a micro-crack of finite length initiated in orthotropic bi-material notches,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.110, (2013), No.2013, pp.396-409, ISSN 0013-7944, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠEVEČEK, O.; BERMEJO, R.; KOTOUL, M.:
  Prediction of the crack bifurcation in layered ceramics with high residual stresses,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.2013, (2013), No.108, pp.120-138, ISSN 0013-7944, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M.; PROFANT, T.; BERMEJO, R.:
  Influence of the residual stresses on the crack deflection in ceramic laminates
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: 13th International Conference on Fracture, Beijing, 16.06.2013-21.06.2013
 • PROFANT, T.; KLUSÁK, J.; ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M.:
  On the direction of a crack initiated from an orthotropic bi-material notch composed of materials with non-uniform fracture mechanics On the direction of a crack initiated from an orthotropic bi-material notch composed of materials with non-uniform fracture mechanics properties, Trand Tech Publications Ltd
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • BERMEJO, R.; CHLUP, Z.; ŠESTÁKOVÁ, L.; ŠEVEČEK, O.; DANZER, R.:
  Strategies to Optimize the Strength and Fracture Resistance of Ceramic Laminates,
  Mechanical Properties and Performance of Engineering Ceramics and Composites VII, pp.163-174, ISBN 9781118205884, (2012), John Wiley & Sons, Inc.
  kapitola v knize
  akce: The 36th International Conference and Exposition on Advanced Ceramics and Composites, Daytona Beach, 22.01.2012-27.01.2012
 • KOTOUL, M.; ŠEVEČEK, O.; VYSLOUŽIL, T.:
  Crack Growth in Ceramic Laminates with Strong Interfaces and Large Compressive Residual Stresses
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • BERMEJO, R.; CHLUP, Z.; ŠESTÁKOVÁ, L.; ŠEVEČEK, O.; DANZER, R.:
  Layered ceramics with internal compressive stresses to improve strength and toughness
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: DKG - Jahrestagung 2012, Nürnberg, 05.03.2012-07.03.2012
 • ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M.; PROFANT, T.:
  Effect of higher order asymptotic terms on the competition between crack penetration and debond at a bimaterial interface between aligned orthotropic materials
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KLUSÁK, J.; PROFANT, T.; ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M.:
  Crack propagation from bi-material notches - matched asymptotic procedure, Trans Tech Publication
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KOTOUL, M.; ŠEVEČEK, O.; PROFANT, T.:
  Modelling of Crack Bifurcation in Laminar Ceramics with Large Compressive Stress, Trans Tech Publication
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
 • KOTOUL, M.; ŠEVEČEK, O.; PROFANT, T.:
  Analysis of multiple cracks in thin coating on orthotropic substrate under mechanical and residual stresses,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.77, (2009), No.2, pp.229-248, ISSN 0013-7944
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PROFANT, T.; ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M.; VYSLOUŽIL, T.:
  Dislocation tri-material solution in the analysis of bridged crack in anisotropic bimaterial half-space,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, Vol.147, (2007), No.4, pp.199-217, ISSN 0376-9429
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KOTOUL, M.; PROFANT, T.; ŠEVEČEK, O.; KREJČÍŘ, M. a kol.:
  Modeling of cracks crossing an interface between dissimilar elastic anisotropic materials,
  Materials Science Forum, Vol.567, (2007), No.1, pp.17-22, ISSN 0255-5476, Trans Tech Publications
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • PROFANT, T.; ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M.:
  Calculation of k-factor and t-stress for cracks in anisotropic bimaterials,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.75, (2007), No.11, pp.3707-3726, ISSN 0013-7944
  článek v časopise - ostatní, Jost

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • BOCCACCINI, D.; ŠEVEČEK, O.; FRANDSEN, H.; DLOUHÝ, I.; MOLIN, S.; HJELM, J.; CANNIO, M.; HENDRIKSEN, P.:
  Determination of the bonding strength in solid oxide fuel cells’ interfaces by Schwickerath crack initiation test, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  An adaptation of the Schwickerath crack initiation test (ISO 9693) was used to determine the bondingstrength between an anode support and three different cathodes with a solid oxide fuel cell interconnect.Interfacial elemental characterization of the interfaces was carried out by SEM/EDS analysis on frac-ture surfaces to investigate the bonding mechanisms. SEM/EDS of fresh fractures were also performedto determine the cohesion/adhesion mechanism of bonding. Calculations of the residual stresses weredetermined by finite element simulation using ANSYS, based on thermo-mechanical properties of thematerials obtained by measurement, calculation or literature.
 • ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M.; LEGUILLON, D.; MARTIN, É.; BERMEJO, R.:
  Modelling of edge crack formation and propagation in ceramic laminates using the stress–energy coupled criterion, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp
  akce: 21st European Conference on Fracture (ECF21), Catania, 20.06.2016-24.06.2016

  The high compressive stresses in ceramic laminates utilized to enhance their fracture resistance may lead to the formation of edge cracks at the surface of the compressive layers. In this work, a 2D parametric numerical model is developed to assess the effect of residual stress and thickness of the compressive layers on the edge crack formation, by using a coupled stress–energy criterion. The results predict the existence of a lower bound, below which no edge crack occurs (i.e. obtaining crack-free laminates), and an upper bound, beyond which onset of the edge crack would lead to the complete delamination of the compressive layer.
 • CHANG, Y.; BERMEJO, R.; ŠEVEČEK, O.; MESSING, G.:
  Design of alumina-zirconia composites with spatially tailored strength and toughness, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  Composites of Al2O3–5 vol.% t-ZrO2(ATZ) and Al2O3–30 vol.% m-ZrO2(AMZ) layers were designed with 3–1 connectivity to explore the effect of spatially-dependent residual stress and layer distribution on mechanical behavior. ATZ composites with "shallow" and "deep" regions of AMZ, defined relative to the distance from the surface, were fabricated. Four-point bending tests on indented 3–1 composites showed crack arrest in the first compressive AMZ layer and a fracture strength nearly independent of indent size (i.e. minimum strength); the failure occurring in the regionwith thicker outer ATZ layers ("deep" region). Region dependent crack growth resistance was measured on SEVNB specimens and compared to theoretical predictions using a fracture mechanics model. Spatially tailored constant strengths were obtained, ranging between 148 MPa and 470 MPa; the maximum value corresponding to a "shallow" region with a relatively thicker AMZ compressive layer embedded close to the tensile ATZ surface. The 3–1 design concept allows the fabrication of "deep" and "shallow" embedded regions within a unique composite architecture,thus providing a preferential path for crack propagation, opening new possibilities for design of composite structures with spatially-tailored crack growth resistance.
 • GUIMARAES, J.; GARCIA, E.; OSENDI, M.; ŠEVEČEK, O.; BERMEJO, R.:
  Effect of aging on the onset of cracks due to redistribution of residual stresses in functionally graded environmental barrier coatings of mullite /ZrO2, Elsevier
  článek v časopise ve Web of Science, Jimp

  In present work, three types of environmental barrier coatings fabricated by air plasma spray and containing a Si layer attached to SiC substrate plus 2 to 5 layers of different mullite/Y-ZrO2 mixtures are examined. To determine the level of residual stresses in the as-prayed coating/substrate systems a three dimensional finite element model is developed and also tested for same coatings but aged under high temperature and rich water vapor atmosphere. The model calculates the zones of maximum tensile stresses in the coatings which agree with experimental observation identifying the type, number and location of cracks.
 • ŠEVEČEK, O.; BERMEJO, R.; KOTOUL, M.:
  Prediction of the crack bifurcation in layered ceramics with high residual stresses,
  Engineering Fracture Mechanics, Vol.2013, (2013), No.108, pp.120-138, ISSN 0013-7944, Elsevier
  článek v časopise - ostatní, Jost

  A computational tool, aiming to predict the crack propagation (i.e. straight propagation, single deflection or bifurcation) in layered ceramics designed with internal residual stres- ses, is developed. The computational model is based on Finite Fracture Mechanics theory, especially focused on cracks terminating at the interface between two different material layers. The method utilises a matched asymptotic procedure to derive the change of potential energy associated with the fracture process. A combined loading (thermal and mechanical) is taken into consideration to clarify the influence of the residual stresses on the crack path during fracture.