Ing. Anna Hrubanová

E-mail:   Anna.Hrubanova@vutbr.cz 
Pracoviště:   NeTME Centre
NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   3
Obor:   bez specializace
Téma:   Vliv mechanických vlastností stěny tepny na její deformačně-napěťovou odezvu
Školitel:   prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT