Ing. Petr Skalka, Ph.D.

E-mail:   skalka@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor mechaniky pokročilých materiálů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A2/605

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2003, Ing., FSI VUT v Brně, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, obor Aplikovaná mechanika
 • 2008, Ph.D., FSI VUT v Brně,  Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, obor Aplikovaná mechanika

Přehled zaměstnání

 • 2007 - 2008, asistent, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně
 • 2008 - dosud, odborný asistent, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Statika - cvičení 
 • Pružnost a pevnost I - cvičení

Vědeckovýzkumná činnost

 • Porušování materiálu tvárným lomem (tvářecí procesy).
 • Porušování materiálu z hlediska nízkocyklové a vysokocyklové únavy.
 • Řešení brzdných odporníků trakčních vozidel - komplexní řešení.
 • Klinické biomechanické problémy velkých kloubů člověka.

Vybrané publikace:

 • JANÍČEK, P.; SKALKA, P.; PETRUŠKA, J.; PEŠLOVÁ, F.:
  Jak ovlivňují zbytková napětí od lisování deformační stabilitu lamel brzdných odporníků trakčních vozidel,
  Strojírenská technologie, Vol.10, (2005), No.zvláštní, pp.74-80, ISSN 1211-4162, Ústav techniky a řízení výroby UJEP Ústí nad Labem
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • SKALKA, P.; PETRUŠKA, J.; JANÍČEK, P.:
  Vliv zbytkových napětí od lisování na deformační stabilitu lamel brzdných odporníků trakčních vozidel,
  Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků, pp.107-114, ISBN 80-7043-419-8, (2005), Západočeská univerzita v Plzni
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 2005, Plzeň, 24.11.2005-24.11.2005
 • JANÍČEK, P.; SKALKA, P.; BURŠA, J.; PEŠLOVÁ, F.:
  Výpočtové modelování deformační stability plechů odporníků elektrických lokomotiv,
  Dynamic of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Enginering, pp.136-139, ISBN 80-8070-382-5, (2005), University of Zilina
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Dynamic of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Enginering, Žilina, 23.05.2005-26.05.2005
 • SKALKA, P.; JANÍČEK, P.; FUIS, V.; PETRUŠKA, J.; PEŠLOVÁ, F.:
  Buckling of dynamic brake resistor grid component,
  Engineering Mechanics 2005, pp.279-280, ISBN 80-85918-93-5, (2005), Institute of Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: ENGINEERING MECHANICS 2005, Svratka, 09.05.2005-12.05.2005
 • SKALKA, P.; JANÍČEK, P.; FUIS, V.; PETRUŠKA, J.; PEŠLOVÁ, F.:
  Boulení tenkých plechů odporníků elektrických lokomotiv,
  Aplikovaná mechanika 2005, pp.37-43, ISBN 80-214-2373-0, (2005), Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, 2005
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Aplikovaná mechanika 2005, Hrotovice, 29.03.2005-01.04.2005
 • JANÍČEK, P., PEŠLOVÁ, F., FUIS, V., SKALKA, P., KVAPIL, F.:
  Posouzení mezních stavů odporníků lokomotiv,
  TechMat 04, pp.133-139, ISBN 80-7194-707-5, (2004), Univerzita Pardubice
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: TechMat 04, Česká Třebová, 09.11.2004-09.11.2004
 • PETRUŠKA, J., JANÍČEK, L., ŠUTA, J., SKALKA, P.:
  Identification of material damage in cold forming,
  Danubia-Adria Symposium, pp.220-221, ISBN 953-96243-6-3, (2004), Croatian society of mechanics
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 21 st Danubia - Adria Symposium, Brijuni/ Pula, Croatia, 29.09.2004-02.10.2004
 • PETRUŠKA, J., SKALKA, P., JANÍČEK, L., RUSZ, S.:
  Computational simulation of cold forming of bolts and prediction of material damage during the process,
  Engineering mechanics 2004, pp.235-241, ISBN 80-85918-88-9, (2004), Ústav termomechaniky AV ČR
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2004, Svratka, 10.05.2004-13.05.2004

Seznam publikací na portálu VUT