doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

E-mail:   vechet.s@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor autonomních systémů
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A2/606
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
odbor autonomních systémů
Zařazení:   Docent
Místnost:   A2/606

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2000, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Mechatronika
 • 2004, (Ing.), Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Informatika
 • 2004, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Mechatronika
 • 2014, Doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

Přehled zaměstnání

 • 2017-dosud, docent, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně
 • 2004-2017, odborný asistent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně
 • 2006-dosud, vědecký pracovník, Ústav termomechaniky AV ČR
 • 2003-2004, Programování driverů a testování mikroprocesorů Motorola, UNIS, spol. s r.o.

Pedagogická činnost

 • Informatika
 • Programovací techniky
 • Tekutinové prostředky

Vědeckovýzkumná činnost

 • aplikovanými metodami umělé inteligence v inženýrství
 • mobilní robotika (navigace, lokalizace, mapování, plánování cesty)
 • simulační modelování navigačních metod pro mobilní roboty a jejich experimentální ověřování
 • vestavěné systémy (systémy reálného času)
 • senzorika, zpracování dat (sonary, laserové skenery, infračervené snímače)
 • programování mikrořadičů

Akademické stáže v zahraničí

 • 2014: Měsíční odborná stáž na National Cheng Kung University, Taiwan
 • 2012: Čtyřměsíční odborná stáž na National Cheng Kung University, Taiwan
 • 2008: Půlroční studijní pobyt na Langports English Language College, Australia

Projekty

 • 2012-2013: LF12029 Projekt programu EUREKA, MŠMT, Rekuperační hydrostatický modul pro užitková vozidla RHM01
 • 2005-2011, Simulační modelování mechatronických soustav, Výzkumný záměr MSM 0021630518, spolupracovník
 • 2010: FSI-S-10-29 Vývoj řízení a senzoriky nekonvenčních mechatronických zařízení
 • 2007: FRVŠ 2446/2007 Inovace předmětu Tekutinové prostředky automatického řízení
 • 2007: FRVŠ 786/2007 Inovace laboratoří pro výuku automatizace
 • CZ.1.07/2.3.00/09.0162, Znalosti a dovednosti v mechatronice – transfer inovací do praxe
 • CZ.1.07/2.2.00/07.0406, Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství
 • 2006, Návrh a realizace 2D scénického senzoru pro účely lokalizace autonomního robotu v neznámém prostředí. Grantový projekt FSI, řešitel
 • 2002-2004, Výzkum a vývoj mechatronických soustav. Výzkumný záměr MSM 262100024, spolupracovník
 • 2000-2002, Stabilita řízení rotorů na magnetických ložiskách. Projekt GA ČR 101/00/1471, spolupracovník

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

12

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

41

Citace ostatní (bez autocitací)

4

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • VĚCHET, S.; HRBÁČEK, J.; KREJSA, J.:
  Environmental Data Analysis for Learning Behavioral Patterns in Smart Homes,
  Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2016, pp.386-391, ISBN 978-80-01-05882-4, (2016), Czech Technical University in Prague
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2016, Praha, 07.12.2016-09.12.2016
 • LIN, W.; CHEN, K.; CHEN, Y.; VĚCHET, S.:
  Suppression of Motion-Induced Vibration for a Two-DoF System Using State Feedback Control,
  2016 IEEE International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC), pp.767-772, ISBN 978-1-5090-1797-3, (2016), The Institute of Electrical and Electronics Engineers
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 2016 IEEE International Power Electronics and Motion Control Conferece (PEMC), Varna, Bulgaria, 25.09.2016-28.09.2016
 • VĚCHET, S.; HRBÁČEK, J.; RŮŽIČKA, M.; MAŠEK, P.; KREJSA, J.:
  Behavioral Patterns Identification in Smart-Home Application,
  Mender 2016 - 22nd International Conference on Soft Computing, pp.149-152, ISBN 978-80-214-5365-4, (2016), Brno University of Technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mendel 2016, Brno, 08.06.2016-10.06.2016
 • VĚCHET, S.; KREJSA, J.; CHEN, K.:
  Enhancement of Autonomous Robot Navigation via Sensor Failure Detection,
  Advances in Intelligent systems and computing, pp.657-652, ISBN 978-3-319-23921-7, (2015), Springer
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 11th International Conference on Mechatronics, Varšava, 21.09.2015-23.09.2015
 • VĚCHET, S.; KREJSA, J.; RŮŽIČKA, M.; MAŠEK, P.:
  Building a Scaled Model of Autonomous Convoy Powered by ARM mbed Microcontrollers,
  16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014, pp.711-714, ISBN 978-80-214-4817-9, (2014), Brno University of technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 16th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2014, Brno, 03.12.2014-05.12.2014
 • VECHET, S.; KREJSA, J.; CHEN, K.:
  Sensor Failure Detection in Autonomous Mobile Robot Application,
  16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014, pp.375-380, ISBN 978-80-214-4817-9, (2014), Brno University of technology
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 16th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2014, Brno, 03.12.2014-05.12.2014
 • VĚCHET, S.; CHEN, K.; KREJSA, J.:
  Hybrid Navigation Method for Dynamic Indoor Environment Based on Mixed Potential Fields,
  Recent Technological and Scientific Advances, pp.575-582, ISBN 978-3-319-02293-2, (2013)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10th International Conference on Mechatronics, Brno, 07.10.2013-09.10.2013
 • VĚCHET, S.; RIPEL, T.:
  Path Planning with the Use of Artificial Ant Colony Algorithm,
  Solid State Phenomena, Vol.2013, (2013), No.198, pp.114-119, ISSN 1012-0394
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • KREJSA, J.; VĚCHET, S.; HRBÁČEK, J.; RIPEL, T.; ONDROUŠEK, V.; HRBÁČEK, R.; SCHREIBER, P.:
  Presentation robot Advee,
  Engineering Mechanics, Vol.18, (2012), No.5/6, pp.307-322, ISSN 1802-1484, Association for Engineering Mechanics
  článek v časopise - ostatní, Jost
 • VĚCHET, S.:
  The Rule Based Path Planner for Autonomous Mobile Robot,
  MENDEL 2011, 17th International Conference of Soft Computing, pp.546-551, ISBN 978-80-214-4302-0, (2011)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011, Brno University of Technology, 15.06.2011-17.06.2011
 • HRBÁČEK, J.; HRBÁČEK, R.; VĚCHET, S.:
  Modular Control System Architecture for a Mobile Robot,
  Proceedings of the 17th international conference Engineering Mechanics 2011, pp.211-214, ISBN 978-80-87012-33-8, (2011), Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2011, Svratka, 09.05.2011-12.05.2011
 • VĚCHET, S.; KREJSA, J.; ONDROUŠEK, V.:
  Sensor Data Fusion for Mobile Robot.,
  Proceedings of the 1st intenational conference Robotics in Education, RiE2010, pp.223-227, ISBN 978-80-227-3353-3, (2010), Slovak University of Technology in Bratislava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Robotics in Education, Bratislava, 16.09.2010-17.09.2010
 • HADAŠ, Z.; VĚCHET, S.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č.:
  Development of Energy Harvesting Sources for Remote Applications as Mechatronic systems,
  PROCEEDINGS OF 14TH INTERNATIONAL POWER ELECTRONICS AND MOTION CONTROL CONFERENCE (EPE-PEMC 2010), pp.13-19, ISBN 978-1-4244-7854-5, (2010)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 14th International Power Electronics and Motion Control Conference (EPE-PEMC) , Makedonie, 06.09.2010-08.09.2010
 • VĚCHET, S.; KREJSA, J.; ONDROUŠEK, V.:
  Sensors Data Fusion via Bayesian Filter,
  Proceedings of EPE-PEMC 2010, pp.T7-29-T7-34, ISBN 978-1-4244-7854-5, (2010)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 14th International Power Electronics and Motion Control Conference (EPE-PEMC) , Makedonie, 06.09.2010-08.09.2010
 • VĚCHET, S.; KREJSA, J.:
  Bayesian Based Localization of Mobile Robot via Bearing Only Beacons,
  Engineering Mechanics 2010. Book of extended abstracts., pp.163-164, ISBN 978-80-87012-26-0, (2010), Institute of Thermomechanics
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering mechanics 2010, Svratka, 10.05.2010-13.05.2010
 • KREJSA, J.; VĚCHET, S.; HRBÁČEK, J.; SCHREIBER, P.:
  High Level Software Architecture for Autonomous Mobile Robot,
  Recent Advances in Mechatronics 2008 - 2009, pp.185-190, ISBN 978-3-642-05021-3, (2009), Springer
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Mechatronics 2009, Luhačovice, 18.11.2009-20.11.2009

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • VĚCHET, S.; CHEN, K.; KREJSA, J.:
  Hybrid Navigation Method for Dynamic Indoor Environment Based on Mixed Potential Fields,
  Recent Technological and Scientific Advances, pp.575-582, ISBN 978-3-319-02293-2, (2013)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 10th International Conference on Mechatronics, Brno, 07.10.2013-09.10.2013

  Navigation task for highly populated indoor environment belongs to the most difficult issues in mobile robotics. Presented paper deals with a hybrid approach which combines three methods: potential fields, Voronoi diagrams and rule based path planner. Such combination takes the best of all mentioned methods to create reliable navigation system with maximum emphasis on safety. The meth-od was verified using real mobile robot in common environment with dynamic ob-stacles.
 • VĚCHET, S.:
  The Rule Based Path Planner for Autonomous Mobile Robot,
  MENDEL 2011, 17th International Conference of Soft Computing, pp.546-551, ISBN 978-80-214-4302-0, (2011)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011, Brno University of Technology, 15.06.2011-17.06.2011

  The popularity of operating an autonomous robot in a populated environment increases in recent years. Presented paper describes a rule based state machine method used to successful navigation through highly populated environment. The paper includes the test results obtained by the real robot in a shopping mall representing the attractive example of such an environment.
 • HRBÁČEK, J.; HRBÁČEK, R.; VĚCHET, S.:
  Modular Control System Architecture for a Mobile Robot,
  Proceedings of the 17th international conference Engineering Mechanics 2011, pp.211-214, ISBN 978-80-87012-33-8, (2011), Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Engineering Mechanics 2011, Svratka, 09.05.2011-12.05.2011

  The paper presents both hardware and software means used to develop a scalable low/middle level control system for the autonomous mobile robot Advee. Brief description of chosen hardware resources is given and use of a Linux-based operating system as a foundation of a soft real-time control system is discussed as well as the choice of other vital software components, e.g. inter-process communication mechanism. Described system has been fully implemented and successfully exploited in operation.
 • VĚCHET, S.; KREJSA, J.; ONDROUŠEK, V.:
  Sensor Data Fusion for Mobile Robot.,
  Proceedings of the 1st intenational conference Robotics in Education, RiE2010, pp.223-227, ISBN 978-80-227-3353-3, (2010), Slovak University of Technology in Bratislava
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: Robotics in Education, Bratislava, 16.09.2010-17.09.2010

  Autonomous mobile robot must be equipped with a number of sensors of various measurement principles. The data fusion of measured data is essential for successful navigation of the robot. The paper describes the data fusion method based on Bayesian network. Apart from theoretical grounds of the used approach, the example is also given fusing the compass, GPS and odometry sensor data, because such sensors are commonly present in outdoor robots.
 • HADAŠ, Z.; VĚCHET, S.; SINGULE, V.; ONDRŮŠEK, Č.:
  Development of Energy Harvesting Sources for Remote Applications as Mechatronic systems,
  PROCEEDINGS OF 14TH INTERNATIONAL POWER ELECTRONICS AND MOTION CONTROL CONFERENCE (EPE-PEMC 2010), pp.13-19, ISBN 978-1-4244-7854-5, (2010)
  článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus
  akce: 14th International Power Electronics and Motion Control Conference (EPE-PEMC) , Makedonie, 06.09.2010-08.09.2010

  This paper deals with a complex energy harvesting system which generates electric energy from its surroundings. The source of an ambient energy can be available in the form of solar, thermal or mechanical energy. The paper is focused on the energy harvesting from mechanical energy of vibrations. The mechatronic approach was used for development of the energy harvesting source which harvests electrical energy from ambient mechanical vibrations.