Sudhir Kumar Kondepati, MSc

E-mail:   Sudhir.Kumar.Kondepati@vutbr.cz 
Pracoviště:   NeTME Centre
NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   3
Obor:   bez specializace
Téma:   Vývoj víceúrovňového modelování cyklické plasticity s využitím umělé inteligence
Školitel:   doc. Ing. František Šebek, Ph.D.