Ing. Jan Králík

E-mail:   162899@vutbr.cz 
Pracoviště:   NeTME Centre
NCK MESTEC - sekce mechaniky těles a mechatroniky
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Pracoviště:   Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   6
Obor:   Inženýrská mechanika
Téma:   Mapování prostředí multiagentními robotickými systémy bez vzájemné komunikace
Školitel:   doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D.
Místnost:   A2-old/704

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT